Hạch toán tài sản cố định

  • Thread starter nguyenmanhha
  • Ngày gửi
N

nguyenmanhha

Sơ cấp
16/6/05
3
0
0
36
Yen Bai
#1
Chỗ mình hạch toán TSCĐ như sau có sai gì không?
Mua TSCĐ:
Nợ TK 211
Nợ TK 133
Có 112,333...
Phản ánh nguồn
Nợ TK 241
Có TK 466
Phản ánh khấu hao TSCĐ
Nợ TK 466
Có TK 214
Cám ơn các bác nhiều
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
23
38
Hà Nội - TP. HCM
#2
nguyenmanhha nói:
Chỗ mình hạch toán TSCĐ như sau có sai gì không?
Mua TSCĐ:
Nợ TK 211
Nợ TK 133
Có 112,333...
TK 333 là TK "Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước", chắc bạn gõ nhầm? Phải là TK 331 chứ nhỉ?

nguyenmanhha nói:
Phản ánh nguồn
Nợ TK 241
Có TK 466
TK 241 "Xây dựng cơ bản dở dang": Dùng để tập hợp các chi phí mua sắm, lắp đặt cho TSCĐ. Khi hoàn thành, bàn giao sẽ ghi tăng nguyên giá TSCĐ và kết chuyển nguồn vốn. Nhưng không kết chuyển tắt như bạn đã hạch toán.

TK 466 "Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ": Đơn vị bạn là cơ quan hành chính sự nghiệp à?

nguyenmanhha nói:
Phản ánh khấu hao TSCĐ
Nợ TK 466
Có TK 214
Cám ơn các bác nhiều
Khấu hao đối với TSCĐ dùng cho hoạt động sự nghiệp, chương trình dự án sẽ gọi là hao mòn và hạch toán như bạn đã làm.
 

BQT trực tuyến

  • Hien
    Hien
    WKTER

Thành viên trực tuyến

  • Ngọc Lan KT
  • oainb2018
  • Hien
Xem nhiều