5 buoc cua Thanh tra, kiem tra

  • Thread starter hungttt
  • Ngày gửi
H

hungttt

Guest
:leu: :leu: :leu: :leu: :leu: :leu: :leu: :leu: :leu: :leu:
Chac la trong moi thanh vien cua WKT ai cung da tung bi thanh tra, kiem tra, roi duyet quyet toan, roi thue....
The cac ban co biet 5 buoc cua thanh tra, kiem tra la gi khong:
1. Nhin thi thay thinh thich
2. So vao thay noi com
3. Vach ra thay ke ho
4. Thoc sau thay phuc tap
5. Rut ra thay nhe nhom
:chuoi :chuoi :chuoi :chuoi :chuoi :chuoi :chuoi :chuoi :chuoi :chuoi

Cac bac thay em noi co dung khong.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA