Khai thuế và nộp GTGT

  • Thread starter buianhthu3
  • Ngày gửi
B

buianhthu3

Guest
10/7/03
44
0
0
Công ty Tôi có HĐ xây lắp điện 22KV ở Huyện Trảng Bàng - Tây Ninh.
Vậy khi lập tờ khai GTGT và nộp 3% trên giá trị cộng trình tại Chi Cục Thuế Huyện Trảng Bàng phải không .Và chúng ta sẽ quyết toán ở trụ sở chính phải không.
Mong các Anh Chị chỉ giúp cụ thể hơn vế vấn đề này .
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
DVD

DVD

Kẻ khù khờ thế kỷ
Originally posted by buianhthu3@Mar 5 2004, 10:34 AM
Công ty Tôi có HĐ xây lắp điện 22KV ở Huyện Trảng Bàng - Tây Ninh.
Vậy khi lập tờ khai GTGT và nộp 3% trên giá trị cộng trình tại Chi Cục Thuế Huyện Trảng Bàng phải không .Và chúng ta sẽ quyết toán ở trụ sở chính phải không.
Mong các Anh Chị chỉ giúp cụ thể hơn vế vấn đề này .
Không biết là bạn cần chỉ như thế nào , qua bạn nói thì DVD xin nói sõ hơn thế này:

1. Việc kê khai thuế 1% hay 3% còn phụ thuộc vào 2 yếu tố, đó là hợp đồng xây lắp được ký trước ngày 01/01/2004 hay sau ngày 01/01/2004.Nếu hợp đồng ký trước 01/01/2004 thì bạn vẫn kê khai thuế 1%, còn sau thì kê 3% và nộp tại chi cục thuế địa phương.
( Xin lưu ý nếu trước ngày 01/01/2004 thì chắc chắn Phòng kế toán của công ty bạn đã có công văn báo cáo với Cục thuế tại trụ sở chính về khối lượng dở dang, số tiền đã được thanh toán đến hết 31/12/2003 của hợp đồng xây lắp nói trên, bạn không phải làm việc này).

2. Việc quyết toán thuế Công ty bạn sẽ quyết toán, bởi vì bạn đang làm ở đội xây lắp việc hạch toán hoàn toàn phụ thuộc vào công ty.

3. Hàng tháng có doanh thu thì kê khai thôi, biểu mẫu hiện có ở trang chính. :eek:k

Làm ly nhé: :bia :dzo :bia
 
B

buianhthu3

Guest
10/7/03
44
0
0
HĐ cty Tôi ký 02/2004 là phải tạm nộp 3% Mong các Anh Chị chỉ rõ việc khai báo thuế và quyết toán.
 
DVD

DVD

Kẻ khù khờ thế kỷ
Đợi mãi mà không thấy bác nào trả lời cho buianhthu3 cái...

DVD nói tiếp nha:

HĐ đó ký tháng 02/2004 là phải tạm nộp 3% , khi được chủ đầu tư và kho bạc chấp nhận thanh toán, căn cứ vào số tiền được chấp thuận thanh toán trên phiếu giá thanh toán bạn trích lấy 3% đem nộp. Mẫu tờ khai dùng cho trường hợp này là Mẫu số 07C/GTGT ban hành kèm theo thông tư 120/2003/TT-BTC hiện có ở trang chủ, bạn tải về bung nén ra thì thấy ngay. Bạn lên phòng ấn chỉ của chi cục thuế mua giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng tiền mặt, hay chuyển khoản thì tuỳ, cơ quan chức năng nhận số tiền tạm nộp trên là Kho bạc huyện Tràng bản nơi bạn thực hiện hợp đồng.

Việc quyết toán thuế đối với hợp đồng xây lắp nói trên Cty bạn sẽ thực hiện. Phòng Kế toán Cty bạn vẫn kê khai thuế 10% bình thường, khi quyết toán sẽ trừ đi số tạm nộp 3%.

Việc giá trị hợp đồng thực hiện lớn hơn giá trị hợp đồng đã ký kết không có vấn đề gì đến thuế má cả miễn sao chủ đầu tư và kho bạc chấp nhận thanh toán.
 
DVD

DVD

Kẻ khù khờ thế kỷ
Đợi mãi mà không thấy bác nào trả lời cho buianhthu3 cái...

DVD nói tiếp nha:

HĐ đó ký tháng 02/2004 là phải tạm nộp 3% , khi được chủ đầu tư và kho bạc chấp nhận thanh toán, căn cứ vào số tiền được chấp thuận thanh toán trên phiếu giá thanh toán bạn trích lấy 3% đem nộp. Mẫu tờ khai dùng cho trường hợp này là Mẫu số 07C/GTGT ban hành kèm theo thông tư 120/2003/TT-BTC hiện có ở trang chủ, bạn tải về bung nén ra thì thấy ngay. Bạn lên phòng ấn chỉ của chi cục thuế mua giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng tiền mặt, hay chuyển khoản thì tuỳ, cơ quan chức năng nhận số tiền tạm nộp trên là Kho bạc huyện Tràng bản nơi bạn thực hiện hợp đồng.

Việc quyết toán thuế đối với hợp đồng xây lắp nói trên Cty bạn sẽ thực hiện. Phòng Kế toán Cty bạn vẫn kê khai thuế 10% bình thường, khi quyết toán sẽ trừ đi số tạm nộp 3%.

Việc giá trị hợp đồng thực hiện lớn hơn giá trị hợp đồng đã ký kết không có vấn đề gì đến thuế má cả miễn sao chủ đầu tư và kho bạc chấp nhận thanh toán.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA