List văn bản Luật. công văn, đến 08/11/2005

 • Thread starter hongquyen
 • Ngày gửi
H

hongquyen

Sơ cấp
25/2/05
45
0
0
42
Ha Noi
#1
Ngày 08 tháng 11 năm 2005

1. Công văn số 3983/TCT-PCCS ngày 04 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế giá trị gia tăng đối với chênh lệch giữa doanh thu và chi phí cước vận tải biển

2. Công văn số 3982/TCT-PCCS ngày 04 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xử phạt vi phạm bán hoá đơn

3. Công văn số 3981/TCT-PCCS ngày 04 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005

4. Công văn số 3980/TCT-PCCS ngày 04 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

5. Công văn số 3985/TCT-PCCS ngày 04 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế giá trị gia tăng

6. Công văn số 3986/TCT-PCCS ngày 04 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005

7. Công văn số 4003/TCT-THTK ngày 04 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về hướng dẫn cấp mã số thuế cho đơn vị trực thuộc nhận khoán

8. Công văn số 3943/TCT-TNCN ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế thu nhập cá nhân đối với một số khoản phụ cấp

9. Công văn số 3942/TCT-DNNN ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xử lý thuế đối với hàng hoá mua vào không có hoá đơn

10. Công văn số 3949/TCT-PCCS ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về điều chỉnh báo cáo tài chính và tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

11.Công văn số 3948/TCT-DNNN ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng

12. Công văn số 3947/TCT-PCCS ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

13. Công văn số 3946/TCT-DNNN ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thủ tục, hồ sơ hoà thuế đối với gạo uỷ thác xuất khẩu

14. Công văn số 3954/TCT-PCCS ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế giá trị gia tăng

15. Công văn số 3953/TCT-DNNN ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi tiền thuê đất đối với doanh nghiệp nhà nước chuyển sang công ty cổ phần

16. Công văn số 3956/TCT-ĐTNN ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về hoà thuế giá trị gia tăng

17. Công văn số 3960/TCT-TS ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về lệ phí trước bạ tàu thuyền

18. Công văn số 3961/TCT-TS ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời đơn thư về miến thuế nhà, đất đối với nhà, đất của gia đình lão thành cách mạng

19. Công văn số 3968/TCT-TS ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thu tiền sử dụng đất

20.Công văn số 3962/TCT-TS ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về giá tính thuế sử dụng đất nông nghiệp

21. Công văn số 3963/TCT-TS ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về khấu trừ tiền đền bù, hỗ trợ về đất vào tiền thuê đất phải nộp

22. Công văn số 3964/TCT-TS ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thu liên quan đến đất đai

23. Công văn số 3965/TCT-TS ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về giá tính tiền thuê đất

24. Công văn số 3966/TCT-TS ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về lệ phí trước bạ ôtô

25. Công văn số 3939/TCT-ĐTNN ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế giá trị gia tăng đối với hàng bán cho doanh nghiệp chế xuất

26. Công văn số 3938/TCT-ĐTNN ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động gia công chuyển tiếp hàng xuất khẩu

27. Công văn số 3940/TCT-ĐTNN ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế đối với dự án xây dựng cầu Cần Thơ

28. Công văn số 3929/TCT-DNNN ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về giá trị gia tăng đối với hình thức hưởng phí dịch vụ % trên sản lượng thực tế tiêu thụ

29. Công văn số 3925/TCT-DNNN ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế giá trị gia tăng đối với điện cửa cuốn và mặt hàng motor cửa cuốn

30. Công văn số 3930/TCT-DNNN ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng của dự án điện do Tổng công ty đầu tư

31. Công văn số 3912/TCT-DNK ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Xác định chi phí hợp lý(chi phí mua ngoài; chi phí phát sinh trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, quà tặng phát cho khách đi tour;)

32. Công văn số 3907/TCT-PCCS ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

33. Công văn số 3897/TCT-DNK ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thuế giá trị gia tăng

34. Công văn số 3898/TCT-ĐTNN ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chứng từ để hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá xuất khẩu

35.Công văn số 3899/TCT-ĐTNN ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

36. Công văn số 3900/TCT-DNK ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

37. Công văn số 3901/TCT-DNK ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

38. Công văn số 3902/TCT-PCCS ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

39. Công văn số 3903/TCT-DNKngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về hoá đơn đối với tài sản góp vốn

40. Công văn số 3904/TCT-DNK ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế suất thuế giá trị gia tăng

41. Công văn số 3881/TCT-TSngày 31 tháng 10năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về lệ phí trước bạ

42.Công văn số 3880/TCT-TTr ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Xử lý nợ thuế

43.Công văn số 3879/TCT-TTr ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về giá đất tính thu tiền sử dụng đất

44. Công văn số 3886/TCT-ĐTNN ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng

45. Công văn số 3885/TCT-DNK ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

46. Công văn số 3884/TCT-ĐTNNngày 31 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

47. Công văn số 3883/TCT-DNK ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế thu nhập bổ sung
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

 • auyeuch
 • lachongcorp123
 • Tranthao2001
 • em3tuoi
 • KimThe1710
 • NhungNhungGau
 • macdt
 • homeclassic9
 • baotudau
 • homeclassic3
 • daongocnam0603
 • babylonlaw
 • tuthanhtran
 • hoangkhoidlk2
Xem nhiều