List Văn bản luật tính đến 23/11/2005

  • Thread starter hongquyen
  • Ngày gửi
H

hongquyen

Sơ cấp
25/2/05
45
0
0
42
Ha Noi
#1
Ngày 22 tháng 11 năm 20051. Công văn số 4191/TCT-DNK ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xử lý thuế đối với hoạt động kinh doanh2. Công văn số 4195/TCT-PCCS ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về vướng mắc về cấp hoá đơn bán lẻ3. Công văn số 4185/TCT-ĐTNN ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về hoàn trả tiền thuế thu nhập doanh nghiệp4. Công văn số 4184/TCT-DNK ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế suất thuế giá trị gia tăng5. Công văn số 4188/TCT-TS ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất6. Công văn số 4170/TCT-PCCS ngày 16 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp7. Công văn số 4169/TCT-PCCS ngày 16 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về nộp tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán8. Công văn số 4168/TCT-PCCS ngày 16 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển quyền sử dụng đất9. Công văn số 4175/TCT-DNNN ngày 16 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về hoàn thuế giá trị gia tăng10. Công văn số 4158/TCT-DNK ngày 16 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thuế11. Công văn số 4157/TCT-DNK ngày 16 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng12. Công văn số 4156/TCT-ĐTNN ngày 16 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế giá trị gia tăng đối với sản xuất hàng hoá xuất khẩu13. Công văn số 4155/TCT-DNK ngày 16 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp14. Công văn số 4154/TCT-ĐTNN ngày 16 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về sử dụng hoá đơn15. Công văn số 4173/TCT-DNNN ngày 16 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về hướng dẫn chính sách về ưu đãi đầu tư16. Công văn số 4172/TCT-PCCS ngày 16 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế giá trị gia tăng đối với tiền lãi trả chậm17. Công văn số 4171/TCT-PCCS ngày 16 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về hoá đơn, chứng từ khi khuyến mại bằng tiền và bằng dịch vụ

18. Công văn số 4159/TCT-DNK ngày 16 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp19. Công văn số 4149/TCT-DNK ngày 15 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời chính sách thuế20. Công văn số 4151/TCT-DNK ngày 15 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thuế giá trị gia tăng21. Công văn số 4143/TCT-ĐTNN ngày 15 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế giá trị gia tăng đối với hàng gia công xuất khẩu22. Công văn số 4141/TCT-DNNN ngày 15 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xác định thu nhập doanh nghiệp và sử dụng vốn23. Công văn số 4134/TCT-ĐTNN ngày 15 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế giá trị gia tăng đối với hàng xuất khẩu23. Công văn số 4133/TCT-PCCS ngày 15 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế giá trị gia tăng24. Công văn số 4132/TCT-DNNN ngày 15 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung năm 200325. Công văn số 4126/TCT-TNCN ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời về chính sách thuế thu nhập cá nhân26. Công văn số 4127/TCT-ĐTNN ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế đối với khoản tiền nhận được từ công ty nước ngoài27. Công văn số 4116/TCT-PCCS ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về hoàn thuế giá trị gia tăng28. Công văn số 4115/TCT-PCCS ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chứng từ chiết khấu khi bán thẻ điện thoại29. Công văn số 4114/TCT-PCCS ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chi phí phát sinh ở nước ngoài và khoản thu hộ nước ngoài30. Công văn số 4113/TCT-PCCS ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế thu nhập chuyển quyền sử dụng đất phát sinh ở địa phương khác31. Công văn số 4112/TCT-PCCS ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về mẫu biên bản và quyết định tạm đình chỉ sử dụng hoá đơn32. Công văn số 4111/TCT-PCCS ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất33. Công văn số 4110/TCT-PCCS ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chuyển nhượng nhà của Công ty lâm nông sản Sài Gòn34. Công văn số 4124/TCT-PCCS ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về lập hoá đơn giá trị gia tăng và thuế nhà thầu35. Công văn số 4106/TCT-ĐTNN ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thuế36. Công văn số 4105/TCT-DNK ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe hai bánh gắn máy37. Công văn số 4123/TCT-PCCS ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế nhà thầu38. Công văn số 4122/TCT-PCCS ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời về chính sách thuế39. Công văn số 4117/TCT-PCCS ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thẩm quyền xử phạt40. Công văn số 4118/TCT-PCCS ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về đóng dấu trên hoá đơn41. Công văn số 4119/TCT-PCCS ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp42. Công văn số 4104/TCT-ĐTNN ngày 11 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về hướng dẫn chính sách thuế
 

Thành viên trực tuyến

  • dinhtuanvn
Xem nhiều