Định khoản và tính giá thành của thành phẩm

  • Thread starter Vũ Trần Hùng
  • Ngày gửi
V

Vũ Trần Hùng

Sơ cấp
2/5/06
1
0
0
Hà Nội
#1
Kế toán CPSX & GTSP

Các bạn định khoản và tính gia thành nửa thành phẩm giúp mình với:
Tháng 6/2005 có tài liệu sau: Theo phương pháp thuế VAT khấu trừ:
1/ gái vốn thực tế nguyên vật liệu chính xuất dùng cho sx sản phẩm trực tiếp 5.000.000đ
2/ Giá vốn thực tế vật liệu phụ xuất dùng trực tiếp SXSP 1.000.000đ dùng cho SX chung: 80.000đ
3/ Tiền lương thực tế vật liệu phụ xuất dùng trực tiếp SXSP: 15.000.000đ,dùng cho quản lý phân xưởng: 1.500.000đ
4/ Trích BHXH, BHYT, KPCĐ bằng 19% tiền lương trả trong tháng tính vào CPSXKD (Giả sử lương phải trả thực tế bằng lương cơ bản)
5/ Khấu hao TSCĐ của PX tháng 6 là 2.000.000đ
6/ Cuối tháng kết chuyển chi phí vật liệu trực tiếp chi phí nhân công trực tiếp và CPSX chung vào TK 154
7/ Cuối tahngs SX hoàn thành nhập kho 100 thành phẩm A, còn lại 50 sản phẩm dở mức độ hoàn thành 50%
 
D

dat1978

Sơ cấp
6/6/06
4
0
0
36
Hà nội
#2
1, Nợ 621 5.000.000
Có 152 5.000.000
2, Nơ 621 1.000.000
Nợ 627 80.000
Có 152 1.080.000
3, Nợ 622 15.000.000
Nợ 627 1.500.000
Có 334 16.500.000
4, Nợ 622 2.850.000
Nợ 627 285.000
Nợ 334 990.000
Có 3383 3.300.000
Có 3384 495.000
Có 3382 330.000
5, sản phẩm hoàn thành đương đương:
100+50*50%= 125 san pham
Tổng chi phí sản xuất trong kỳ: 23.825.000
Giá thành đơn vị sản phẩm: 24.725.000/125 = 197.800
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ:
197.800*50.50%=4.945.000
5, Kết chuyển chi phí:
Nợ 154: 24.725.000
Có 621 6.080.000
Có 622 16.950.000
Có 627 1.695.000
6, Nợ 155 19.780.000
có 154 19.780.000
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • hangvevietnam

Xem nhiều