Thời gian xây dựng cơ bản được miễn tiền thuê đất xác định theo tài liệu nào?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
124
43
webketoan.com.vn
Công văn số 1979/TCT-CS ngày 23/5/2023 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế.

Tổng cục Thuế lưu ý, theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị định 123/2017/NĐ-CP, việc miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản được căn cứ vào Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền đã cấp lần đầu và tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

Việc miễn tiền thuê đất đối với dự án đầu tư tại địa bàn KT-XH khó khăn sau thời gian xây dựng cơ bản được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về tiền thuê đất.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA