Mỗi tuần một chuyên đề

Rủi ro trong quá trình kiểm toán.

  • Thread starter Thanh Nam
  • Ngày gửi
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,314
1,123
113
HCM
www.famaconsulting.vn
:wall Bạn nhoccon có hỏi ktnb câu hỏi dưới đây:
Anh oi! Cho Em hoi nhung rui ro thuong xay ra trong qua trinh kiem toan khoan phai thu va nghiep vu ban hang la gi?
Cho Em hoi cach xac dinh tinh trong yeu cua khoan muc phai thu nhu the nao?
So lieu lay tu 1 cong ty nhung da thay doi so nhung ma cty Em lam khong co khoan du phong no kho doi , va Em thay so sach kiem tra lai so lieu deu khop va chinh xac, nen Em cam thay khong co gi de noi het Anh a!?????
:f_o ktnb xin trả lời nhocon như sau, các bạn đọc phần trả lời, nếu có gì sai thì help ktnb và nhoccon nhé.
Mối quan hệ giữa khoản phải thu và nghiệp vụ bán hàng:
Tại sao khi đi kiểm toán, kiểm toán viên kiểm toán tài khoản doanh thu phải kiểm toán luôn tài khoản phải thu ? Chắc chắn phải có mối quan hệ nào ở đây ?
Do doanh thu của đơn vị thường không phải là thu tiền mặt ngay mà phải treo qua tài khoản phải thu, thường xảy ra trường hợp như sau:
+ Trường hợp 1(1): Đã ra hoá đơn xuất bán hàng cho khách nhưng chưa nhận được tiền:
Nợ TK 511 / Có TK131.
+Trường hợp 2 (2): Đã nhận tiền của khách hàng nhưng chưa cung cấp dịch vụ (VD: Công ty Điện lực nhận tiền lắp đặt đồng hồ điện của khách hàng nhưng chưa cung cấp dịch vụ) khi thu tiền sẽ ghi:
Nợ TK 111/ Có TK 131
Khi hoàn thành dịch vụ sẽ ghi:
Nợ TK 131/Có TK 511.
(Các bút toán trên đây không tính đến thuế GTGT nhé)
Giải thích như vậy, không biết nhoccon đã hiểu được mối quan hệ rất chặt chẽ giữa tài khoản phải thu và tài khoản doanh thu chưa nhỉ ?
Rủi ro thường xảy ra trong quá trình kiểm toán khoản phải thu và nghiệp vụ bán hàng ?
Ktnb không biết nhoccon muốn đề cập đến rủi ro gì ? Bởi trong quá trình kiểm toán thường có 3 loại rủi ro (cái này thì nhoccon phải đọc kỹ lại phần lý thuyết nhé)
+Rủi ro tiềm tàng.
+Rủi ro kiểm soát.
+Rủi ro phát hiện.
+Rủi ro kiểm toán.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,314
1,123
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Cách xác định tính trọng yếu của khoản mục phải thu:
Trong yếu gồm 2 phần: định lượng và định tính.
Vấn đề trọng yếu thường được rút ra từ kinh nghiệm thực tế của các Công ty kiểm toán, các Công ty kiểm toán căn cứ trên các khuôn mẫu có sẵn và kinh nghiệm tích lũy sẽ rút ra khuôn mẫu chung cho mình.
Định lượng: Cách xác định về phần này đã có trong phần lý thuyết và việc tính tỷ số là tương đối dễ dàng nên ktnb không đề cập đến.
Định tính: Phần này thực sự là khó đây, bởi nó hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm của người làm kiểm toán.Theo cách làm của ktnb, phần xác định định tính phải dựa trên ý kiến thống nhất chung của nhóm đi kiểm toán.
01 ví dụ nhỏ để bạn dễ hiểu nhé: khi đi kiểm toán, bạn phát hiện ra một khoản phải thu 1.000.000đ nếu đúng theo chuẩn mực kế toán là đã phải ghi doanh thu trong kỳ, như vậy bạn có yêu cầu kế toán phải điều chỉnh không ? Khi yêu cầu điều chỉnh bạn phải xét đến tính trọng yếu của khoản tiền này ? Định lượng: bạn có thể tính tỷ số của khoản tiền này theo cách tính đã có sẵn. Định tính: nếu khoản sai sót này không đưa vào doanh thu trong kỳ thì có ảnh hưởng nhiều đến tổng doanh thu trong kỳ không, …..?
So lieu lay tu 1 cong ty nhung da thay doi so nhung ma cty Em lam khong co khoan du phong no kho doi.
Vấn đề này nhocon phải xem lại thông tư trích lập dự phòng, các nguyên tắc trích lập dự phòng đã được quy định rồi ktnb không nhắc lại. Lưu ý nhoccon là không phải tài khoản phải thu là phải trích lập dự phòng đâu nhé.
:wall :talk :wall :two: :f_o :no
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA