Giúp đỡ: Câu hỏi kiểm toán?

  • Thread starter khanhpjn
  • Ngày gửi
K

khanhpjn

Guest
27/11/13
1
0
0
31
Tp.HCM
Tình hình là sắp thi về mấy câu này nhưng em không tự tin lắm, mong các anh chị giúp đỡ.

Dạng 1: Xác định các sai sót tiềm tàng có thể có liên quan đến việc lập và
trình bày BCTC

1. Báo cáo kết quả kinh doanh có lãi (5 tỷ đồng) tăng hơn năm trước,
2. Phải thu khách hàng cuối năm tăng hơn cùng kỳ năm trước rất nhiều
(tăng 2 lần) và chiếm trên 60% tổng doanh thu trong năm,
3. Doanh nghiệp đã vay ngân hàng một khoản tiền lớn (20 tỷ đồng) đã quá
hạn 2 tháng nhưng chưa thanh toán,
4. Hàng tồn kho cuối năm nay so với năm trước tăng gấp 1,5 lần và chiếm
trên 50% tổng tài sản.
5. Để giảm bớt áp lực công việc, Ban giám đốc đã đầu tư và đưa vào sử
dụng một phần mềm kế toán khá phức tạp. Công việc triển khai cài đặt
được tiến hành gấp rút vào tháng 10.201N để có thể vận hành ngay vào
tháng 12.201N
6. Doanh nghiệp đã vay ngân hàng một khoản tiền lớn (20 tỷ đồng) đã quá
hạn 2 tháng nhưng chưa thanh toán,
7. Trong năm N, tình hình bán hàng của công ty M hết sức phát triển do những
khó khăn của các đối thủ cạnh tranh trong việc tiếp cận công nghệ mới và do
chính sách bán chịu được nới lỏng của Ban giám đốc. Nhờ đó số ngày lưu
kho bình quân của hàng tồn kho đã giảm xuống chỉ còn 20 ngày (So với
40 ngày trước đây) theo báo cáo của trưởng bộ phận kho hàng, mặc dù giá
cả bình quân của các sản phẩm bán ra đã tăng 5% trong khi giá mua vào
không đổi.
8. Công ty M đã đầu tư và đưa vào sử dụng ngay từ tháng 1.N một day
chuyền sản xuất với tổng giá trị là 2.300 triệu đồng, một phần ba số tiền
này do ngân hàng đầu tư cho vay dài hạn và số còn lại vay ngắn hạn.
Dây chuyền này làm cho sản lượng của công ty M tăng lên gấp rưỡi.
9. Được biết, công ty M vừa thay đổi kế toán trưởng cách đây 1 tháng, do
kế toán trưởng tự viết đơn xin nghỉ việc, kế toán trưởng mới nhận chức
là người từ bên ngoài tuyển dụng vào, chưa nắm rõ tình hình hoạt động
của Công ty.

Dạng 2: Lập bút toán điều chỉnh cho các nghiệp vụ kinh tế sau:
Mấy cái NV này sai cần phải sữa lại
1. Trong tháng 6, công ty hoàn thành sửa chữa 01 TSCĐ, chi phí sửa
chữa là 30.000, kết quả sau sửa chữa có cải thiện làm tăng đáng kể
chất lượng sản phẩm sản xuất ra so với trạng thái tiêu chuẩn ban
đầu, mặc dù không làm kéo dài thời gian sử dụng hữu ích của tài sản
cũng không làm tăng công suất của tài sản. Công ty đã hạch toán số
chi phí này vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ. Tài sản này
còn sử dụng 5 năm.
2. Ngày 25/12, Công ty xuất bán một lô hàng, bán tại kho người nhận,
giá bán 50.000, giá vốn 35.000. Ngày 10/01/N+1, hàng được giao cho
người nhận, Công ty hạch toán doanh thu bán hàng và chi phí giá
vốn hàng bán cho năm N.
3. Cuối năm N, thông qua một đơn vị tư vấn định giá thương hiệu hàng
hóa của Công ty là 100.000, Công ty đã hạch tóan nguyên giá tài sản
cố định vô hình theo số đánh giá này.
4. Một kiện hàng trị giá 5.000.000.000 đồng đang chờ tại cảng để
chuyển đi trong khi hàng tồn kho được kiểm kê. Do vậy số hàng đó
đã không được tính vào hàng tồn kho vì nó được đánh dấu riêng là
“Hàng chờ vận chuyển”. KTV điều tra vấn đề này và được biết đơn
đặt mua hàng của khách hàng ghi ngày 18/12/N, nhưng hàng hoá
thực tế được chuyển đi và lập hoá đơn cho khách hàng vào ngày
10/01/N+1.
5. Công ty mua một lần các tài sản được ghi chung trên một hóa đơn
gồm ổn áp Lioa, tủ đựng văn phòng phẩm, điện thoại di động theo
giá như sau:
a. Lioa: 3.700.000 VNĐ
b. Tủ: 3.500.000 VNĐ
c. Điện thoại di động: 2.300.000 VNĐ
Tổng cộng: 9.500.000 VNĐ
Đơn vị đã ghi tăng TSCĐ và số tiền mua các tài sản trên đã thanh toán
bằng chuyển khoản.
6. Nhiều tài sản cố định dùng vào công tác quản lý đã khấu hao hết
được tiếp tục tính khấu hao. Số tiền khấu hao vượt này là
371.000.000 đồng.
7. Đơn vị ghi giảm một số tài sản cố định dùng vào công tác quản lý đã
khấu hao hết, mặc dù các tài sản này còn tiếp tục sử dụng. Nguyên
giá của các tài sản cố định này là 562.000.000 đồng, tỷ lệ khấu hao là
20% một năm.
8. Doanh nghiệp đã thuê một thiết bị sản xuất trong 10 tháng từ
01/07/N đến 01/05/N+1 với tổng giá thuê phải trả trong suốt thời gian
thuê là 55.000.000 VNĐ (thuế GTGT là 5.000.000 VNĐ). Doanh
nghiệp đã trả hết số tiền bằng tiền gửi ngân hàng. Kế toán doanh
nghiệp đã phân bổ hết số tiền trên vào chi phí sản xuất của năm N
(đã khấu trừ thuế GTGT).
9. Kế toán đơn vị cấn trừ nhầm khoản nhận ứng trước (nợ phải trả)
của Công ty Savico vào nợ phải thu của Công ty Sakyno, làm cho nợ
phải thu của Sakyno từ 2.300.000.000 VNĐ chỉ còn 450.000.000 VNĐ.
10. Trong kỳ, phát sinh tổng số tiền chiết khấu thanh toán doanh nghiệp
được hưởng do bên bán hàng chi trả là 50 triệu đồng. Doanh nghiệp
đã hạch toán giảm giá hàng mua trong kỳ, biết rằng số hàng mua về
vẫn tồn kho trong kỳ.
11. Khoản góp vốn của một chủ sở hữu là 480 triệu đồng ngày
02.01.201N được ghi nhầm thành một khoản vay dài hạn với lãi suất
10% năm. Kế toán công ty vẫn tính lãi phải trả hàng năm mặc dù
không thanh toán.
12. Ngày 10/8, Công ty bán lô hàng theo phương thức trả góp, số lần
thanh toán 5 lần, mỗi lần cách nhau 12 tháng. Lần 1 thanh toán ngay
khi giao hàng. Công ty hạch toán ngay 220.000.000 đồng vào doanh
thu bán hàng năm N. Số tiền thanh toán mỗi lần cố định 44.000.000
đồng (trong đó: 4.000.000 đồng là lãi trả chậm cố định của các lần
thanh toán)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA