Cách làm kế toán tổng hợp

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi huyenrdg81, 16 Tháng sáu 2011.

2,263 lượt xem

 1. huyenrdg81

  huyenrdg81 Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Bình Thuận
  Bạn nào có kinh nghiệm rồi chỉ giúp mình với:
  Làm sao để đưa các sổ chi tiết lên chứng từ ghi sổ mà không bị trùng nghiệp vụ phát sinh: Ví dụ như cùng 1 hoá đơn GTGT đầu ra thì kế toán doanh thu, kế toán thuế, kế toán công nợ đều phài lên sổ chi tiết hết, nhưng khi người làm kế toán tổng hợp lấy về CTGS thì phải lấy cả 3 sổ chi tiết lên luôn, vậy có cách nào để làm không bị trùng nghiệp vụ một cách chính xác và khoa học không???
  Giúp mính vơi nhé
   
  #1
 2. sinhvien1986

  sinhvien1986 Chuyên viên Web

  Bài viết:
  942
  Đã được thích:
  11
  Nơi ở:
  Đà Nẵng
  Bạn coi lại nhé: kế toán doanh thu, kế toán thuế, kế toán công nợ đều hạch toán Tài khoản.
   
  #2
 3. bacnamtraining

  bacnamtraining Thành viên thân thiết

  Bài viết:
  868
  Đã được thích:
  31
  Nơi ở:
  Ha Noi
  Bạn ơi !

  Coi lại qui trình hạch toán

  Bạn đang bị ngược qui trình mà


  II. CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN
  1. Hình thức kế toán Nhật ký chung
  1.1. Nguyên tắc, đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung
  Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung: Tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký, mà trọng tâm là sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế (định khoản kế toán) của nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu trên các sổ Nhật ký để ghi Sổ Cái theo từng nghiệp vụ phát sinh.
  Hình thức kế toán Nhật ký chung gồm các loại sổ chủ yếu sau:
  - Sổ Nhật ký chung, Sổ Nhật ký đặc biệt;
  - Sổ Cái;
  - Các sổ, thẻ kế toán chi tiết.
  1.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung (Sơ đồ số 01)
  (a) Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản kế toán phù hợp. Nếu đơn vị có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì đồng thời với việc ghi sổ Nhật ký chung, các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan.
  Trường hợp đơn vị mở các sổ Nhật ký đặc biệt thì hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ được dùng làm căn cứ ghi sổ, ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký đặc biệt liên quan. Định kỳ (3, 5, 10... ngày) hoặc cuối tháng, tuỳ khối lượng nghiệp vụ phát sinh, tổng hợp từng sổ Nhật ký đặc biệt, lấy số liệu để ghi vào các tài khoản phù hợp trên Sổ Cái, sau khi đã loại trừ số trùng lặp do một nghiệp vụ được ghi đồng thời vào nhiều sổ Nhật ký đặc biệt (nếu có).
  (b) Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên Sổ Cái, lập Bảng cân đối số phát sinh. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp, đúng số liệu ghi trên Sổ Cái và bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập các Báo cáo tài chính.Về nguyên tắc, Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên Bảng cân đối số phát sinh phải bằng Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên sổ Nhật ký chung (hoặc sổ Nhật ký chung và các sổ Nhật ký đặc biệt sau khi đã loại trừ số trùng lặp trên các sổ Nhật ký đặc biệt) cùng kỳ.


  Sơ đồ số 01
  TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN
  THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÝ CHUNG  Ghi chú:
  Ghi hàng ngày
  Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ
  Quan hệ đối chiếu, kiểm tra
  2. Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái
  2.1. Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái
  Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái: Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh được kết hợp ghi chép theo trình tự thời gian và theo nội dung kinh tế (theo tài khoản kế toán) trên cùng một quyển sổ kế toán tổng hợp duy nhất là sổ Nhật ký - Sổ Cái. Căn cứ để ghi vào sổ Nhật ký - Sổ Cái là các chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại.
  Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái gồm có các loại sổ kế toán sau:
  - Nhật ký - Sổ Cái;
  - Các sổ, thẻ kế toán chi tiết.
  2.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái (Sơ đồ số 02)
  (a) Hàng ngày, kế toán căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra và được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để ghi vào Sổ Nhật ký - Sổ Cái. Số liệu của mỗi chứng từ (hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại) được ghi trên một dòng ở cả 2 phần Nhật ký và phần Sổ Cái. Bảng tổng hợp chứng từ kế toán được lập cho những chứng từ cùng loại (Phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất, phiếu nhập…) phát sinh nhiều lần trong một ngày hoặc định kỳ 1 đến 3 ngày.
  Chứng từ kế toán và Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại sau khi đã ghi Sổ Nhật ký - Sổ Cái, được dùng để ghi vào sổ, thẻ kế toán chi tiết có liên quan.
  (b) Cuối tháng, sau khi đã phản ánh toàn bộ chứng từ kế toán phát sinh trong tháng vào Sổ Nhật ký - Sổ Cái và các sổ, thẻ kế toán chi tiết, kế toán tiến hành cộng số liệu của cột số phát sinh ở phần Nhật ký và các cột Nợ, cột Có của từng tài khoản ở phần Sổ Cái để ghi vào dòng cộng phát sinh cuối tháng. Căn cứ vào số phát sinh các tháng trước và số phát sinh tháng này tính ra số phát sinh luỹ kế từ đầu quý đến cuối tháng này. Căn cứ vào số dư đầu tháng (đầu quý) và số phát sinh trong tháng (trong quý) kế toán tính ra số dư cuối tháng (cuối quý) của từng tài khoản trên Nhật ký - Sổ Cái.
  (c) Khi kiểm tra, đối chiếu số cộng cuối tháng (cuối quý) trong Sổ Nhật ký - Sổ Cái phải đảm bảo các yêu cầu sau:
  Tổng số tiền của Tổng số phát sinh Tổng số phát sinh
  cột “Phát sinh” ở = Nợ của tất cả các = Có của tất cả các
  phần Nhật ký Tài khoản Tài khoản

  Tổng số dư Nợ các Tài khoản = Tổng số dư Có các Tài khoản.
  (d) Các sổ, thẻ kế toán chi tiết cũng phải được khoá sổ để cộng số phát sinh Nợ, số phát sinh Có và tính ra số dư cuối tháng của từng đối tượng. Căn cứ vào số liệu khoá sổ của các đối tượng lập “Bảng tổng hợp chi tiết" cho từng tài khoản. Số liệu trên “Bảng tổng hợp chi tiết” được đối chiếu với số phát sinh Nợ, số phát sinh Có và Số dư cuối tháng của từng tài khoản trên Sổ Nhật ký - Sổ Cái.
  Số liệu trên Nhật ký - Sổ Cái và trên “Bảng tổng hợp chi tiết” sau khi khóa sổ được kiểm tra, đối chiếu nếu khớp, đúng sẽ được sử dụng để lập báo cáo tài chính.


  Biểu số 02
  TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN
  THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÝ - SỔ CÁI

  Ghi chú:
  Ghi hàng ngày
  Ghi cuối tháng
  Đối chiếu, kiểm tra


  3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ
  3.1. Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ
  Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ: Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là “Chứng từ ghi sổ”. Việc ghi sổ kế toán tổng hợp bao gồm:
  + Ghi theo trình tự thời gian trên Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ;
  + Ghi theo nội dung kinh tế trên Sổ Cái.
  Chứng từ ghi sổ do kế toán lập trên cơ sở từng chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại, có cùng nội dung kinh tế.
  Chứng từ ghi sổ được đánh số hiệu liên tục trong từng tháng hoặc cả năm (theo số thứ tự trong Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ) và có chứng từ kế toán đính kèm, phải được kế toán trưởng duyệt trước khi ghi sổ kế toán.
  Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ gồm có các loại sổ kế toán sau:
  - Chứng từ ghi sổ;
  - Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ;
  - Sổ Cái;
  - Các sổ, thẻ kế toán chi tiết.
  3.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ (Sơ đồ số 03)
  (a) Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc Bảng Tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, kế toán lập Chứng từ ghi sổ. Căn cứ vào Chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ, sau đó được dùng để ghi vào Sổ Cái. Các chứng từ kế toán sau khi làm căn cứ lập Chứng từ ghi sổ được dùng để ghi vào sổ, thẻ kế toán chi tiết có liên quan.
  (b) Cuối tháng, phải khoá sổ tính ra tổng số tiền của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong tháng trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ, tính ra Tổng số phát sinh Nợ, Tổng số phát sinh Có và Số dư của từng tài khoản trên Sổ Cái. Căn cứ vào Sổ Cái lập Bảng Cân đối số phát sinh.
  (c) Sau khi đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và Bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập Báo cáo tài chính.
  Quan hệ đối chiếu, kiểm tra phải đảm bảo Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có của tất cả các tài khoản trên Bảng Cân đối số phát sinh phải bằng nhau và bằng Tổng số tiền phát sinh trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ. Tổng số dư Nợ và Tổng số dư Có của các tài khoản trên Bảng Cân đối số phát sinh phải bằng nhau, và số dư của từng tài khoản trên Bảng Cân đối số phát sinh phải bằng số dư của từng tài khoản tương ứng trên Bảng tổng hợp chi tiết.

  Sơ đồ số 03
  TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN
  CHỨNG TỪ GHI SỔ


  Ghi chú:
  Ghi hàng ngày
  Ghi cuối tháng
  Đối chiếu, kiểm tra
  4. Hình thức kế toán trên máy vi tính
  4.1. Đặc trưng cơ bản của Hình thức kế toán trên máy vi tính
  Đặc trưng cơ bản của Hình thức kế toán trên máy vi tính là công việc kế toán được thực hiện theo một chương trình phần mềm kế toán trên máy vi tính. Phần mềm kế toán được thiết kế theo nguyên tắc của một trong bốn hình thức kế toán hoặc kết hợp các hình thức kế toán quy định trên đây. Phần mềm kế toán không hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán, nhưng phải in được đầy đủ sổ kế toán và báo cáo tài chính theo quy định.
  Các loại sổ của Hình thức kế toán trên máy vi tính: Phần mềm kế toán được thiết kế theo hình thức kế toán nào sẽ có các loại sổ của hình thức kế toán đó nhưng không bắt buộc hoàn toàn giống mẫu sổ kế toán ghi bằng tay.
  4.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo Hình thức kế toán trên máy vi tính (Sơ đồ số 04)
  (a) Hàng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để nhập dữ liệu vào máy vi tính theo các bảng, biểu được thiết kế sẵn trên phần mềm kế toán.
  Theo quy trình của phần mềm kế toán, các thông tin được tự động nhập vào sổ kế toán tổng hợp (Sổ Cái hoặc Nhật ký - Sổ Cái...) và các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan.
  (b) Cuối tháng (hoặc bất kỳ vào thời điểm cần thiết nào), kế toán thực hiện các thao tác khoá sổ (cộng sổ) và lập báo cáo tài chính. Việc đối chiếu giữa số liệu tổng hợp với số liệu chi tiết được thực hiện tự động và luôn đảm bảo chính xác, trung thực theo thông tin đã được nhập trong kỳ. Người làm kế toán có thể kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán với báo cáo tài chính sau khi đã in ra giấy.
  Thực hiện các thao tác để in báo cáo tài chính theo quy định.
  Cuối tháng, cuối năm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết được in ra giấy, đóng thành quyển và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định về sổ kế toán ghi bằng tay.
  Sơ đồ số 04
  TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN
  THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN TRÊN MÁY VI TÍNH

  Ghi chó:
  Nhập số liệu hàng ngày
  In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm
  Đối chiếu, kiểm tra
   
  #3

Chia sẻ trang này