Mỗi tuần một chuyên đề

HKEY for Control Panel

  • Thread starter HyperVN
  • Ngày gửi
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
HKEY for Control Panel
Ngăn không cho hiển thị Control Panel

Để ngăn những người dùng chung máy tính với bạn không được phép truy cập hoặc sửa đổi các thiết đặt trong Control Panel, bạn có thể dấu không cho hiển thị Control Panel trên Start Menu và trong My Computer.

Chuyển đến từ khóa
HKEY_CURRENT_USERSoftware MicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer

Nhấn phải chuột vào khoảng trống bất kỳ ở khung bên phải rồi chọn New/Binary Value
Đặt tên cho Value mới là NoSetFolders
Nhấp đúp vào Value NoSetFolders
Nhập giá trị 01 00 00 00 vào khung Value Data của hộp thoại Edit Binary Value
(giá trị 01 00 00 00 là ngăn cấm, còn 00 00 00 00 là cho phép)
Khởi động lại máy tính để thay đổi có hiệu lực.

Dấu hoặc ngăn không cho truy cập một số mục trong Control Panel

Chuyển đến từ khóa
HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurre
ntVersionPolicies
Click phải chuột vào từ khóa Policies rồi chọn New/Key
Đặt tên cho từ khóa mới là System
Click phải chuột vào từ khóa System rồi chọn New/DWORD Value
Đặt tên cho Value mới là một trong các DWORD Value sau

NoSecCPL - Ngăn không cho truy cập mục Password
NoPWDPage - Dấu trang Change Passwords trong hộp thoại Password Properties
NoProfilePage - Dấu trang User Profiles trong hộp thoại Password Properties
NoAdminPage - Dấu trang Remote Admin trong hộp thoại Password Properties
NoDispCpl - Ngăn không cho truy cập mục Display
NoDispBackgroundPage - Dấu trang Background trong hộp thoại Display Properties
NoDispScrSavPage - Dấu trang Screen Saver trong hộp thoại Display Properties
NoDispAppearancePage - Dấu trang Appearance trong hộp thoại Display Properties
NoActiveDesktopChanges - Dấu trang Web trong hộp thoại Display Properties
NoDispSettingsPage - Dấu trang Settings trong hộp thoại Display Properties
NoDevMgrPage - Dấu trang Device Manager trong hộp thoại System Properties
NoConfigPage - Dấu trang Hardware Profile trong hộp thoại System Properties
NoFileSysPage - Dấu tùy chọn File System trong trang Performance
NoVirtMemPage - Dấu tùy chọn Virtual Memory trong trang Performance

Nhập giá trị 1 vào khung Value Data của hộp thoại Edit DWORD Value
Khởi động lại máy tính để thay đổi có hiệu lực

Dấu hoặc ngăn không cho truy cập một số mục liên quan đến Network trong Control Panel

Chuyển đến từ khóa
HKEY_CURRENT_USERSoftware MicrosoftWindowsCurrentVersionPolicies
Click phải chuột vào từ khóa Policies rồi chọn New/Key
Đặt tên cho từ khóa mới là Network
Click phải chuột vào từ khóa Network rồi chọn New/DWORD Value
Đặt tên cho Value mới là một trong các DWORD Value sau

NoNetSetup - Ngăn không cho truy cập mục Network
NoNetSetupSecurityPage - Dấu trang Access Control trong hộp thoại Network
NoNetSetupIDPage - Dấu trang Identification trong hộp thoại Network

Nhập giá trị 1 vào khung Value Data của hộp thoại Edit DWORD Value
Khởi động lại máy tính để thay đổi có hiệu lực

Dấu hoặc xóa một số các mục khác trong Control Panel

Một số các mục trong Control Panel tương ứng các file có phần mở rộng CPL nằm trong thư mục WindowsSystem. Để xóa các mục như : Modem, Date/Time ... bạn chỉ cần xóa hoặc di chuyển các file .CPL tương ứng ra khỏi thư mục WindowsSystem.

Accessibilities Options - Access.cpl
Add New Hardware & System - Sysdm.cpl
Add/Remove Programs - Appwiz.cpl
Date/Time - TimeDate.cpl
Desktop Themes - Themes.cpl
Display - Desk.cpl
Games Controllers - Joy.cpl
Internet Options - Inetcpl.cpl
Keyboard & Mouse - Main.cpl
LiveUpdate - S32lucp1.cpl
Modem - Modem.cpl
Multimedia & Sounds - Mmsys.cpl
Network - Netcpl.cpl
ODBC Data Sources - Odbccp32.cpl
Passwords - Password.cpl
Power Management - Powercfg.cpl
Regional Settings - Intl.cpl
Telephony - Telephon.cpl

Xoá những thức vẫn còn trong danh sách của Add/Remove Programs khi đã uninstall

Đôi khi bạn Uninstall một chương trình nào đó nhưng khi vào mục Add/Remove Programs của Control Panel, bạn thấy tên chương trình đó vẫn còn nguyên trong danh sách. Bạn hãy vào Registry để xóa nó.

Chuyển đến từ khóa
HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurr
entVersionUninstall
Nhấn vào dấu [+] đứng trước folder Uninstall để mở các folder con của nó.
Ở khung bên trái, tìm chương trình cần xóa bên dưới folder Uninstall
Chọn và nhấn phím Delete để loại bỏ các chương trình đã unsintall rồi mà vẫn còn nằm trong danh sách Add/Remove Programs.

Tạo thêm âm thanh cho mục Sounds trong Control Panel

Chuyển đến từ khóa
HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps
Nhấn phải chuột vào từ khóa Apps rồi chọn New/Key
Đặt tên cho đối tượng mới cần tạo sự kiện âm thanh (thí dụ như MSPaint). Tên chương trình nhập vào phải là tên của tập tin Exe nhưng không sử dụng phần mở rộng (thí dụ như MSPaint.exe thì bạn chỉ nhập MSPaint)
Trong khung bên phải, nhấp đúp vào Default
Gõ tên chương trình (ở thí dụ này là MSPaint) vào khung Value Data của hộp thoại Edit String
Trong khung bên trái nhấn phải chuột vào từ khóa mới lần nữa rồi chọn New/Key
Đặt tên cho sự kiện âm thanh, chẳng hạn như : Open, Close...
Có 8 sự kiện âm thanh để bạn có thể lựa chọn : Open, Close, Maximize, Minimize, Menu Command, Menu Popup, RestoreDown, RestoreUp.
Khởi động lại máy tính để thay đổi có hiệu lực.
Để kiểm nghiệm lại hiệu ứng của công việc vừa làm, bạn vào Control Panel chọn Sounds
Trong hộp danh sách của Events bạn sẽ thấy có thêm mục mới mà bạn vừa bổ sung thêm (như thí dụ trên là mục MSPaint). Bên dưới mục này là các sự kiện âm thanh như Open Program, Close Program...
Bạn chọn một trong các sự kiện âm thanh này rồi gán vào đó file âm thanh theo ý bạn

Sưu tầm
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA