Công văn số 3637/TCT-TNCN (12/10/2011) v/v miễn thuế TNCN từ 01.08-31/12/2011

  • Thread starter River Plate
  • Ngày gửi
R

River Plate

Sơ cấp
Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế.

"... Căn cứ vào các hướng dẫn trên, từ tháng 8/2011 đến hết tháng 12/2011 chỉ đối với các cá nhân hưởng lương và cá nhân kinh doanh có mức thu nhập tính thuế đến bậc 1 của Biểu thuế luỹ tiến từng phần được tạm chưa phải khấu trừ thuế TNCN; đối với các cá nhân hưởng lương và cá nhân kinh doanh có mức thu nhập tính thuế từ bậc 2 trở lên thực hiện khấu trừ, nộp thuế TNCN theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần quy định tại Điều 22 Luật thuế TNCN và không được miễn thuế đối với thu nhập tính thuế bậc 1.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế được biết..."
 

Thành viên trực tuyến

  • w88plus

Xem nhiều