Bản tin văn bản pháp luật tháng 8 đợt 1

 • Thread starter tranvanhung
 • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
21
Biên Hoà - Đồng Nai
Truy thu thuế hộ kinh doanh - Trường hợp hộ kinh doanh chưa thực hiện được chế độ kế toán, hoá đơn chứng từ để tự giác kê khai thuế nên cơ quan thuế ấn định doanh thu, xác định số thuế phải nộp ổn định theo kỳ hạn qui định.
Nếu trong thời kỳ ổn định thuế, hộ có thay đổi về ngành nghề kinh doanh, kể cả trường hợp bổ sung thêm hình thức kinh doanh, mở rộng thêm qui mô hay phát sinh sản lượng tăng thêm dẫn tới doanh thu bán ra lớn hơn so với mức doanh thu ấn định trước đây (khi xác định số thuế phải nộp của kỳ ổn định thuế) mà hộ kinh doanh không khai báo với cơ quan thuế để điều chỉnh lại mức thuế phải nộp của kỳ ổn định thuế là vi phạm pháp luật về thuế. Sau khi kiểm tra và bị phát hiện, cơ quan thuế có quyền truy thu thuế đối với phần phát sinh này. (Theo Công văn số 2859/TCT-PCCS ngày
19/8/2005).

Thuế hàng tái nhập – Hàng hoá của doanh nghiệp đã xuất khẩu, nay hpải nhập khẩu trở lại, nếu có đủ điều kiện và hồ sơ sẽ không phải nọp thuế nhập khẩu. Trong tờ khai Hải quan, doanh nghiệp không phải tính thuế nhập khẩu cho lô hàng tái nhập, nhưng phải khai rõ hàng tái nhập trở lại vì lý do không đảm bảo chất lượng, nhập theo tờ khai xuất khẩu số…. ngày… tháng… năm…. và gửi kèm hồ sơ không phải nộp thuế cho cơ quan Hải quan. (Theo Công văn số 3254/TCHQ/GSQL ngày 18/8/2005).

Xử lý vi phạm về thuế - (i) Luật thuế GTGT và Luật thuế TNDN đã qui định, cơ quan thuế được quyền ấn định về kê khai thuế, về chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ. Căn cứ để ấn định dựa vào tài liệu điều tra về tình hình hoạt động kinh doanh của cơ sở kinh doanh hoặc căn cứ vào số thuế phải nộp của cơ sở kinh doanh cùng ngành nghề, có qui mô kinh doanh tương đương.

Riêng đối với cơ sở kinh doanh xe hai bánh gắn máy trực tiếp cho người tiêu dùng, nếu vi phạm chế độ lập hoá đơn thì sẽ bị xử lý truy thu thuế GTGT, thuế TNDN theo qui định về chống thất thu thuế GTGT, thuế TNDN qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy. (Theo Công văn số 2831/TCT-DNK ngày 18/8/2005).

(ii) Về giá tính thuế - Đối với vấn đề giá tính thuế hoạt động kinh doanh ôtô, xe hai bánh gắn máy, theo Tổng cục Thuế, nếu các cơ sở kinh doanh bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy xuất hoá đơn trực tiếp cho người tiêu dùng, ghi giá trên hoá đơn thấp hơn giá tính thu lệ phí trước bạ sẽ bị xử lý truy thu thuế GTGT, thuế TNDN. Giá bán làm căn cứ truy thu thuế GTGT, thuế TNDN được xác định trên cơ sở bảng giá tối thiểu xe ôtô, xe hai bánh gắn máy tính thu lệ phí trước bạ do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư ban hành. (Theo Công văn số 2773/TCT-DNK ngày 16/8/2005).

Sửa đổi thuế xuất nhập khẩu ưu đãi - Bộ Tài chính quyết định sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng linh kiện, phụ tùng ôtô trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi tại Quyết định số 57/2005/QĐ-BTC ngày 10/8/2005. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006.

Theo Quyết định, trong thời gian kể từ ngày 01/01/2006 đến hết ngày 31/12/2006, các doanh nghiệp được lựa chọn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo bộ linh kiện CKD hoặc thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo từng linh kiện, phụ tùng ôtô qui định tại Quyết định 110/2003/QĐ-BTC (ngày 25/7/2003). Khi đó, doanh nghiệp lựa chọn thực hiện qui định thuế suất theo bộ linh kiện CKD hay thuế suất từng linh kiện, phụ tùng cho chủng loại xe nào thì phải đăng ký bằng văn bản và thực hiện nội dung đã đăng ký trong suốt thời gian chuyển đổi.

Đối với doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô đã sẵn sàng thực hiện qui định thuế suất từng linh kiện, phụ tùng ôtô ban hành theo Quyết định này thì được phép áp dụng thí điểm từ ngày 01/9/2005.

Qui trình CPH DNNN với niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu – Qui trình kết hợp cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước với niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu tại các Trung tâm giao dịch chứng khoán được Bộ Tài chính qui định tại Quyết định số 2592/QĐ-BTC ngày 04/8/2005. Theo đó, (i) quy trình kết hợp cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước với niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu trên trung tâm giao dịch chứng khoán bao gồm 4 bước: Bước 1. Ra quyết định cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước gắn với niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu trên các trung tâm giao dịch chứng khoán. Bước 2. Chuẩn bị hồ sơ tài liệu và tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp. Bước 3. Xây dựng phương án và thực hiện cổ phần hóa. Bước 4. Hoàn thiện các thủ tục chuyền đổi doanh nghiệp và niêm yết/đăng ký giao dịch;

(ii) Quy trình kết hợp việc bán cổ phần nhà nước tại các doanh nghiệp đã cổ phần hóa với niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu tại các trung tâm giao dịch chứng khoán bao gồm 8 bước. Theo đó, cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các công ty lựa chọn và ra quyết định bán tiếp cổ phần nhà nước trong các DN đã CPH gắn với niêm yết tại TTGDCK Tp. HCM hoặc đăng ký giao dịch tại TTGDCK Hà Nội. Ngay sau khi có quyết định phê chuẩn phương án bán tiếp cổ phần nhà nước của cơ quan có thẩm quyền, đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại công ty ra quyết định bán tiếp cổ phần nhà nước hoặc yêu cầu triệu tập ĐHCĐ để biểu quyết thông qua quyết định về việc bán bớt phần nhà nước và biểu quyết thông qua việc niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên các TTGDCK…
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
21
Biên Hoà - Đồng Nai
Hoá đơn chi nhánh – Các khoản chi phí được tính là chi phí hợp lý là các khoản chi phải có hoá đơn, chứng từ hợp pháp, và phải liên quan tới thu nhập chịu thuế trong kỳ.

Căn cứ qui định trên của Luật thuế TNDN thì, đối với các công ty, đại lý trong hệ thống phân phối của một Tổng công ty là các tổ chức kinh doanh, khi được nhận khoản hoa hồng phải xuất hoá đơn hợp pháp cho Tổng công ty. Đó là căn cứ để xác định chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN. (Theo Công văn số 2841/TCT-DNK ngày 19/8/2005).

Lệ phí trước bạ hàng mua bán trả góp – Các tổ chức, cá nhân thực hiện bán trả góp các tài sản thuộc đối tượng phải chịu lệ phí trước bạ, phải nộp lệ phí trước bạ trước khi đăng ký đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản với cơ quan có thẩm quyền (trừ hàng hoá kinh doanh không thực hiện đăng ký). Cụ thể, người bán trả góp tài sản đề nghị cấp giấy chứng nhận sở hữu tài sản thì bên bán phải nộp lệ phí trước bạ, khi người mua hết thời hạn trả góp chuyển đăng ký tên người mua thì người mua phải nộp lệ phí trước bạ theo qui định. (Theo Công văn số 2786/TCT-TS ngày 16/8/2005).

Chênh lệch tỷ giá khi giảm vốn đầu tư - Nếu một công ty liên doanh, chuyển số vốn pháp định giảm cho đối tác nước ngoài bằng ngoại tệ, có phát sinh chênh lệch tỷ giá hối đoái giữa đồng USD và VNĐ thì, (i) nếu công ty hạch toán bằng USD sẽ không phát sinh chênh lệch tỷ giá, vì việc hạch toán giảm vốn và thực tế rút vốn của hai bên trong Liên doanh đều bằng USD;

(ii) Nếu công ty hạch toán bằng VNĐ thì, căn cứ vào thực tế rút vốn, công ty hạch toán giảm số vốn pháp định theo tỷ giá khi góp vốn thành lập Liên doanh, phần chênh lệch tỷ giá được hạch toán vào tài khoản theo dõi chênh lệch tỷ giá và phản ánh ở phần vốn chủ sở hữu trên Bảng cân đối kế toán. Phần chênh lệch tỷ giá này phải được giữ nguyên cho đến khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động. (Theo Công văn số 2772/TCT-ĐTNN ngày 16/8/2005).

Hạch toán giá vốn hàng hoá – Theo qui định của Bộ Tài chính, tại thời điểm kết thúc năm tài chính, đối với nguyên vật liệu mua ngoài, doanh nghiệp chỉ được hạch toán vào chi phí hợp lý trong kỳ phần giá mua ghi trên hoá đơn của người bán hàng. Trường hợp việc chốt giá được thực hiện sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm đến ngày phát hành báo cáo tài chính thì doanh nghiệp phải điểu chỉnh các số liệu đã phán ánh trogn bảng cân đối kế toán và báo cáo tài chính để phản ánh đúng giá gốc của hàng hoá mùa vào trong năm tài chính đó. Nếu việc chốt giá được thực hiện sau ngày phát hành báo cáo tài chính thì khoản chênh lệch giá được điều chỉnh vào năm sau.

Đối với hàng hoá mua tại nội địa, bên bán phải xuất hoá đơn GTGT để điều chỉnh giá của số hàng hoá đã bán. Đối với hàng nhập khẩu, bên mua hàng phải kê khai bổ sung với cơ quan hải quan để điều chỉnh thuế nhập khẩu và thuế GTGT. (Theo Công văn số 2771/TCT-ĐTNN ngày 16/8/2005).

Gia hạn thời gian nộp C/O - Thời hạn nộp C/O hàng nhập khẩu để hưởng thuế suất ưu đãi là 60 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai. Quá thời hạn này mà chưa nộp, doanh nghiệp sẽ bị tính lại thuế và bị xử phạt vi phạm hành chính. (Theo Công văn số 3349/TCHQ-GSQL ngày 19/8/2005).

Chuyển xếp lương cũ sang lương mới – Theo Thông tư liên tịch số 82/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 10/8/2005 thì, trước khi thay đổi chức danh hoặc thay đổi công việc, cán bộ, công chức, viên chức đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định xếp hệ số lương cũ cao hơn so với hệ số lương cũ của chức danh hoặc công việc hiện đảm nhiệm, thì được căn cứ vào hệ số lương cũ đã được xếp trước khi thay đổi chức danh hoặc thay đổi công việc để chuyển xếp sang lương mới từ ngày 01/10/2004 theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT/BNV-BTC và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo chức danh lãnh đạo hiện đảm nhiệm, nếu có.

Nếu công việc mới hiện đảm nhiệm không phù hợp với ngạch đang giữ trước khi thay đổi chức danh hoặc thay đổi công việc thì phải chuyển ngạch cho phù hợp. Nếu đã được các cơ quan có thẩm quyền cho hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu, khi thay đổi chức danh hoặc công việc thì thôi hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu kể từ ngày 01/10/2004.

Tiền lương trong công ty cổ phần
– Công ty cổ phần không thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương qui định đối với công ty nhà nước. Các công ty này được quyền tự xây dựng thang lương, bảng lương hoặc vận dụng hệ thống thang lương, bảng lương do Nhà nước qui định làm cơ sở xếp lương, trả lương cho người lao động. (Theo Công văn số 2618/LĐTBXH-TL ngày 17/8/2005).

Chính sách lao động dôi dư – Trong qui định về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp thì, người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng còn thiếu thời gian đóng BHXH tối đa 01 năm (12 tháng) thì được nhà nước hỗ trợ kinh phí đóng tiếp BHXH 01 lần cho những tháng còn thiếu với mức 15% tiền lương tháng tại thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu và giải quyết nghỉ hưu theo chế độ hiện hành.

Trong trường hợp, người lao động đã đóng BHXH 20 trở lên, chưa đủ điều kiện tuổi đời, nhưng ít nhất đã đủ 50 tuổi đối với nam và 45 tuổi đối với nữ, mà bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì vẫn sẽ được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng (với mức độ thấp). (Theo Công văn số 2623/LĐTBXH-TĐVL ngày 15/8/2005).

Xếp lương đối với viên chức quản lý
– Đối với viên chức quản lý công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con thì việc xếp lương đối với Tổng công ty, công ty nhà nước độc lập, công ty thành viên hạch toán độc lập, viên chức quản lý tiếp tục xếp lương theo hạng doanh nghiệp đã xếp trước khichuyển sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con; Riêng đối với công ty nhà nước độc lập, công ty thành viên hạch toán độc lập đang xếp hạng I, nếu có vốn nhà nước từ 100 tỷ đồng, nộp Ngân sách từ 30 tỷ đồng và lợi nhuận từ 30 tỷ đồng trở lên, thì viên chức quản lý được vận dụng xếp lương theo hạng Tổng công ty và tương đương. (Theo Công văn số 4532/VPCP-VX ngày 12/8/2005). ./.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
21
Biên Hoà - Đồng Nai
VBPL do chính phủ ban hành

DANH MỤC VĂN BẢN MỚI
CHÍNH PHỦ

 • Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.
 • Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng và cơ chế vay vốn xây dựng nhà ở thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long.
 • Quyết định số 204/2005/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2005 của TTCP về việc sửa đổi, điều chỉnh danh mục B và C ban hành kèm theo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ.
 • Quyết định số 203/2005/QĐ-TTg ngày 11 tháng 8 năm 2005 của TTCP về việc phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Chè Việt Nam sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.
 • Quyết định số 202/2005/QĐ-TTg ngày 9 tháng 8 năm 2005 của TTCP về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Thanh tra viên.
 • Quyết định số 190/2005/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2005 của TTCP về việc sử đổi, điều chỉnh danh mục B và C ban hành kèm theo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ.
 • Công văn số 1156 TTg-KTTH ngày 16 tháng 8 năm 2005 của TTCP về điều hành ngân sách trong những tháng cuối năm 2005.

 • Công văn số 4532 VPCP-VX ngày 12 tháng 8 năm 2005 của VPCP về xếp lương đối với viên chức quản lý công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ- công ty con.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
21
Biên Hoà - Đồng Nai
BỘ TÀI CHÍNH

 • Quyết định số 57/2005/QĐ-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng BTC về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng linh kiện, phụ tùng ôtô trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
 • Quyết định số 2592 QĐ-BTC ngày 4 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng BTC về việc ban hành quy trình kết hợp cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước với niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu tại các Trung tâm giao dịch chứng khoán.
 • Công văn số 10477 BTC-TCT ngày 19 tháng 8 năm 2005 của BTC về thu tiền sử dụng đất đối với các hộ dân khi được giao đất trong cụm, tuyến dân cư vượt lũ.
 • Công văn số 10377 BTC-TCT ngày 18 tháng 8 năm 2005 của BTC về hoàn thuế.
 • Công văn số 10032 BTC-VP ngày 10 tháng 8 năm 2005 của BTC về đính chính Thông tư số 55/2005/TT-BTC ngày 30 thnág 6 năm 2005.

 • Công văn số 10031 BTC-VP ngày 10 tháng 8 năm 2005 của BTC về đính chính Thông tư số 54/2005/TT-BTC ngày 30 thnág 6 năm 2005 của BTC.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
21
Biên Hoà - Đồng Nai
TỔNG CỤC THUẾ

 • Công văn số 2859 TCT/PCCS ngày 19 tháng 8 năm 2005 của TCT về truy thuế đối với hộ ấn định.
 • Công văn số 2842 TCT/DNNN ngày 19 tháng 8 năm 2005 của TCT gửi Công ty Vận tải Biển III về thuế suất thuế GTGT.
 • Công văn số 2841 TCT/DNK ngày 19 tháng 8 năm 2005 của TCT gửi Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hà Nội về trả lời chính sách.
 • Công văn số 2840 TCT/TVQT ngày 19 tháng 8 năm 2005 của TCT về xử lý tổn thất biên lai thu phí lệ phí.
 • Công văn số 2839 TCT/TS ngày 19 tháng 8 năm 2005 của TCT về tiền thuê đất.
 • Công văn số 2838 TCT/TS ngày 19 tháng 8 năm 2005 của TCT về chính sách thu liên quan đến đất đai.
 • Công văn số 2837 TCT/TS ngày 19 tháng 8 năm 2005 của TCT về miễn thuế tiền sử dụng đất.
 • Công văn số 2836 TCT/TS ngày 19 tháng 8 năm 2005 của TCT về thu nợ tiền sử dụng đất.
 • Công văn số 2831 TCT/DNK ngày 18 tháng 8 năm 2005 của TCT về xử lý vi phạm về thuế.
 • Công văn số 2828 TCT/TS ngày 18 tháng 8 năm 2005 của TCT về trả lời đơn thư.
 • Công văn số 2818 TCT/TS ngày 17 tháng 8 năm 2005 của TCT về thu tiền sử dụng đất.
 • Công văn số 2816 TCT/DNNN ngày 17 tháng 8 năm 2005 của TCT về trả lời chính sách thuế.
 • Công văn số 2815 TCT/DNNN ngày 17 tháng 8 năm 2005 của TCT gửi Công ty liên doanh xây dựng đường số 4 về thuế suất thuế GTGT.
 • Công văn số 2814 TCT/DNNN ngày 17 tháng 8 năm 2005 của TCT về thủ tục, hồ sơ hoàn thuế đối với gạo uỷ thác xuất khẩu.
 • Công văn số 2813 TCT/DNNN ngày 17 tháng 8 năm 2005 của TCT gửi Tổng công ty Cao su Việt nam về khấu trừ thuế GTGT.
 • Công văn số 2812 TCT/DNNN ngày 17 tháng 8 năm 2005 của TCT gửi Công ty cổ phần Đoan Hùng về ưu đãi đầu tư về thuế TNDN.
 • Công văn số 2786 TCT/TS ngày 16 tháng 8 năm 2005 của TCT về lệ phí trước bạ đối với tài sản mua bán trả góp.
 • Công văn số 2797 TCT/ĐTNN ngày 17 tháng 8 năm 2005 của TCT gửi Công ty thép VSC – POSCO về quyết toán thuế GTGT, TNDN.
 • Công văn số 2796 TCT/PCCS ngày 17 tháng 8 năm 2005 của TCT về hướng dẫn xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán.
 • Công văn số 2787 TCT/TS ngày 16 tháng 8 năm 2005 của TCT về mức thu thuế nhà đất đối với đô thị mới thành lập.
 • Công văn số 2774 TCT/DNK ngày 16 tháng 8 năm 2005 của TCT về xử lý truy thu thuế đối với máy móc thiết bị, phương tiện phục vụ sản xuất.
 • Công văn số 2773 TCT/DNK ngày 16 tháng 8 năm 2005 của TCT về giá tính thuế đối với hoạt động kinh doanh xe hai bánh gắn máy.
 • Công văn số 2772 TCT/ĐTNN ngày 16 tháng 8 năm 2005 của TCT gửi Công ty liên doanh trung tâm dịch vụ Total Việt Nam về xử lý chênh lệch tỷ giá khi giảm vốn đầu tư.
 • Công văn số 2771 TCT/ĐTNN ngày 16 tháng 8 năm 2005 của TCT gửi Công ty Cà phê Vĩnh Anh về hạch toán giá vốn bán hàng.
 • Công văn số 2756 TCT/ĐTNN ngày 15 tháng 8 năm 2005 của TCT về kê khai nộp thuế của nhà thầu nước ngoài.
 • Công văn số 2755 TCT/DNK ngày 15 tháng 8 năm 2005 của TCT về hoán đơn thuế GTGT đối với hàng uỷ thác xuất khẩu.
 • Công văn số 2753 TCT/DNK ngày 12 tháng 8 năm 2005 của TCT về chính sách miễn giảm thuế.
 • Công văn số 2750 TCT/DNK ngày 12 tháng 8 năm 2005 của TCT về xem xét quyết toán thuế DNTN Phúc Lợi.
 • Công văn số 2748 TCT/DNK ngày 12 tháng 8 năm 2005 của TCT về kê khai nộp thuế.
 • Công văn số 2747 TCT/DNK ngày 12 tháng 8 năm 2005 của TCT về hoàn thuế GTGT cho chi nhánh giải thể.
 • Công văn số 2746 TCT/DNNN ngày 12 tháng 8 năm 2005 của TCT gửi công ty cổ phần Phúc Trà về thủ tục, hồ sơ đối với hàng xuất khẩu.
 • Công văn số 2745 TCT/DNNN ngày 12 tháng 8 năm 2005 của TCT gửi Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam về khấu trừ thuế GTGT.
 • Công văn số 2738 TCT/ĐTNN ngày 11 tháng 8 năm 2005 của TCT về thuế GTGT đối với hàng viện trợ không hoàn lại.
 • Công văn số 2737 TCT/ĐTNN ngày 11 tháng 8 năm 2005 của TCT về ưu đãi thuế TNDN.
 • Công văn số 2736 TCT/ĐTNN ngày 11 tháng 8 năm 2005 của TCT gửi Công ty Gollas Việt Nam về thuế GTGT đối với dịch vụ liên quan đến sản phẩm xuất khẩu.
 • Công văn số 2735 TCT/ĐTNN ngày 11 tháng 8 năm 2005 của TCT về thuế GTGT dự án.
 • Công văn số 2734 TCT/ĐTNN ngày 11 tháng 8 năm 2005 của TCT gửi Công ty TNHH Yue Fa Wooden về hướng dẫn chính sách thuế.
 • Công văn số 2733 TCT/DNK ngày 11 tháng 8 năm 2005 của TCT về trả lời chính sách thuế.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
21
Biên Hoà - Đồng Nai
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 • Công văn số 3355 TCHQ-GSQL ngày 19 tháng 8 năm 2005 của TCHQ về phân loại ống thuỷ tinh của thiết bị đun nước bằng năng lượng trời.
 • Công văn số 3352 TCHQ-KTTT ngày 19 tháng 8 năm 2005 của TCHQ gửi Công ty cổ phần Phúc Khải về bù trừ thuế nhập khẩu.
 • Công văn số 3351 TCHQ-KTTT ngày 19 tháng 8 năm 2005 của TCHQ về bù trừ thuế nhập khẩu.
 • Công văn số 3350 TCHQ-GSQL ngày 19 tháng 8 năm 2005 của TCHQ về giải quyết vướng mắc về C/O.
 • Công văn số 3349 TCHQ-GSQL ngày 19 tháng 8 năm 2005 của TCHQ gửi Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tạp phẩm Sài Gon, Chi nhanh Hà Nội về về gia hạn thời gian nộp C/O.
 • Công văn số 3345 TCHQ-GSQL ngày 19 tháng 8 năm 2005 của TCHQ gửi Công ty TNHH Tín Nghĩa về thủ tục hải quan đối với hàng hoá vận tải đa phương thực quốc tế.
 • Công văn số 3346 TCHQ-GSQL ngày 19 tháng 8 năm 2005 của TCHQ về làm thủ tục hải quan đối với túi thư bưu chính quốc tế đến.
 • Công văn số 3344 TCHQ-GSQL ngày 19 tháng 8 năm 2005 của TCHQ về quản lý xe ôtô khách xuất nhập cảnh chuyên tuyến Hạ Long – Nam Định.
 • Công văn số 3343 TCHQ-GSQL ngày 19 tháng 8 năm 2005 của TCHQ về quản lý xe ôtô tạm nhập.
 • Công văn số 3335 TCHQ-GSQL ngày 19 tháng 8 năm 2005 của TCHQ về thủ tục hải quan đối với hàng hoá chuyển cửa khẩu.
 • Công văn số 3334 TCHQ-GSQL ngày 19 tháng 8 năm 2005 của TCHQ về thủ tục hải quan.
 • Công văn số 3313 TCHQ-KTTT ngày 18 tháng 8 năm 2005 của TCHQ về giải toả cưỡng chế.
 • Công văn số 3312 TCHQ-KTTT ngày 18 tháng 8 năm 2005 của TCHQ gửi Công ty TNHH Astro Engineering về không tính phạt chậm nộp thuế GTGT.
 • Công văn số 3311 TCHQ-GSQL ngày 18 tháng 8 năm 2005 của TCHQ gửi Công ty dược phẩm BBRAUN Hàn Nội về phân loại hàng hoá nhập khẩu.
 • Công văn số 3310 TCHQ-GSQL ngày 18 tháng 8 năm 2005 của TCHQ về chấp nhận thay thế C/O.
 • Công văn số 3309 TCHQ-KTTT ngày 18 tháng 8 năm 2005 của TCHQ về thuế nhập khẩu hàng quà tặng.
 • Công văn số 3306 TCHQ-KTTT ngày 18 tháng 8 năm 2005 của TCHQ về tính thuế nhập khẩu linh kiện xe gắn máy bị truy thu năm 2001.
 • Công văn số 3296 TCHQ-KTTT ngày 17 tháng 8 năm 2005 của TCHQ về xử lý miễn thuế hàng nhập khẩu phục vụ khai thác dầu khí.
 • Công văn số 3290 TCHQ-KTTT ngày 17 tháng 8 năm 2005 của TCHQ về giải toả cưỡng chế và giãn nợ thuế truy thu của công ty TNHH Minh Ngọc.
 • Công văn số 3288 TCHQ-KTTT ngày 17 tháng 8 năm 2005 của TCHQ về hồ sơ hoàn thuế.
 • Công văn số 3278 TCHQ-KTTT ngày 17 tháng 8 năm 2005 của TCHQ gửi Công ty TNHH Thương mại và công nghiệp Hưng Thịnh về giải toả cưỡng chế.
 • Công văn số 3277 TCHQ-KTTT ngày 17 tháng 8 năm 2005 của TCHQ gửi Công ty Thương mại và hàng hải quốc tế về giải toả cưỡng chế.
 • Công văn số 3263 TCHQ-KTTT ngày 16 tháng 8 năm 2005 của TCHQ về giải toả cưỡng chế.
 • Công văn số 3261 TCHQ-KTTT ngày 16 tháng 8 năm 2005 của TCHQ gửi Công ty Kentech Cổ phiếu. Ltd về xuất trả nguyên phụ liệu.
 • Công văn số 3255 TCHQ-GSQL ngày 16 tháng 8 năm 2005 của TCHQ về thủ tục hải quan đối với hàng đóng chung cont XK.
 • Công văn số 3254 TCHQ-KTTT ngày 16 tháng 8 năm 2005 của TCHQ gửi Công ty TNHH Pangrim Neotex về thuế đối với hàng tái nhập và xác nhận thực xuất.
 • Công văn số 3253 TCHQ-KTTT ngày 16 tháng 8 năm 2005 của TCHQ về xoá nợ phạt chậm nộp.
 • Công văn số 3245 TCHQ-KTTT ngày 15 háng 8 năm 2005 của TCHQ gửi Công ty XNK Hà Tây về xử lý nợ phạt chậm nộp thuế.
 • Công văn số 3244 TCHQ-KTTT ngày 15 háng 8 năm 2005 của TCHQ về không thu thuế GTGT.
 • Công văn số 3241 TCHQ-GSQL ngày 15 háng 8 năm 2005 của TCHQ gửi Công ty cung ứng nhân lực và thương mại quốc tế về thành lập ICD Mỹ Đình.
 • Công văn số 3240 TCHQ-GSQL ngày 15 háng 8 năm 2005 của TCHQ về mở rộng diện tích cửa hàng miễn thuế.
 • Công văn số 3234 TCHQ-KTTT ngày 15 háng 8 năm 2005 của TCHQ về miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu.
 • Công văn số 3233 TCHQ-KTTT ngày 15 háng 8 năm 2005 của TCHQ về miễn thuế NVL Công ty Cj Vina Agri.
 • Công văn số 3229 TCHQ-GSQL ngày 15 háng 8 năm 2005 của TCHQ về phân loại hàng hoá nhập khẩu.
 • Công văn số 3228 TCHQ-KTTT ngày 15 háng 8 năm 2005 của TCHQ gửi Công ty TNHH Cát Hưng về xin giải toả cưỡng chế.
 • Công văn số 3227 TCHQ-GSQL ngày 15 háng 8 năm 2005 của TCHQ gửi Công ty TNHH Kim Tín về khiếu nại về phân loại thép.
 • Công văn số 3225 TCHQ-KTTT ngày 15 háng 8 năm 2005 của TCHQ về giá tính thuế rượu.
 • Công văn số 3224 TCHQ-KTTT ngày 15 háng 8 năm 2005 của TCHQ gửi Công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu về giá tính thuế mặt hàng rượu và giải toả cưỡng chế.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
21
Biên Hoà - Đồng Nai
CÁC CƠ QUAN KHÁC

 • Quyết định số 27/2005/QĐ-BBCVT ngày 11 tháng 8 năm 2005 của Bộ Bưu chính & VT về ban hành quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
 • Quyết định số 1523/2005/QĐ-BTP ngày 15 tháng 8 năm 2005 của BTP về ban hành quy chế Tự kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành.
 • Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của BNV về hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức.
 • Thông tư liên tịch số 82/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2005 của BTC và BNV về sửa đổi bổ sung Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 5 tháng 1 năm 2005 của BNV và BTC hướng dẫn việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bô, công chức và viên chức.
 • Thông tư liên tịch số 81/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2005 của BTC và BNV về hướng dẫn thực hiện việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với một số ngạch công chức, viên chức thuộc ngành Thuỷ lợi, Giáo dục và đào tạo, Văn hoá- Thông tin, Y tế và quản lý thị trường.
 • Thông tư số 80/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của BNV về hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức có trình độ cao đẳng phù hợp với chuyên môn đang làm.
 • Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của BNV về hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước vfà đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.
 • Thông tư số 78/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của BNV về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, viện chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan đơn vị khác.
 • Công văn số 2681 BLĐTBXH-TL ngày 17 tháng 8 năm 2005 của BLĐTBXH về chế độ tiền lương đối với công ty cổ phần.
 • Công văn số 2680 BLĐTBXH-TL ngày 17 tháng 8 năm 2005 của BLĐTBXH về chế độ trả lượng trong công ty nhà nước.
 • Công văn số 2655 BLĐTBXH-LĐVL ngày 17 tháng 8 năm 2005 của BLĐTBXH về thực hiện chính sách đối với lao động dôi dư.
 • Công văn số 2654 BLĐTBXH-TL ngày 17 tháng 8 năm 2005 của BLĐTBXH về quyết toán quĩ tiền lương thực hiện.
 • Công văn số 2645 BLĐTBXH ngày 16 tháng 8 năm 2005 của BLĐTBXH về tự rà soát, kiểm tra hồ sơ TNXP bị thường thời kỳ kháng chiến.
 • Công văn số 2623 BLĐTBXH ngày 15 tháng 8 năm 2005 của BLĐTBXH về đối tượng hưởng chính sách lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP của Chính phủ.
 • Công văn số 915 QLLĐNN-QLLĐ ngày 16 tháng 8 năm 2005 của BLĐTBXH về visa cho lao động nước ngoài vao Malaysia làm việc.
 • Quyết định số 2628 QĐ-BCN ngày 17 tháng 8 năm 2005 của BCN về phê duyệt phương án và chuyển Nhà máy Dệt Hà Đông của Công ty Dệt May Hà Nội thành công ty cổ phần Dệt Hà Đông Hanosimex.
 • Quyết định số 2627 QĐ-BCN ngày 17 tháng 8 năm 2005 của BCN về phê duyệt phương án và chuyển Nhà máy May Đông Mỹ của Công ty Dệt May Hà Nội thành công ty cổ phần Dệt May Đông Mỹ Hanosimex.
 • Quyết định số 25/2005/QĐ-BXD ngày 8 tháng 8 năm 2005 của BXD về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn avf cơ cấu tổ chức của Thanh tra BXD.
 • Thông tư liên tịch số 62/2005/TTLT-BTC-BNN%PTNT ngày 4 tháng 8 năm 2005 của của BTC và BNN&PTNT về hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.
 • Thông tư liên tịch số 22/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD&ĐT ngày 10 tháng 8 năm 2005 của BLĐTBXH, BTC và BGD&ĐT về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2005/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2005 của TTCP về chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung hoc cơ sở.
 • Quyết định số 4198 QĐ-BGD&ĐT ngày 5 tháng 8 năm 2005 của BGD&ĐT về thành lập trường Cao đẳng tư thục Kinh tế Kỹ thuật Nghiệp vụ Nguyễn Tất Thành.
 • Quyết định số 4128 QĐ-BGD&ĐT ngày 1 tháng 8 năm 2005 của BGD&ĐT về thành lập trường Cao đăng cộng đồng Hậu Giang.
 • Công văn số 6699 BGD&ĐT-HSSV ngày 2 tháng 8 năm 2005 của BLĐTBXH, BTC và BGD&ĐT về hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, sinh viên, giáo dục thể chất và y tế trường học năm 2005-2006.
 • Quyết định số 130/2005/QĐ-UB ngày 12 tháng 8 năm 2005 của UBND TP Hà Nội về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy chế tạm thời đối với các doanh nghiệp vận tải tham gia vận tải hành khách công công bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 71/2004/QĐ-UB.
 
T

To Anh Tuan

Guest
18/8/05
1
0
0
45
Hanoi
Van ban moi

Cam on anh TRANVANHUNG da post cac van ban moi.
Nhung neu post chi tiet thi tot qua.
Cam on.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA