List văn bản luật 4/11/2005 đến 11/11/2005

  • Thread starter hongquyen
  • Ngày gửi
H

hongquyen

Sơ cấp
25/2/05
45
0
0
42
Ha Noi
#1
Ngày 11 tháng 11 năm 2005

1. Công văn số 4070/TCT-DNK ngày 10 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho công ty cổ phần mới thành lập

2. Công văn số 4071/TCT-ĐTNN ngày 10 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về nộp thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá nhập khẩu

3. Công văn số 4072/TCT-ĐTNN ngày 10 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chứng từ hạch toán chí phí mua ngoài

4. Công văn số 4073/TCT-TVQT ngày 10 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Huỷ ấn chỉ thuế không còn giá trị sử dụng

5. Công văn số 4074/TCT-DNK ngày 10 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

6. Công văn số 4075/TCT-DNK ngày 10 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Thù lao cho thành viên

7. Công văn số 4079/TCT-PCCS ngày 10 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp

8. Công văn số 4076/TCT-DNK ngày 10 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về miễn giảm thuế giá trị gia tăng

9. Công văn số 4080/TCT-ĐTNN ngày 10 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thuế đối với hoạt động bao thanh toán

10. Công văn số 4043/TCT-TS ngày 09 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về tiền thuê đất

11. Công văn số 4045/TCT-TS ngày 09 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về tính khấu trừ tiền bồi thường về đất vào tiền sử dụng đất phải nộp

12. Công văn số 4046/TCT-TS ngày 09 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về tiền thuê đất

13. Công văn số 4063/TCT-PCCS ngày 09 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời chính sách thuế

14. Công văn số 4057/TCT-PCCS ngày 09 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chứng từ thu tiền viện phí

15. Công văn số 4058/TCT-TTr ngày 09 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về áp dụng các biện pháp cưỡng chế

16. Công văn số 4059/TCT-TS ngày 09 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về tiền thuê đất

17. Công văn số 4060/TCT-TS ngày 09 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thông báo thuế thu nhập hoạt động chuyển quyền sử dụng đất

18. Công văn số 4053/TCT-DNNN ngày 09 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Miễn giảm tiền thuê đất theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước đối với Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất

19. Công văn số 4035/TCT-TS ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thu tiền sử dụng đất

20. Công văn số 4003/TCT-THTK ngày 04 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Hướng dẫn cấp mã số thuế cho đơn vị trực thuộc nhận khoánNgày 10 tháng 11 năm 2005

1. Công văn số 3801/LĐTBXH-TL ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chuyển lương chuyên viên chính trong công ty nhà nước

2. Công văn số 3785/LĐTBXH-TL ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn pháp luật lao động

3. Công văn số 3786/LĐTBXH-TL ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về xếp hạng doanh nghiệp

4. Công văn số 3788/LĐTBXH-LĐVL ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định tỷ lệ người lao động nước ngoài trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

5. Công văn số 3787/LĐTBXH-TL ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về xếp hạng công ty nhà nước

6. Quyết định số 287/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông trường quốc doanh của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

7. Quyết định số 284/2005/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông. lâm trường quốc doanh của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

8. Quyết định số 283/2005/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông,lâm trường quốc doanh của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

9. Công văn số 3767/LĐTBXH-TL ngày 07 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về cơ sở sản xuất kinh doanh của người tàn tật được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm

10. Công văn số 3771/LĐTBXH-TL ngày 07 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về nâng bậc, ngạch lương đối với người lao động thuộc Bưu điện Tp Hồ Chí Minh

11. Công văn số 3770/LĐTBXH-TL ngày 07 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đơn giá tiền lương năm 2005 đối với Quuỹ Hỗ trợ phát triển

12. Quyết định số 5614/QĐ-BGD&ĐT ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt-Hung trên cơ sở Trường Trung học Công nghiệp Việt -Hung

13. Công văn số 3758/LĐTBXH-TL ngày 04 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 281/2005/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về Chuyển công ty Dệt 8-3 thuộc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam thành công ty TNHH nhà nước một thành viên

14. Quyết định số 1985/2005/QĐ-BTP ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tư pháp về ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 29/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết Quốc Hội về việc thi hành Bộ Luật Dân sự

15. Quyết định số 2667/2005/QĐ-BTM ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Thương mại về việc uỷ quyền cho ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hoá quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hoá

16. Thông tư số 18/2005/TT-BKHCN ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dânc thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức khoa học và công nghệ

17. Thông tư Liên tịch số 115/2005/TTLT -BNV-BTC ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/2005/NĐ-CP ngày 27 /09/2005 của Chính phủ về việc điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/06/1975 của Hội đồng Chnh phủ, quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng

18. Quyết định số 77/2005/QĐ-BTC ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (đợt 2)

19. Quyết định số 1571/2005/QĐ-NHNN ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Thanh toán điện tử liên ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 309/2002/QĐ-NHNN ngày 09/04/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

20. Quyết định số 6092/QĐ-BGD&ĐT ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế trên cơ sở Trường Trung học Công nghiệp Huế

21. Quyết định số 6044/QĐ-BGD&ĐT ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hoà trên cơ sở Trường Trung học Y tế Khánh Hoà

22. Quyết định số 32/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc giaNgày 08 tháng 11 năm 2005

1. Công văn số 3983/TCT-PCCS ngày 04 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế giá trị gia tăng đối với chênh lệch giữa doanh thu và chi phí cước vận tải biển

2. Công văn số 3982/TCT-PCCS ngày 04 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xử phạt vi phạm bán hoá đơn

3. Công văn số 3981/TCT-PCCS ngày 04 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005

4. Công văn số 3980/TCT-PCCS ngày 04 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

5. Công văn số 3985/TCT-PCCS ngày 04 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế giá trị gia tăng

6. Công văn số 3986/TCT-PCCS ngày 04 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005

7. Công văn số 4003/TCT-THTK ngày 04 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về hướng dẫn cấp mã số thuế cho đơn vị trực thuộc nhận khoán

8. Công văn số 3943/TCT-TNCN ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế thu nhập cá nhân đối với một số khoản phụ cấp

9. Công văn số 3942/TCT-DNNN ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xử lý thuế đối với hàng hoá mua vào không có hoá đơn

10. Công văn số 3949/TCT-PCCS ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về điều chỉnh báo cáo tài chính và tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

11.Công văn số 3948/TCT-DNNN ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng

12. Công văn số 3947/TCT-PCCS ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

13. Công văn số 3946/TCT-DNNN ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thủ tục, hồ sơ hoà thuế đối với gạo uỷ thác xuất khẩu

14. Công văn số 3954/TCT-PCCS ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế giá trị gia tăng

15. Công văn số 3953/TCT-DNNN ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi tiền thuê đất đối với doanh nghiệp nhà nước chuyển sang công ty cổ phần

16. Công văn số 3956/TCT-ĐTNN ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về hoà thuế giá trị gia tăng

17. Công văn số 3960/TCT-TS ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về lệ phí trước bạ tàu thuyền

18. Công văn số 3961/TCT-TS ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời đơn thư về miến thuế nhà, đất đối với nhà, đất của gia đình lão thành cách mạng

19. Công văn số 3968/TCT-TS ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thu tiền sử dụng đất

20.Công văn số 3962/TCT-TS ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về giá tính thuế sử dụng đất nông nghiệp

21. Công văn số 3963/TCT-TS ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về khấu trừ tiền đền bù, hỗ trợ về đất vào tiền thuê đất phải nộp

22. Công văn số 3964/TCT-TS ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thu liên quan đến đất đai

23. Công văn số 3965/TCT-TS ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về giá tính tiền thuê đất

24. Công văn số 3966/TCT-TS ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về lệ phí trước bạ ôtô

25. Công văn số 3939/TCT-ĐTNN ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế giá trị gia tăng đối với hàng bán cho doanh nghiệp chế xuất

26. Công văn số 3938/TCT-ĐTNN ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động gia công chuyển tiếp hàng xuất khẩu

27. Công văn số 3940/TCT-ĐTNN ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế đối với dự án xây dựng cầu Cần Thơ

28. Công văn số 3929/TCT-DNNN ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về giá trị gia tăng đối với hình thức hưởng phí dịch vụ % trên sản lượng thực tế tiêu thụ

29. Công văn số 3925/TCT-DNNN ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế giá trị gia tăng đối với điện cửa cuốn và mặt hàng motor cửa cuốn

30. Công văn số 3930/TCT-DNNN ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng của dự án điện do Tổng công ty đầu tư

31. Công văn số 3912/TCT-DNK ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Xác định chi phí hợp lý(chi phí mua ngoài; chi phí phát sinh trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, quà tặng phát cho khách đi tour;)

32. Công văn số 3907/TCT-PCCS ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

33. Công văn số 3897/TCT-DNK ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thuế giá trị gia tăng

34. Công văn số 3898/TCT-ĐTNN ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chứng từ để hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá xuất khẩu

35.Công văn số 3899/TCT-ĐTNN ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

36. Công văn số 3900/TCT-DNK ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

37. Công văn số 3901/TCT-DNK ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

38. Công văn số 3902/TCT-PCCS ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

39. Công văn số 3903/TCT-DNKngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về hoá đơn đối với tài sản góp vốn

40. Công văn số 3904/TCT-DNK ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế suất thuế giá trị gia tăng

41. Công văn số 3881/TCT-TSngày 31 tháng 10năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về lệ phí trước bạ

42.Công văn số 3880/TCT-TTr ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Xử lý nợ thuế

43.Công văn số 3879/TCT-TTr ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về giá đất tính thu tiền sử dụng đất

44. Công văn số 3886/TCT-ĐTNN ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng

45. Công văn số 3885/TCT-DNK ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

46. Công văn số 3884/TCT-ĐTNNngày 31 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

47. Công văn số 3883/TCT-DNK ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế thu nhập bổ sung

Ngày 07 tháng 11 năm 2005

1. Công văn số 3762/LĐTBXH-TL ngày 04 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thời gian làm cơ sở tính nâng bậc lương(3337/05)

2. Công văn số 3738/LĐTBXH-TL ngày 04 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về đơn giá tiền lương năm 2005 đối với Tổng Công ty Giấy Việt Nam(338/05)

3. Công văn số 3745/LĐTBXH-TL ngày 04 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về đơn giá tiền lương năm 2005 đối với Tổng Công ty Thép Việt Nam(3339/05)

4. Công văn số 3707/LĐTBXH-LĐVL ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn cấp phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp(3340/05)

5. Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006-2010(3341/05)

6. Quyết định số 3642/QĐ-BCN ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Sơn Chất dẻo thành Công ty cổ phần Sơn - Chất dẻo(3342/05)

7. Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020(3343/05)

8. Nghị quyết số 13/2005/NQ-Cp ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2005(3344/05)

9. Quyết định số 277/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2020(3345/05)

10. Quyết định số 278/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020(3346/05)

11. Quyết định số 276/2005/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, viên chức tại các cơ sở y tế của Nhà nước(3347/05)

12. Thông tư số 17/2005/TT-BXD ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp lập và quản lý giá dự toán dịch vụ công ích đô thị(3348/05)

13. Quyết định số 3622/QĐ-BCN ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về sửa đổi khoản 4, khoản 6 Điều Quyết định số 2628/QĐ-BCN ngày 17/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Nhà máy Dệt Hà Đông của Công ty Dệt - May Hà Nội thành Công ty cổ phần Dệt Hà Đông HANOSIMEX(3349/05)

14. Thông tư số 05/2005/TT-BCN ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Bộ Công nghiệp về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07/10/2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón(3350/05)

15. Quyết định số 269/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp phục vụ(3351/05)

16. Thông tư Liên tịch số 18/2005/TTLT-BTM-BCN ngày 21 tháng 10 năm 2005 của Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp về hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2006(3352/05)

17. Thông tư Liên tịch số 172/2005/TTLT-BQP-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2005 của Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hịên một số điều của Nghị dịnh số 132/2004/NĐ-CP ngày 04/06/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Động viên công nghiệp(3353/05)
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều