Miễn lập hồ sơ toàn cầu nếu các bên liên kết không thuộc tập đoàn đa quốc gia

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 59003/CTHN-TTHT ngày 30/11/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc lập hồ sơ toàn cầu và kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Trường hợp Công ty phát sinh giao dịch vay vốn với các bên có quan hệ liên kết quy định tại Điều 5 Nghị định 132/2020/NĐ-CP thì được xác định là có giao dịch liên kết và phải kê khai, xác định giá giao dịch liên kết theo Phụ lục I, II, III Nghị định 132/2020/NĐ-CP, nộp cùng tờ khai quyết toán thuế TNDN.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 18 Nghị định 132/2020/NĐ-CP, hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết có bao gồm hồ sơ toàn cầu thể hiện thông tin về hoạt động kinh doanh của tập đoàn đa quốc gia, chính sách, phương pháp phân bổ thu nhập, xác định giá giao dịch liên kết của tập đoàn trên toàn cầu. Tuy nhiên, nếu các bên liên kết không thuộc tập đoàn đa quốc gia thì không phải lập hồ sơ toàn cầu theo Phụ lục III Nghị định 132/2020/NĐ-CP .

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA