HKEY for Control Panel

Thảo luận trong 'Tin học văn phòng' bắt đầu bởi HyperVN, 26 Tháng năm 2003.

3,828 lượt xem

 1. HyperVN

  HyperVN <b>Phu hót rác</b>

  Bài viết:
  1,833
  Đã được thích:
  14
  Nơi ở:
  Hải Phòng
  HKEY for Control Panel
  Ngăn không cho hiển thị Control Panel

  Để ngăn những người dùng chung máy tính với bạn không được phép truy cập hoặc sửa đổi các thiết đặt trong Control Panel, bạn có thể dấu không cho hiển thị Control Panel trên Start Menu và trong My Computer.

  Chuyển đến từ khóa
  HKEY_CURRENT_USERSoftware MicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer

  Nhấn phải chuột vào khoảng trống bất kỳ ở khung bên phải rồi chọn New/Binary Value
  Đặt tên cho Value mới là NoSetFolders
  Nhấp đúp vào Value NoSetFolders
  Nhập giá trị 01 00 00 00 vào khung Value Data của hộp thoại Edit Binary Value
  (giá trị 01 00 00 00 là ngăn cấm, còn 00 00 00 00 là cho phép)
  Khởi động lại máy tính để thay đổi có hiệu lực.

  Dấu hoặc ngăn không cho truy cập một số mục trong Control Panel

  Chuyển đến từ khóa
  HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurre
  ntVersionPolicies
  Click phải chuột vào từ khóa Policies rồi chọn New/Key
  Đặt tên cho từ khóa mới là System
  Click phải chuột vào từ khóa System rồi chọn New/DWORD Value
  Đặt tên cho Value mới là một trong các DWORD Value sau

  NoSecCPL - Ngăn không cho truy cập mục Password
  NoPWDPage - Dấu trang Change Passwords trong hộp thoại Password Properties
  NoProfilePage - Dấu trang User Profiles trong hộp thoại Password Properties
  NoAdminPage - Dấu trang Remote Admin trong hộp thoại Password Properties
  NoDispCpl - Ngăn không cho truy cập mục Display
  NoDispBackgroundPage - Dấu trang Background trong hộp thoại Display Properties
  NoDispScrSavPage - Dấu trang Screen Saver trong hộp thoại Display Properties
  NoDispAppearancePage - Dấu trang Appearance trong hộp thoại Display Properties
  NoActiveDesktopChanges - Dấu trang Web trong hộp thoại Display Properties
  NoDispSettingsPage - Dấu trang Settings trong hộp thoại Display Properties
  NoDevMgrPage - Dấu trang Device Manager trong hộp thoại System Properties
  NoConfigPage - Dấu trang Hardware Profile trong hộp thoại System Properties
  NoFileSysPage - Dấu tùy chọn File System trong trang Performance
  NoVirtMemPage - Dấu tùy chọn Virtual Memory trong trang Performance

  Nhập giá trị 1 vào khung Value Data của hộp thoại Edit DWORD Value
  Khởi động lại máy tính để thay đổi có hiệu lực

  Dấu hoặc ngăn không cho truy cập một số mục liên quan đến Network trong Control Panel

  Chuyển đến từ khóa
  HKEY_CURRENT_USERSoftware MicrosoftWindowsCurrentVersionPolicies
  Click phải chuột vào từ khóa Policies rồi chọn New/Key
  Đặt tên cho từ khóa mới là Network
  Click phải chuột vào từ khóa Network rồi chọn New/DWORD Value
  Đặt tên cho Value mới là một trong các DWORD Value sau

  NoNetSetup - Ngăn không cho truy cập mục Network
  NoNetSetupSecurityPage - Dấu trang Access Control trong hộp thoại Network
  NoNetSetupIDPage - Dấu trang Identification trong hộp thoại Network

  Nhập giá trị 1 vào khung Value Data của hộp thoại Edit DWORD Value
  Khởi động lại máy tính để thay đổi có hiệu lực

  Dấu hoặc xóa một số các mục khác trong Control Panel

  Một số các mục trong Control Panel tương ứng các file có phần mở rộng CPL nằm trong thư mục WindowsSystem. Để xóa các mục như : Modem, Date/Time ... bạn chỉ cần xóa hoặc di chuyển các file .CPL tương ứng ra khỏi thư mục WindowsSystem.

  Accessibilities Options - Access.cpl
  Add New Hardware & System - Sysdm.cpl
  Add/Remove Programs - Appwiz.cpl
  Date/Time - TimeDate.cpl
  Desktop Themes - Themes.cpl
  Display - Desk.cpl
  Games Controllers - Joy.cpl
  Internet Options - Inetcpl.cpl
  Keyboard & Mouse - Main.cpl
  LiveUpdate - S32lucp1.cpl
  Modem - Modem.cpl
  Multimedia & Sounds - Mmsys.cpl
  Network - Netcpl.cpl
  ODBC Data Sources - Odbccp32.cpl
  Passwords - Password.cpl
  Power Management - Powercfg.cpl
  Regional Settings - Intl.cpl
  Telephony - Telephon.cpl

  Xoá những thức vẫn còn trong danh sách của Add/Remove Programs khi đã uninstall

  Đôi khi bạn Uninstall một chương trình nào đó nhưng khi vào mục Add/Remove Programs của Control Panel, bạn thấy tên chương trình đó vẫn còn nguyên trong danh sách. Bạn hãy vào Registry để xóa nó.

  Chuyển đến từ khóa
  HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurr
  entVersionUninstall
  Nhấn vào dấu [+] đứng trước folder Uninstall để mở các folder con của nó.
  Ở khung bên trái, tìm chương trình cần xóa bên dưới folder Uninstall
  Chọn và nhấn phím Delete để loại bỏ các chương trình đã unsintall rồi mà vẫn còn nằm trong danh sách Add/Remove Programs.

  Tạo thêm âm thanh cho mục Sounds trong Control Panel

  Chuyển đến từ khóa
  HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps
  Nhấn phải chuột vào từ khóa Apps rồi chọn New/Key
  Đặt tên cho đối tượng mới cần tạo sự kiện âm thanh (thí dụ như MSPaint). Tên chương trình nhập vào phải là tên của tập tin Exe nhưng không sử dụng phần mở rộng (thí dụ như MSPaint.exe thì bạn chỉ nhập MSPaint)
  Trong khung bên phải, nhấp đúp vào Default
  Gõ tên chương trình (ở thí dụ này là MSPaint) vào khung Value Data của hộp thoại Edit String
  Trong khung bên trái nhấn phải chuột vào từ khóa mới lần nữa rồi chọn New/Key
  Đặt tên cho sự kiện âm thanh, chẳng hạn như : Open, Close...
  Có 8 sự kiện âm thanh để bạn có thể lựa chọn : Open, Close, Maximize, Minimize, Menu Command, Menu Popup, RestoreDown, RestoreUp.
  Khởi động lại máy tính để thay đổi có hiệu lực.
  Để kiểm nghiệm lại hiệu ứng của công việc vừa làm, bạn vào Control Panel chọn Sounds
  Trong hộp danh sách của Events bạn sẽ thấy có thêm mục mới mà bạn vừa bổ sung thêm (như thí dụ trên là mục MSPaint). Bên dưới mục này là các sự kiện âm thanh như Open Program, Close Program...
  Bạn chọn một trong các sự kiện âm thanh này rồi gán vào đó file âm thanh theo ý bạn

  Sưu tầm
   
  #1

Chia sẻ trang này