Dự phòng trợ cấp mất việc làm

  • Thread starter Cayman
  • Ngày gửi
C

Cayman

Thành viên thân thiết
26/11/03
246
3
0
37
HCM
danketoan.com
#1
Theo thông tư 82 về trích lập Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm thì :

" 2. Mức trích lập quỹ:
Mức trích Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm từ 1% - 3% trên quỹ tiền lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp.
Mức trích cụ thể do doanh nghiệp tự quyết định tuỳ vào khả năng tài chính của doanh nghiệp hàng năm.
Khoản trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được trích và hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ của doanh nghiệp.
3. Thời điểm trích lập quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm là thời điểm khoá sổ kế toán để lập Báo cáo tài chính năm.
4. Quản lý và sử dụng Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm:
a. Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm của doanh nghiệp dùng để chi trợ cấp thôi việc, mất việc làm theo quy định tại Điều 12, Điều 13 Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/04/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về việc làm.
b. Nếu Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm hàng năm không chi hết được chuyển số dư sang năm sau.
c. Trường hợp Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm không đủ để chi trợ cấp cho người lao động thôi việc, mất việc làm trong năm tài chính thì toàn bộ phần chênh lệch thiếu được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ.
d. Doanh nghiệp có trách nhiệm quản lý, sử dụng quỹ đúng mục đích và báo cáo việc sử dụng quỹ tại phần Thuyết minh Báo cáo tài chính hàng năm bao gồm các chỉ tiêu: tổng số chi trợ cấp, số người được trợ cấp và số trích quỹ dự phòng trong năm. "

Như vậy nếu cuối năm quỹ dự phòng vẫn còn số dư (tức là phần thực chi < chi phí đã trích) thì vẫn được ghi nhận vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN phải không ? Đán nay mình vẫn chưa thấy có văn bản nào quy định lại về việc dự phòng này.

Sắp đến thời hạn báo cáo quyết tóan rồi,các bạn cho mình ý kiến nhé ! Thanks.

 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
21
38
Hà Nội - TP. HCM
#2
Sẽ tính vào chi phí hợp lý cho toàn bộ số đã trích lập. Số dư Có trên TK 3353 sẽ tiếp tục được chuyển sang năm sau.

Cayman nói:
Như vậy nếu cuối năm quỹ dự phòng vẫn còn số dư (tức là phần thực chi < chi phí đã trích) thì vẫn được ghi nhận vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN phải không ? Đán nay mình vẫn chưa thấy có văn bản nào quy định lại về việc dự phòng này.
 
C

Cayman

Thành viên thân thiết
26/11/03
246
3
0
37
HCM
danketoan.com
#3
Mình cũng nghĩ vậy. Nhưng lại tìm thấy công vănnội dung thế này :

"Trường hợp của Công ty trong năm 2003 có trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm nhưng thực tế trong năm 2003 không chi hết thì khoản trích trước không chi hết này không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp."

Chẳng biết đâu mà lần ! :wall:
 
Sửa lần cuối:
V

vuthithuyhanh

Sơ cấp
20/1/06
29
0
0
Ha Noi
#4
Theo mình, chúng ta nên phân biệt rõ 2 loại chi phí: CP hợp lý trong báo cáo tài chính và chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN. Về phần này, khoản trích trước của bạn được ghi nhận trong BCTC như là 1 khoản CP hợp lý nhưng khi xác định Thu nhập chịu thuế bạn phải loại ra vì nó không phải là khoản chi phí thực tế cả bạn ( bạn chưa thực chi mà). Trường hợp này cũng tương tự như: CP dự phòng sửa chữa lớn TSCĐ... mà chưa thực chi hết số đã trích
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều