TK113 và 3331 đều dư

  • Thread starter Yqmr220187
  • Ngày gửi
Y

Yqmr220187

Sơ cấp
29/8/09
7
0
0
37
Việt trì-phú Thọ
Mọi người giúp mình với:cuối năm làm BCTC mới phát hiện năm 2008 chị kế toán làm tờ khai sai,dẫn tới dư nợ TK 133(24.377.000) trên tờ khai (chuyển sang năm sau) thấp hơn so với trên sổ sách 133(24.749.000) là 372.000 nghìn.nhưng trong năm có tháng 7,8 công ty mình phải nộp thuế GTGT đầu vào,nộp theo tờ khai.Kết quả là cuối năm 2009 TK 133 dư nợ 1.263.997 tờ khai trùng với sổ sách,còn TK 3331 dư nợ là 372.000 nghìn. Bây giờ làm BCTC số dư nợ trên TK 3331 mình phải làm nhu thế nào.mọi người giúp mình với,sắp hết hạn làm BCTC rồi
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA