Xuất Hóa Đơn 0% cho Công Ty nằm trong Khu Chế Xuất!

  • Thread starter trannguyenhgpc
  • Ngày gửi
T

trannguyenhgpc

Sơ cấp
6/11/10
2
1
0
Quang Nam
Chào cả nhà!
Mình có 1 vấn đề này thắc mắc xin mọi người trả lời giúp mình.
Mình làm trong công ty bán thiết bị và linh kiện máy tính, ngày hôm qua có 1 khách hàng là 1 công ty nằm trong khu chế xuất, họ đến mua hàng ( hàng này là HDD máy tính, đầu vào đã có VAT)và yêu cầu mình xuất hóa đơn 0% vì nói là công ty của người ta được miễn thuế VAT. Mà theo mình thì có VAT vào thì phải có VAT ra, chứ xuất như vậy sao Báo Cáo Thuế. Vậy trường hợp này phải xử lý như thế nào? bạn nào có kinh nghiệm giúp mình với.
Cảm ơn sự tư vấn của các bạn nhiều.
 
  • Like
Reactions: hồng vân
C

cabasa

Thành viên thân thiết
Chào cả nhà!
Mình có 1 vấn đề này thắc mắc xin mọi người trả lời giúp mình.
Mình làm trong công ty bán thiết bị và linh kiện máy tính, ngày hôm qua có 1 khách hàng là 1 công ty nằm trong khu chế xuất, họ đến mua hàng ( hàng này là HDD máy tính, đầu vào đã có VAT)và yêu cầu mình xuất hóa đơn 0% vì nói là công ty của người ta được miễn thuế VAT. Mà theo mình thì có VAT vào thì phải có VAT ra, chứ xuất như vậy sao Báo Cáo Thuế. Vậy trường hợp này phải xử lý như thế nào? bạn nào có kinh nghiệm giúp mình với.
Cảm ơn sự tư vấn của các bạn nhiều.
Bạn thân mến.
Trước hết, bạn phải phân biệt được thuế suất GTGT 0% và không chịu thuế GTGT.
Với hàng hóa đầu vào:
Về cơ bản không có gì khác nhau, tổng giá bán ra trên hóa đơn bán hàng đều là giá không có thuế giá trị gia tăng. Khi ghi trên hoá đơn đối với hàng hoá chịu thuế suất 0 % thì trên hóa đơn GTGT dòng thuế GTGT ghi 0%; Đối với hàng hoá không chịu thuế thì khi ghi trên hóa đơn GTGT dòng thuế GTGT gạch chéo. Doanh nghiệp mua hàng hóa không chịu thuế và chịu thuế 0% về để sản xuất ra hàng hóa chịu thuế thì vẫn phải nộp thuế GTGT theo quy định.

Với hàng hóa đầu ra:
thì sự khác nhau giữa hàng hóa không chịu thuế và hàng hóa chịu thuế suất 0% được phân biệt bởi việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Nếu Doanh nghiệp bán hàng chịu thuế suất 0% thì vẫn được khấu trừ GTGT đầu vào theo quy định, còn nếu bán hàng không chịu thuế thì sẽ không được khấu trừ GTGT đầu vào; Trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh mua hàng hoá về để sản xuất kinh doanh hàng hoá chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì cơ sở sản xuất kinh doanh phải hạch toán riêng phần thuế GTGT đầu vào phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hoá chịu thuế để được khấu trừ thuế, trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh không hạch toán riêng thì sẽ được phân bổ thuế GTGT đầu vào để được khấu trừ theo tỉ lệ doanh thu hàng hoá chịu thuế GTGT và doanh thu của hàng hoá không chịu thuế GTGT. Sự khác biệt ở đây là: Hàng chịu thuế 0% vẫn thuộc danh mục hàng hoá chịu thuế GTGT, nên khi kê khai danh mục hàng chịu thuế thì cơ sở sản xuất kinh doanh vẫn phải được kê khai đầy đủ.

Đối với trường hợp của bạn, nếu như bên khách hàng không yêu cầu xuất hoá đơn 0% thì bên bạn viết như bình thường vì lúc này thuế suất GTGT ở đây ở mức cao nhất nên bên bạn không có vấn đề gì phải khó nghĩ, trường hợp này luôn luôn là đúng luật. Nhưng với trường hợp này khách hàng bên bạn thuộc đối tượng chịu thuế suất 0% sẽ không chấp nhận phải trả thêm 10% thuế GTGT cho bên bạn.

khách hàng ở đây thuộc khu chế xuất mà theo khoản 1 mục II Phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC có quy định về hàng xuất khẩu, chịu thuế suất 0% khi xuất hàng vào khu chế xuất.
Thì khách hàng có quyền yêu cầu bạn xuất hoá đơn với thuế suất là 0%:
Nhưng để bên bạn suất được hoá đơn 0% thì bạn phải thực hiện các thủ tục sau đây:
Căn cứ điểm 1.2 khoản 1 mục II phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC quy định thủ tục để được hưởng thuế suất 0% khi xuất khẩu:
- Có hợp đồng bán, gia công hàng hoá xuất khẩu; hợp đồng uỷ thác xuất khẩu hoặc uỷ thác gia công hàng hoá xuất khẩu; hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;
- Có chứng từ thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;
- Có tờ khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu.

Như vậy, trường hợp của bạn không phải lo lắng vì sao lại phải suất hoá đơn 0% mà giờ là hoàn thiện thủ tục để được suất hoá đơn 0%, bạn có thể bảo khách hàng cung cấp thông tin cũng như là có thể trợ giúp trong quá trình kê khai hải quan đối với hàng được suất vào khu chế xuất.
Chúc bạn may mắn nhé!
 
T

trannguyenhgpc

Sơ cấp
6/11/10
2
1
0
Quang Nam
Bạn thân mến.
Trước hết, bạn phải phân biệt được thuế suất GTGT 0% và không chịu thuế GTGT.
Với hàng hóa đầu vào:
Về cơ bản không có gì khác nhau, tổng giá bán ra trên hóa đơn bán hàng đều là giá không có thuế giá trị gia tăng. Khi ghi trên hoá đơn đối với hàng hoá chịu thuế suất 0 % thì trên hóa đơn GTGT dòng thuế GTGT ghi 0%; Đối với hàng hoá không chịu thuế thì khi ghi trên hóa đơn GTGT dòng thuế GTGT gạch chéo. Doanh nghiệp mua hàng hóa không chịu thuế và chịu thuế 0% về để sản xuất ra hàng hóa chịu thuế thì vẫn phải nộp thuế GTGT theo quy định.

Với hàng hóa đầu ra:
thì sự khác nhau giữa hàng hóa không chịu thuế và hàng hóa chịu thuế suất 0% được phân biệt bởi việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Nếu Doanh nghiệp bán hàng chịu thuế suất 0% thì vẫn được khấu trừ GTGT đầu vào theo quy định, còn nếu bán hàng không chịu thuế thì sẽ không được khấu trừ GTGT đầu vào; Trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh mua hàng hoá về để sản xuất kinh doanh hàng hoá chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì cơ sở sản xuất kinh doanh phải hạch toán riêng phần thuế GTGT đầu vào phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hoá chịu thuế để được khấu trừ thuế, trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh không hạch toán riêng thì sẽ được phân bổ thuế GTGT đầu vào để được khấu trừ theo tỉ lệ doanh thu hàng hoá chịu thuế GTGT và doanh thu của hàng hoá không chịu thuế GTGT. Sự khác biệt ở đây là: Hàng chịu thuế 0% vẫn thuộc danh mục hàng hoá chịu thuế GTGT, nên khi kê khai danh mục hàng chịu thuế thì cơ sở sản xuất kinh doanh vẫn phải được kê khai đầy đủ.

Đối với trường hợp của bạn, nếu như bên khách hàng không yêu cầu xuất hoá đơn 0% thì bên bạn viết như bình thường vì lúc này thuế suất GTGT ở đây ở mức cao nhất nên bên bạn không có vấn đề gì phải khó nghĩ, trường hợp này luôn luôn là đúng luật. Nhưng với trường hợp này khách hàng bên bạn thuộc đối tượng chịu thuế suất 0% sẽ không chấp nhận phải trả thêm 10% thuế GTGT cho bên bạn.

khách hàng ở đây thuộc khu chế xuất mà theo khoản 1 mục II Phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC có quy định về hàng xuất khẩu, chịu thuế suất 0% khi xuất hàng vào khu chế xuất.
Thì khách hàng có quyền yêu cầu bạn xuất hoá đơn với thuế suất là 0%:
Nhưng để bên bạn suất được hoá đơn 0% thì bạn phải thực hiện các thủ tục sau đây:
Căn cứ điểm 1.2 khoản 1 mục II phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC quy định thủ tục để được hưởng thuế suất 0% khi xuất khẩu:
- Có hợp đồng bán, gia công hàng hoá xuất khẩu; hợp đồng uỷ thác xuất khẩu hoặc uỷ thác gia công hàng hoá xuất khẩu; hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;
- Có chứng từ thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;
- Có tờ khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu.

Như vậy, trường hợp của bạn không phải lo lắng vì sao lại phải suất hoá đơn 0% mà giờ là hoàn thiện thủ tục để được suất hoá đơn 0%, bạn có thể bảo khách hàng cung cấp thông tin cũng như là có thể trợ giúp trong quá trình kê khai hải quan đối với hàng được suất vào khu chế xuất.
Chúc bạn may mắn nhé!
Cảm ơn bạn rất nhiều, câu trả lời rất hay & đầy đủ.
 
TrietThai

TrietThai

Thành viên thân thiết
20/5/08
241
2
16
ĐN
Một bài viết có sự đầu tư... nhưng trường hợp của chủ Topic thì ko cần tờ khai hải quan khi bán thiết bị sử dụng cho văn phòng.
 
C

cabasa

Thành viên thân thiết
Một bài viết có sự đầu tư... nhưng trường hợp của chủ Topic thì ko cần tờ khai hải quan khi bán thiết bị sử dụng cho văn phòng.
Bạn thân mến,
Căn cứ tiểu tiết c.2 tiết 1.3 điểm 1 Mục III phần B thông tư 129/2008/TT-BTC có quy định các trường hợp không phải lập tờ khai hải quan bao gồm các trường hợp sau:
"Riêng các trường hợp sau không cần tờ khai hải quan:
- Đối với cơ sở kinh doanh xuất khẩu dịch vụ, phần mềm qua phương tiện điện tử thì không cần có tờ khai hải quan. Cơ sở kinh doanh phải thực hiện đầy đủ các quy định về thủ tục xác nhận bên mua đã nhận được dịch vụ, phần mềm xuất khẩu qua phương tiện điện tử theo đúng quy định của pháp luật về thương mại điện tử.
- Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình của doanh nghiệp chế xuất.
- Cơ sở kinh doanh cung cấp điện, nước, văn phòng phẩm, hàng hoá phục vụ sinh hoạt hàng ngày của doanh nghiệp chế xuất."

Ngoài các trường hợp nêu trên thì tất cả hàng hoá được phép xuất khẩu và không nằm trong danh mục cấm xuất khẩu theo quy định của nhà nước thì đều phải thực hiện kê khai hải quan.
Với hàng hoá mà chủ topic nêu ở trên không nằm trong các trường hợp không phải lập tờ khai hải quan, nên trường hợp này chắc chắn phải lập tờ khai hải quan.
Cùng trao đổi nhé.
May mắn..
 
Phuc HP

Phuc HP

Sơ cấp
8/3/19
1
0
1
35
  • Phuc HP

    Phuc HP

chào các bác!
Công ty em cung cấp các mặt hàng bảo hộ lao động như đồng phục, giày dép cho ty chế xuất, họ yêu cầu xuất hoá đơn 0% thì cần làm những giấy tờ gì để được hưởng chiết khấu VAT đầu vào ah
cảm ơn các bác
 
TrietThai

TrietThai

Thành viên thân thiết
20/5/08
241
2
16
ĐN
Bạn thân mến,
Với hàng hoá mà chủ topic nêu ở trên không nằm trong các trường hợp không phải lập tờ khai hải quan, nên trường hợp này chắc chắn phải lập tờ khai hải quan.
Cùng trao đổi nhé.
May mắn..
Vâng... đọc TT129 thì ai cũng biết như thế, nhưng thực tế thì Pác cứ đi mở tờ khai thì sẽ rõ. Em có làm cho 1 DNCX, năm 2009 DN này mua cái máy photocopy phục vụ cho Văn phòng. Cũng đọc và hiểu theo TT129 thì bên bán cần phải mở tờ khai xuất (bên mua sẽ làm giùm tờ khai), nhưng khi ra Hải quan KCN thì..."dùng cho sản xuất mới mở tờ khai, còn văn phòng thì ko em ơi..."
Bài viết của em theo mắt thấy tai nghe chứ ko theo lý thuyết các Pác đừng dựa vào lý thuyết mà xoay em nhé :angel:
 
  • Like
Reactions: manhme
B

bibitom

Sơ cấp
3/12/08
10
0
0
32
Thành phố hồ chí minh
Anh chị cho em hỏi một chút...bên em có bán một cái dây băng tải, khá nhỏ, giá trị chỉ có 500.000 và đã xuất hóa đơn cho 1 công ty trong khu chế xuất VAT là 0%, người đi giao hàng, họ để dây băng tải này vào cốp xe rồi chạy thẳng vào công ty trong khu chế xuất luôn,sau đó giao hàng và giao hóa đơn ,không cần làm tờ khai hải quan để vào cổng, vậy hóa đơn này có bị phạt không vì không có TKHQ.
 
C

cabasa

Thành viên thân thiết
Vâng... đọc TT129 thì ai cũng biết như thế, nhưng thực tế thì Pác cứ đi mở tờ khai thì sẽ rõ. Em có làm cho 1 DNCX, năm 2009 DN này mua cái máy photocopy phục vụ cho Văn phòng. Cũng đọc và hiểu theo TT129 thì bên bán cần phải mở tờ khai xuất (bên mua sẽ làm giùm tờ khai), nhưng khi ra Hải quan KCN thì..."dùng cho sản xuất mới mở tờ khai, còn văn phòng thì ko em ơi..."
Bài viết của em theo mắt thấy tai nghe chứ ko theo lý thuyết các Pác đừng dựa vào lý thuyết mà xoay em nhé :angel:
:)))), không phải em xoay bác, mà em nghĩ thế này, nếu như luật quy định vậy thì mình cứ làm vậy làm đúng luật thì chả sợ gì cả đúng không ạ! còn trong trường hợp này nếu như em bảo bạn ấy không phải mở tờ khai mà cán bộ chế xuất bên này lại yêu cầu mở cho đúng luật thì sao ạ!? lúc đó thì khó hơn là mình cứ chuẩn bị trước, nếu không mở thì may quá chứ sao ạ!? em đọc bài của bác có ý trách em quá :)))), mình cùng thảo luận thôi mà :)))))
 
C

cabasa

Thành viên thân thiết
Anh chị cho em hỏi một chút...bên em có bán một cái dây băng tải, khá nhỏ, giá trị chỉ có 500.000 và đã xuất hóa đơn cho 1 công ty trong khu chế xuất VAT là 0%, người đi giao hàng, họ để dây băng tải này vào cốp xe rồi chạy thẳng vào công ty trong khu chế xuất luôn,sau đó giao hàng và giao hóa đơn ,không cần làm tờ khai hải quan để vào cổng, vậy hóa đơn này có bị phạt không vì không có TKHQ.
Trong trường hợp này của bạn... thì cũng cần phải xem bên hải quan trong khu chế xuất có yêu cầu mở tờ khai không? như trường hợp chủ topic được bạn Hientriet trả lời có thể không phải mờ tờ khai thì bạn không phải lo lắng về thuế suất 0%, còn nếu mà bắt buộc mở tờ khai thì bên bạn phải nộp thêm 10% thuế VAT nữa ... trước tiên bây giờ là phải hỏi xem trong khu chế xuất có cần mở tờ khai cho hàng bạn chuyển vào trong khu chế xuất không ... sau đó mình xử lý các bước tiếp theo để hoàn thiện thủ tục và kê khai thuế.

Chúc bạn may mắn nhé ... :D
 
TrietThai

TrietThai

Thành viên thân thiết
20/5/08
241
2
16
ĐN
Anh chị cho em hỏi một chút...bên em có bán một cái dây băng tải, khá nhỏ, giá trị chỉ có 500.000 và đã xuất hóa đơn cho 1 công ty trong khu chế xuất VAT là 0%, người đi giao hàng, họ để dây băng tải này vào cốp xe rồi chạy thẳng vào công ty trong khu chế xuất luôn,sau đó giao hàng và giao hóa đơn ,không cần làm tờ khai hải quan để vào cổng, vậy hóa đơn này có bị phạt không vì không có TKHQ.
Dây băng tải nếu nó là linh kiện nằm trong máy móc sản xuất của DN thì chắc chắn phải mờ tờ khai. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày xuất Hóa đơn thì bạn có thể mở tờ khai lúc nào cũng được. Bạn tham khảo thêm bài viết của cabasa nhé. :angel:
 
latdat142

latdat142

Thành viên thân thiết
21/5/09
96
0
6
Hà Nội
Bên mình xuất cho công đoàn của công ty thuộc KCX không có MST, mặt hàng mình là VPP không thuộc diện làm tờ khai hải quan, bên mình vẫn xuất hóa đơn 10% có được không? Ai biết vấn đề này tư vấn giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người nhiều
 
T

tommynguyen

Sơ cấp
24/8/05
36
0
0
Хошимин город
-10% là khi bán cho doanh nghiệp trong nước
-Bạn áp dụng mức thuế suất là 0% nếu Công ty trong khu chế xuất có đăng ký kinh doanh (sử dụng hóa đơn GTGT hoạc HĐXK đều được)
-Áp dụng theo điểm b mục 1.1 phần II thông tư 129
 
latdat142

latdat142

Thành viên thân thiết
21/5/09
96
0
6
Hà Nội
Họ là bên công đoàn của công ty chế xuất và họ nói là chi phí này không thuộc công ty nên không cần xuất hóa đơn 0%, mình lăn tăn là nếu mình xuất hóa đơn 10% cho họ như thế có đúng không thôi
 
payment

payment

Trung cấp
18/11/09
122
1
0
BĐ->Tp. Hồ Chí Minh
Đôí với thuế, bạn xuất hóa đơn 10% thì quá tốt đi chứ. Còn bên kia không cần hóa đơn 0% mà.
 
P

PGVIETNAM

Sơ cấp
14/10/11
4
0
0
HN
Các A/C cho tôi hỏi;
hiện tại công ty tôi đang bán hàng cho 1 công ty trong khu chế xuất. cũng xuất hóa đơn 0% cũng đã làm tờ khai hai quan nhưng tôi có 1 thắc mắc như sau:
- giá Dầu Fo nhà nước quy định là 16.800đ/kg đã có VAT => giá chưa có VAT là 16.800đ - 10%(16.800) = 15120đ/kg
vậy khi viết hóa đơn cho doanh nghiệp đó thì phải viết như thế nào cho đúng quy định của nhà nước
hiện tại công ty tôi đang viết hóa đơn thuế xuất 0% nhưng vẫn để giá 16.800đ/kg. tôi thì lại nghĩ Người ta đã được hưởng thuế xuất 0% thì giá viết hóa đơn phải là 15.120đ/kg
Mong các A/C giải đáp thăc mắc giúp tôi. Cảm ơn các A/C rất nhiều
 
V

Vũ Thị Kim Oanh

Thành viên thân thiết
10/4/07
401
29
28
Hưng Yên
thế thì phải xem giá bạn bán cho doanh nghiệp là bao nhiêu chứ. Giá xăng của nhà nước theo mình là giá trần chứ không phải ấn định
 
T

ThaiSan

Sơ cấp
8/1/10
2
0
0
hanoi
Cả nhà làm ơn giúp mình với, cty mình ký hợp đồng xây lắp cho doanh nghiệp thuộc khu chế xuất hưởng thuế suất 0%, từ trước đến giờ mình đều xuất hoá đơn GTGT, thuế suất 0% song bên Thuế bảo theo TT153 thì dịch vụ bên mình là DV xuất khẩu, phải xuất hoá đơn xuất khẩu, mình phải làm thế nào với những hoá đơn GTGT đã xuất?

Cả nhà làm ơn giúp mình với, cty mình ký hợp đồng xây lắp cho doanh nghiệp thuộc khu chế xuất hưởng thuế suất 0%, từ trước đến giờ mình đều xuất hoá đơn GTGT, thuế suất 0%, không phải qua khai báo hải quan. song bên Thuế bảo theo TT153 thì dịch vụ bên mình là DV xuất khẩu, từ 2011 phải xuất hoá đơn xuất khẩu, mình phải làm thế nào với những hoá đơn GTGT đã xuất?
 
Sửa lần cuối:
T

tommynguyen

Sơ cấp
24/8/05
36
0
0
Хошимин город
Từ ngày 01/01/2011-31/03/2011, ban xuất HĐ GTGT thì chấp nhận
Sau ngày 31/03/2011, bạn hủy các hóa đơn GTGT và xuất HĐXK
Thân
 
VTM

VTM

Thành viên thân thiết
14/10/05
5,521
81
48
TÂY NAM BỘ
Từ ngày 01/01/2011-31/03/2011, ban xuất HĐ GTGT thì chấp nhận
Sau ngày 31/03/2011, bạn hủy các hóa đơn GTGT và xuất HĐXK
Thân
Bạn tham khảo cái này:
CV 13518/BTC-TCT, ngày 10/10/2011
...
Tuy nhiên, trong thời gian đầu khi thực hiện quy định mới về hóa đơn, trong tình hình chung các công ty in đủ điều kiện in hóa đơn chưa đáp ứng kịp nhu cầu, một số doanh nghiệp chưa kịp in hóa đơn xuất khẩu cho hoạt động xuất khẩu, vì vậy để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc thực hiện hoạt động kinh doanh, Bộ Tài chính hướng dẫn: các doanh nghiệp xuất khẩu đã dùng hóa đơn GTGT khi xuất khẩu từ 31/8/2011 về trước thì được chấp nhận.
Chính xác là: từ ngày 31/8/2011 trở về trước nhé !
 

Thành viên trực tuyến

  • goldmusic

Xem nhiều