Hội đồng giao nhận TSCĐ

  • Thread starter anhvu
  • Ngày gửi
A

anhvu

Cao cấp
11/10/03
213
0
16
Truy cập trang
Tôi muốn xin hỏi mọi người về QD 206/2003 về khấu hao một chút.
Trong QD 206-Muc 2 Điều 4 phần 1 khoản c: Tài sản cố định hữu hình tự xây dựng hoặc tự SX: Người ta có đề cập đến lãi nội bộ, vậy lãi nội bộ là gì vậy ?
Thứ 2 cũng phần trên nhưng ở các khoản e chẳng hạn, người ta có đề cập đến Hội đồng giao nhận TSCD vậy , thành phần của Hội đồng tối thiểu phải bao gồm những ai ? Cơ cấu của hội đồng ra làm sao ? Văn bản cần được hội đồng thông qua là những văn bản nào ?
Ngày xưa mình có nhớ Anh BHoang nói rằng phải có đại diện của phòng tài chính vật giá , ít nhất là cấp huyện khi đánh giá và thẩm định TSCD. Vậy bây giờ có còn cần như vậy nữa không ? Mình muốn biết rõ hơn về cơ cấu của Hội đồng đánh giá TSCD hiện nay ? Ví dụ khi góp vốn bằng TSCD không có hóa đơn thì phải làm những gì ?
Mình thấy cũng ở Điều 4 phần 4 người ta nói rằng : Nếu không còn hóa đơn, chứng từ thì là giá trị hợp lý do doanh nghiệp tự xác định tại thời điểm đăng ký kinh doanh và chịu trách nhiệm trước PL về tính chính xác của nó , vậy thì có còn cần nhân chứng thứ 3 là đại diện của phòng TCVG nữa không ? Nếu doanh nghiệp tự xác định thì có cần phải có cái gì làm căn cứ cơ sở để so sánh với giá thị trường không ?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA