Khấu hao TSCD cho thuê như thế nao?

  • Thread starter 1357911
  • Ngày gửi
1

1357911

Guest
:f_o
Khi doanh nghiep cho thue TSCD ma da khau hao gia su la 45% so voi Nguyen gia thi khi tinh khau hao luy ke cuoi ky co tinh phan da khau hao do vao khau haoluy ke giam cuoi ky ko ? Giup minh ta loi cau hoi nay voi !
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
1

1357911

Guest
:f_o
Khi doanh nghiep cho thue TSCD ma da khau hao gia su la 45% so voi Nguyen gia thi khi tinh khau hao luy ke cuoi ky co tinh phan da khau hao do vao khau haoluy ke giam cuoi ky ko ? Giup minh ta loi cau hoi nay voi !
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Nguyên giá của tài sản cho thuê bạn phản ánh theo giá trị còn lại ghi trong hợp đồng thuê tài chính, như vậy thì đâu có phản ánh số khấu hao bên cho thuê đã trích.
 
dragon76

dragon76

Cao cấp
12/3/04
257
2
18
o day can phan biet la ban thue hoat dong , hay thue TC, neu thue hoat dong thi ban chi hach toan chi phi thue thoi, con thue TC thi khau hao duoc tinh theo thoi gian su dung tai san nhu binh thuong ( ban co the tham khao o thong tu 105 (6 chuan muc ke toan ) de biet ro them nhe
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA