HTKK 2.5.1: Lỗi thường gặp và cách khắc phục.

Thảo luận trong 'Phần mềm HTKK' bắt đầu bởi VTM, 31 Tháng ba 2010.

33,257 lượt xem

 1. VTM

  VTM Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  5,521
  Đã được thích:
  78
  Nơi ở:
  TÂY NAM BỘ
  Những lỗi thường gặp và cách khắc phục chương trình hỗ trợ kê khai (HTKK 2.5.1) ​


  1.Lỗi khi người sử dụng kích hoạt phần mềm HTKK 2.5.1 thì thấy không thể kích hoạt được hoặc chỉ thấy thể hiện có 1 dòng trắng. Nguyên nhân khi cài đặt hệ điều hành Windows chưa chuyển đổi định dạng kiểu ngày giờ của hệ thống theo chuẩn vì vậy người sử dụng chỉ cần chuyển đổi lại như sau:

  Cách xử lý:
  - Kích chuột vào nút Start chọn Control Panel / Date And Time / Time Zone
  - Màn hình xuất hiện như sau ta chọn (GMT+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakata )

  2. Khi người sử dụng khởi tạo chương trình và tiến hành nhập tờ khai của tháng thì thấy tháng và năm kê khai không đúng với năm tháng hiện tại, người sử dụng sửa lại số năm hiện tại nhưng không sửa được:

  Cách xử lý:
  Nguyên nhân: lỗi này là do hệ thống ngày tháng máy tính của bạn bị sai lệch về thời gian không đúng với ngày tháng hiện tại (Ví dụ: nhập tờ khai tháng 02 năm 2010, máy tính mặc định là tháng 02 năm 2009), Nguyên nhân do sai lệch ngày tháng hệ thống, máy tính hết PIN, CMOS không lưu được cấu hình về ngày giờ. Bạn cần sửa lại ngày tháng của hệ thống theo đúng với ngày tháng hiện tại bằng cách:

  - Điều chỉnh lại ngày, tháng, năm cho đúng (trên thanh Taskbar hoặc vào Start / Settings / Control Panel / Date and time). Đối với máy tính nối mạng, khi logon vào máy bạn phải là người có quyền thay đổi cấu hình của hệ thống thì mới thay đổi được ngày giờ.
  - Nếu lần sử dụng tiếp theo vẫn bị trường hợp như trên nguyên nhân do Pin nuôi bộ nhớ trong (CMOS) của máy tính đã hết dẫn đến việc thay đổi ngày tháng và quay về năm sản xuất vì vậy bạn hãy thay Pin CMOS cho máy tính và đổi lại ngày giờ sau đó khởi động lại máy tính là được.

  3. Khi khởi động chương trình hiện thông báo Run-time error ’75’

  Cách xử lý:
  Nguyên nhân: Do User sử dụng của bạn khi Log on vào Windows không có quyền Write (ghi) lên bất kỳ thư mục do User Administrator tạo ra vì vậy khi bạn khởi tạo chương trình sẽ bị lỗi như trên:
  (Trường hợp này chỉ đối với những Doanh nghiệp có hệ thống Mạng LAN).

  Vào User có toàn quyền (Administrator) và phân lại quyền cho thư mục HTKK 2.5.1 có quyền ghi (write). Cụ thể như sau:
  Bước 1: Tìm đến thư mục có tên HTKK 2.5.1 sau đó nhấn nút phải chuột ở thư mục HTKK 2.5.1 và chọn menu properties.

  Bước 2: Ta chọn thẻ Security ở cửa sổ Properties, ta thục hiện như sau:
  - Tại mục Group or User names ta điểm chuột vào dòng Administrator
  - Tại mục Permissions for Administrator ta chọn dấu tích vào phần ô vuông của Full Control ở cột Allow.

  Bước 3:Nhấn OK để kết thúc.

  4. Một số máy tính cài phần mềm hỗ trợ kê khai khi sử dụng chức năng khai bổ sung điều chỉnh, tra cứu tờ khai thì báo lỗi Run Time Error ‘9’ khi kích hoạt vào biểu tượng này thì bị thoát khỏi phần mềm.

  Cách xử lý:
  Do hệ điều hành Windows bị lỗi do vậy phải cài đặt hệ điều hành Windows và cài lại ứng dụng HTKK 2.0.

  5. Khi in tờ khai nếu chọn máy in ảo CutPDF writer và chọn xem trước khi in, các tờ khai này chỉ có 1 trang nhưng khi in ra giấy lại cắt thành 2 trang hoặc mẫu bảng trên tờ khai bị thiếu.

  Cách xử lý: Do người sử dụng cài đặt không đúng Driver của máy in mà chỉ cài máy in tương thích do đó phải tìm lại driver của đúng máy in đó trên đĩa CD kèm theo khi mua máy in do nhà sản xuất cung cấp và cài lại driver đúng cho máy in của bạn.

  6. Khi nhận dữ liệu bảng kê hoá đơn mua vào, bán ra từ phần mềm kế toán, đã copy dữ liệu vào mẫu định dạng chuẩn lấy từ phần “Trợ giúp” của ứng dụng HTKK 2.5.1, dữ liệu không nhận vào ứng dụng HTKK hoặc nhận không đúng các chỉ tiêu trên bảng kê.

  Cách xử lý:
  - Yêu cầu người sử dụng không được làm thay đổi cấu trúc các cột của bảng phải để nguyên theo mẫu của chương trình, người sử dụng chỉ có thể thêm dòng hoặc xoá dòng (vd: cắt bỏ cột STT, cột Ký hiệu hoá đơn hay bớt số cột không dùng đến, cột không có số liệu).
  - Do Font (phông chữ) chữ của phần mền kế toán và phần mền HTKK không giống nhau vì vậy yêu cầu người sử dụng trước khi nhận vào HTKK phải chuyển đổi toàn bộ Font chữ trên File đó về font Unicode cụ thể là kiểu Times New Roman, sau đó mới cho nhận vào phần mềm HTKK.
  - Khi nhận dữ liệu từ file excel vào ứng HTKK 2.5.1 số liệu đưa từ file excel vào bảng kê không đầy đủ hoặc nhảy sang vị trí khác (vd: từ file excel có 20 dòng dịch vụ thuế suất chịu thuế 5%, khi nhận vào bảng kê bán ra thì nhảy vào dòng thuế 0% và 10%).
  Cách xử lý: Tại cột số thứ tự của file excel ta đánh số thứ tự cho tất cả các dòng tướng ứng với từng thuế suất rồi mới nhận vào phần mềm HTKK2.5.1.

  7. Nhập tờ khai Quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN.

  - Tại phụ lục 03-4H:
  Để đáp ứng việc kê khai miễn giảm TNDN khi quyết toán thuế TNDN năm 2009 theo công văn số 353/TCT-CS ngày 29/1/2010 của Tổng cục Thuế, có đề cập là đưa vào mẫu 03-4H cho các trường hợp miễn giảm theo kích cầu của Chính phủ.

  Trong mẫu 03-4H bổ sung 2 chỉ tiêu (trước đang đánh số là 3.5.1 và 3.5.2 nhưng nay đánh số lại là 3.6 và 3.7 vì nó không phải là chi tiết của 3.5).

  Do vậy, sẽ kê khai như sau:
  +Nếu có miễn giảm do sử dụng lao động nữ: Vẫn kê khai các chỉ tiêu 3.1-3.4 bình thường để ứng dụng tính ra số miễn giảm tại 3.5.
  +Nếu có miễn giảm do sử dụng lao động dân tộc thiểu số thì kê khai vào 3.6
  +Nếu có miễn giảm do kích cầu theo NQ 30 thì kê khai vào 3.7
  Sau đó cộng tổng của 3.5 + 3.6 + 3.7 nhập lại vào 3.5 và tổng hợp số tổng trên 3.5 lên C4 trong tờ khai QT.

  Ứng dụng sẽ kiểm tra số tổng miễn giảm trên các phụ lục với C4, như vậy số trên 3.5 là số liên quan đến công thức kiểm tra của C4 chứ không phải là 3.7

  - Tại chỉ tiêu 27:
  Mã số B27: Lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh
  Chỉ tiêu này phản ánh tổng số lỗ của hoạt động sản xuất kinh doanh các năm trước chuyển sang theo kế hoạch chuyển lỗ của cơ sở kinh doanh.
  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ dòng tổng cộng của Cột (4) trong Bảng II “Xác định số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế” của Phụ lục mẫu số 03-2/TNDN ban hành kèm theo Tờ khai quyết toán thuế TNDN chi tiết về việc chuyển lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh.”

  Nhưng tại Chỉ tiêu 27 trên Tờ khai lại thông báo lỗi và cũng không cho nhập bất kỳ số gì. Thực tế đây không phải lỗi mà do thao tác của người sử dụng bị sai: tại chỉ tiêu B24 phải có số liệu dương thì mới nhập được chuyển lỗ. Trường hợp này do thu nhập chịu thuế của năm 2009 âm thì bạn không thể chuyển lỗ từ các năm trước vào được. Khi nào thu nhập chịu thuế năm 2009 dương bạn mới chuyển lỗ từ các năm trước vào được và chỉ được <= số lãi năm nay.

  8. Khi cài đặt lại phần mềm ( vd: từ HTKK 2.1 lên HTKK 2.5.1.....)

  * Lỗi 1: Khi đã cài 2 phiên bản, một là: HTKK 2.1.0 và phiên bản 2.5.0 mới.

  Tất cả các mẫu biểu và báo cáo khác đều bình thường chỉ duy nhất vào Chức năng nhập tờ khai thuế GTGT \Nhập tờ GTGT khấu trừ mẫu (01-GTGT) thì báo lỗi "XML document must have a top level element" chọn ok 2 lần thì vào được nhưng sau đó điền thông tin vào, lưu lại máy báo là lưu thành công nhưng khi mở lại thì không có gì.

  Cách xử lý:
  Vào thư mục Datafiles\ kích vào mã số thuế của mình để mở các file dò tìm cái file hỏng bị lỗi, ví dụ 01/GTGT kèm theo 2 phụ lục 01-1/GTGT, 01-2/GTGT thì trong mã số thuế có tên là 01_1_GTGT_022010.xml, 01_2_GTGT_022010.xml, 01_GTGT_022010.xml ta xoá bỏ tờ khai, phụ lục đó đi rồi quya lại ứng dụng HTKK 2.5.1 nhập tờ khai mới là được.

  Muốn vào được thư mục Datafiles ta chọn Icon HTKK 2.5.1 được cài trên màn hình, sau đó chọn phải chuột, chọn Properties, nhìn vào ô Target ta sẽ biết đường dẫn của ứng dụng HTKK của mình cài ở thư mục nào, cụ thể hình bên dưới thì phần mềm HTKK 2.5.1 của bạn được cài ở ổ C:\Program Filec\HTKK250\.

  Ta sử dụng My Computer vào ổ C, tiếp vào thư mục Program, vào thư mục HTKK250, tiếp tục chọn vào thư mục Datafiles, chọn thư mục mã số thuế của bạn, sau đó xóa các file bị lỗi đi.

  * Lỗi 2: - Đối với NNT đang sử dụng các phiên bản HHKK các phiên bản cũ cần sao lưu và gỡ bỏ HTKK trước khi cài HTKK 2.5.1, sau đó khôi phục lại dữ liệu;

  - Tải bản HTKK 2.5.1 phiên bản mới nhất (cùng ở phiên bản này, những bản tải trước có một số lỗi mà bản mới đã khắc phục);
  - Phần mềm HTKK 2.5.1 và Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN năm 2009 có thể bị lỗi khi cài đặt trên Windows Vista.

  (Bộ phận hỗ trợ DN sử dụng phần mềm HTKK
  Phòng Tin học Cục thuế Long an) ​
   

  Các bài viết khác:

  #1
 2. haithu

  haithu Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  476
  Đã được thích:
  11
  Giới tính:
  Nữ
  Nơi ở:
  đâu cũng là nhà
  Vậy cho mình hỏi, khi in quyết toán thuế ra, mỗi 1 trang in lại kèm theo 1 trang giấy trắng --> vậy khắc phục lỗi này bằng cách nào?
   
  #2
 3. VTM

  VTM Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  5,521
  Đã được thích:
  78
  Nơi ở:
  TÂY NAM BỘ
  haithu bị như vậy là lỗi máy in chứ không phải do HTKK đâu nhe, thử in ở máy in khác xem sao, mình đã từng bị lỗi này và khắc phục bằng cách xoá driver máy in đang lỗi, cài lại driver in mới (bị với máy in Lexmark), bạn thử xem !
   
  #3
 4. ForI

  ForI Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  56
  Đã được thích:
  1
  Nơi ở:
  TP.HCM
  Hì hì, không muốn cài lại thì bỏ những trang giấy trắng đi.
   
  #4
 5. haithu

  haithu Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  476
  Đã được thích:
  11
  Giới tính:
  Nữ
  Nơi ở:
  đâu cũng là nhà
  máy in này mình vẫn in kê khai tháng bình thường không bị lỗi như vậy, chỉ khi in quyết toán thì mới bị như vậy thôi.
   
  #5
 6. VTM

  VTM Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  5,521
  Đã được thích:
  78
  Nơi ở:
  TÂY NAM BỘ
  Kiểm tra xem trang trắng đó có bị đánh số trang không, và toàn bộ các số trang của quyết toán đánh số đúng không ?
  Nếu số trang quyết toán đúng (6/6,..) trang dư thì coi như máy in khuyến mãi ...:004:
   
  #6
 7. vochau83

  vochau83 Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  174
  Đã được thích:
  5
  Nơi ở:
  Đà Lạt
  Mình gặp 1 vấn đề như sau: khi tải file bảng kê mua vào, bán ra vào tờ khai thì ngày và tháng lúc nào cũng bị đảo ngược, vì vậy khi lưu vào phần mềm cứ báo lỗi sai ngày tháng mặc định. Mặc dù mình đã kiểm tra định dạng ngày tháng của hệ thống và của cả excell nhưng khi đưa vào HTKK là bị đảo lại? Mình ko hiểu tại sao nữa, làm mình cứ phải gõ tay lại ngày tháng rất mất công. Có ai bị giống mình không?
   
  Last edited: 31 Tháng ba 2010
  #7
 8. VTM

  VTM Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  5,521
  Đã được thích:
  78
  Nơi ở:
  TÂY NAM BỘ
  Bạn tham khảo file định dạng này nhe (tôi làm theo định dạng này lâu rồi) không bao giờ lỗi ngày tháng theo kiểu Tây :004:
   
  #8
 9. giotlelehong

  giotlelehong Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  10
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  ND
  Cho mình hỏi chút.Phầm mềm 2.5.1 nghe nói bảo sửa cái phần thuế thêm 3 số không ý.Nhưng sao mình cài xong và lấy dữ liệu vào thì cái phần mua vào vấn bị thêm ba số không sau phần thuế suất vậy ?Với lại, khi cài song thì font chữ bình thường.Nhưng hki tắt máy và mở lại thì font chữ bị thay đổi không thể dọc nó là chữ gì cả ?Còn cái phần quyết toán thuế TNCN, tải về và cài nó cứ báo lỗi cái dât2 không thấy là sao ah.Khi giải nén nó thì cái dât 2 không có thật.:015:
   
  #9
 10. vvvinh

  vvvinh Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  49
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Tây Nguyên
  Ca nha cho em hoi chut', em lam quyet toan thue Cong ty nam 2009 lo, khi khai vao phan mem ke khai thue no' bao' loi o chi tieu B24, B25 em k hieu vi sao??????? Tien the cho em hoi luon em danh bai viet tren dien dan ma khong danh duoc dau???:069:
   
  #10
 11. duc193

  duc193 Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  82
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Ho Chi Minh City
  Mình làm BC QT thuế TNCN ở phiên bản 2.5.1 mẫu 05AKK mình kê khai thì không thấy muc, 18 - 24 của mẫu này, và lại phần mềm không tính ra được số thuế TNCN phải nộp
  Ai biết giup mình với, cảm ơn trước
   
  #11
 12. le thi le toan

  le thi le toan Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  305
  Đã được thích:
  2
  Nơi ở:
  Sài Gòn - Đà Lạt
  bạn chọn kiểu gõ Unicode dựng sẵn.
   
  #12
 13. truongbk24

  truongbk24 Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  58
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  hà nội
  Chỉ tiêu từ 18-24 là chỉ tiêu tổng cộng của tất cả các cá nhân, đó là dòng in đậm phía dưới cùng đó bạn, chỉ tiêu đó bạn ko cần nhập mà HTKK tự động tính cho bạn. Trường hợp trong bảng kê 5A mà bạn muốn tính ra được số thuế TNCN phải nộp thì bạn phải check chọn vào ô Quyết toán tại CQCT thì UD mới hỗ trợ tính cho bạn. Chúc bạn thành công :)
   
  #13
 14. thuyhang1583

  thuyhang1583 Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Lỗi fonds chữ!

  Cả nhà ơi! Kíu em với. :048:
  Em đã cài đủ cả Vietkey full và Unikey full mà cái "con" KTKK 2.5.1 của em nó vẫn cứ bị lỗi, không bỏ dấu tiếng việt cho em. Em cũng đã làm đúng theo hưỡng dẫn cài đặt cách đánh fond tiếng việt của PM rùi. Em không biết phải làm sao nữa, hu hu :wall:
  Cả nhà kíu em với.
  Thanks cả nhà trước nha.
   
  #14
 15. ketoan4mat

  ketoan4mat Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  3,910
  Đã được thích:
  16
  Nơi ở:
  Sài Gòn đẹp lắm
  Last edited: 7 Tháng tư 2010
  #15
 16. kytich_anh

  kytich_anh Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  hcm
  Mình cũng bị lỗi khỉ tải bảng kê đầu vào về. Phần mêmg bảo mình Đóng File excel template đang mở trước khi Import vào chương trình. mà mình đã tắt hết rồi sao mà cũng ko được. Tắt máy rồi bật alij cũng ko được. Bạn nào bị lõi giống mình không. Giúp mình với. Cảm ơn các bạn nhiều
   
  #16
 17. VTM

  VTM Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  5,521
  Đã được thích:
  78
  Nơi ở:
  TÂY NAM BỘ
  Cài thêm Microsoft.NET Framework (từ 2.0 trở lên) sẽ hạn chế được tối đa lỗi Run-time error.
  Riêng về HTKK, phải cài lại (không xoá cái trước) theo cách cài đè lên cái củ (chọn nâng cấp trong quá trình cài lại)
  Hoặc:
  WindowsXP-Script56-KB917344-x86-enu
   
  #17
 18. quytda

  quytda Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  1,148
  Đã được thích:
  3
  Nơi ở:
  055
  Mình cũng gặp lỗi như vậy tìm đọc, sửa mấy ngày nay rồi vẫn chưa được potay po chân luôn rồi.
   
  #18
 19. GiapHuong

  GiapHuong Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  23
  Đã được thích:
  1
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Có bác nào biết thì giúp anh em với. Em cũng bị lỗi fonds chữ như vậy. Em vừa cài phiên bản 2.5.1 HTKK thì bị lỗi fonds nên em đã remove luôn. Em lại cài lại, cài xong rồi mở lên vẫn bị vậy. Bác nào có biết xử lý thì bảo giúp em với. Em đang phải làm tờ kê khai tháng 03/2010 rồi mà lại bị lỗi quá. Giúp em với nhé!
  Cảm ơn các bác nhiều nhé.
   
  #19
 20. salemok

  salemok Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  257
  Đã được thích:
  3
  Nơi ở:
  Ha noi
  Chán không thể chịu được. Nó bị lỗi không thể import được bảng kê bán ra (chỉ được 1 dòng đầu tiên. Kiểm tra lại đi mấy em ơi.:wall:
   
  #20

Chia sẻ trang này