Qt thuế tncn cho người nước ngoài

  • Thread starter ocmongtay272
  • Ngày gửi
O

ocmongtay272

Sơ cấp
21/10/08
9
0
1
TP
Ông sếp mình là người nước ngoài, năm 2009 ông ấy không ở Việt Nam ngày nào cả. Căn cứ trên HĐ của ông ấy, hàng tháng mình đều đóng 20% thuế trên mức lương ghi trên HĐ. Bây giờ mình làm QT thuế (theo mẫu 09KK), ở phần chỉ tiêu số [09] mình ghi thu nhập phát sinh tại Việt Nam là 0, được không? Trường hợp này Cục thuế sẽ giải quyết như thế nào? Các bạn giúp mình với!
 
L

lamtientung

Cao cấp
17/8/09
1,132
1
38
thành phố Bắc Giang
Ông sếp mình là người nước ngoài, năm 2009 ông ấy không ở Việt Nam ngày nào cả. Căn cứ trên HĐ của ông ấy, hàng tháng mình đều đóng 20% thuế trên mức lương ghi trên HĐ. Bây giờ mình làm QT thuế (theo mẫu 09KK), ở phần chỉ tiêu số [09] mình ghi thu nhập phát sinh tại Việt Nam là 0, được không? Trường hợp này Cục thuế sẽ giải quyết như thế nào? Các bạn giúp mình với!
- Cá nhân không cư trú không phải QT năm
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều