hach toan tai khoan 211,214,153,242 tren bang can doi tai khoan

  • Thread starter hoanghanh
  • Ngày gửi
H

hoanghanh

Guest
21/7/06
3
0
0
Quang Nam
Moi nguoi giup Em voi !
Cong ty Em dang lam có bang can doi tai khoan nam 2008 nhu sau:
TK211:10.000.000
khau hao nam 2008 con lai :3.000.000(the hien so du no 211 tren bang can doi 2008)
cong cu dung cu:15.000.000
trich tai khoan 242 nam 2008 con lai: 2.000.000(the hien ben no 242 tren bang can doi tai khoan
BANG CAN DOI TAI KHOAN NAM 2008
tai khoan no co
211 3.000.000
242 2.000.000
Khi Em lam quyet toan 2009 thi dua so du tren vao so du dau ky nhu tren nhung co quan thue bao sai.
Moi nguoi giup Em cach hach toan tai khoan 211,214,153,242 tren bang can doi tai khoan cho dung voi???
cam on nhieu !!!
 
Webketoan PRO

Xem nhiều