Xuất hàng hoá làm công cụ dụng cụ

  • Thread starter meoru
  • Ngày gửi
M

meoru

Sơ cấp
5/9/09
11
0
0
Yên Bái
Các bạn ơi giúp mình với
Cty mình xuất hàng hoá ra làm CCDC dùng cho bộ phận
sản xuất mình chưa biết định khoản thế nào cho đúng
mình phân vân quá(Cty mình áp dụng theo QĐ 48)
Bạn nào biết chỉ cho mình với, mình cảm ơn rất nhều
 
newaccounting

newaccounting

Cao cấp
29/6/09
274
2
0
Long An
Xuất hàng hóa làm công cụ vào bộ phận sản xuất theo quyết định 48 theo mình thì hạch toán:
Xuất hàng hóa làm công cụ (Nếu có yêu cầu theo dõi quản lý) hạch toán:
N153
C156
Xuất công cụ vào dùng tại bộ phận sản xuất:
Tuỳ theo tính chất của công cụ đó có liên quan đến sản xuất hay không, nếu có thì khi xuất ra hạch toán vào tk 15473
Khi xuất hạch toán : Nợ 15473/Có 153

TK 154-Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, mình xây dựng chi tiết như sau :

1541 Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
1542 Chi phí nhân công trực tiếp
1547 Chi phí sản xuất chung

15471-Chi phí nhân viên phân xưởng
15472-Chi phí vật liệu
15473-Chi phí dụng cụ sản xuất
15474-Chi phí KHTSCĐ
15477-Chi phí dịch vụ mua ngoài
15478-Chi phí bằng tiền khác

Còn trường hợp, mua công cụ dụng này về cho bộ phận để sử dụng như "máy tính bỏ túi, USB,.... thì hạch toán thẳng vào chi phí không cần qua TK 153 - công cụ dụng cụ.

Tài khoản 642 - chi phí quản lý kinh doanh, có 2 tài khoản cấp 2 :

6421 - chi phí bán hàng
6422 - chi phí quản lý doanh nghiệp

Và mình xây dựng chi tiết ra để quản lý (Ứng dụng QĐ 15 để xây dụng)

642-Chi phí quản lý kinh doanh

6421-Chi phí bán hàng

64211-Chi phí NV bán hàng
64212-Chi phí vật liệu, bao bì
64213-Chi phí dụng cụ, đồ dùng
64214-Chi phí KHTSCĐ
64215-Chi phí bảo hành
64217-Chi phí dịch vụ mua ngoài
64218-Chi phí bằng tiền khác

6422-Chi phí quản lý doanh nghiệp

64221-Chi phí nhân viên quản lý
64222-Chi phí vật liệu quản lý
64223-Chi phí đồ dùng văn phòng
64224-Chi phí KHTSCĐ
64225-Thuế, phí và lệ phí
64226-Chi phí dự phòng
64227-Chi phí dịch vụ mua ngoài
64228-Chi phí bằng tiền khác
Ở cty mình quen áp dụng theo quyết định 15, còn ở đây là quyết định 48, gửi bạn thao khảo. Có gì xin được góp ý xây dựng thêm.
 
Sửa lần cuối:
Webketoan PRO

Xem nhiều