Giảm giá theo quyết định của nhà nước

  • Thread starter thuygetle
  • Ngày gửi
T

thuygetle

Guest
1/3/04
44
0
0
Công ty mình có ký 01 hợp đồng liên danh với Cty A đấu thầu 01 d­ự án cung cấp TB cho nhà nước. Sau khi trúng thầu gi­ữa hai bên đã ký hợp đồng kinh tế.Bên mình sẽ trả 2% giá trị hợp đồng cho Cty A khi thanh toán hợp đồng. Hóa đơn đã xuất cho bên A và tính DT năm 2003.
Tháng 4 Năm 2004 sau khi NN thanh tra bên A nhận đu­ợc công văn hoàn lại tiền chênh lệch trả lại tiền cho NSNN ( CL giữa giá bán cho NN với giá do ban vật giá đưa ra). Bên A gửi công văn đề nghị Cty mình hoàn trả lại số tiền CL sau khi đã trừ 02% theo HD ký kết.
Trả lại NSNN là phải trả rồi nhưng hạch toán thế nào và CP bỏ ra tính giảm LN năm 2003 hay vào CP 2004.
Phần thuế GTGT đầu ra và DT đó mình có thể viết 01 hóa đ/c giảm DTtheo HD số ký ngày ...năm 2003 vào tháng 5/ 2004 và khai trên tờ khai thuế tháng 5/2004 ko? .
Hay chỉ cần căn cứ vào CV sao y của NN với Cty A về đ/c giảm giá bán + 01 công văn từ Cty A gửi cho Cty mình + biên bản thanh lý hợp đồng có điều chỉnh giá bán từng TB và toàn bộ Gtri HD là có thể chấp nhận đựo­c.
Giúp mình giải quyết với.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Vấn đề ở đây là bạn đã phát hành hóa đơn trong năm 2003, doanh thu đã được quyết toán, do vậy bạn chỉ có thể làm biên bản điều chỉnh hóa đơn, hoặc yêu cầu bên A xuất một hóa đơn hoàn trả bạn theo số chênh lệch mà bạn hoàn lại cho bên họ, tất nhiên phải đính kèm các thủ tục chứng minh như bạn nói trên.
 
T

thuygetle

Guest
1/3/04
44
0
0
Mình đã yêu cầu đơn vị A xuất HD trả lại theo phần chênh lẹch nh­ưng họ ko chịu. Họ đưa ra 01 HD của đơn vị khác cũng gióng tình trạng như mình và họ có xuất HD điều chỉnh giảm như giả thuyết 1 của mình.. Vậy biên bản điều chỉnh HD như Bác HyperVN nói là như thế nào, có thể nói rõ hơn được ko, và có phải báo cáo với thuế việc này ko hay DN tự điều chỉnh.
Giúp sâu thêm một chút nhé. Cám ơn nhiều.
 
B

boihoangvt

Cao cấp
24/5/03
326
1
0
- Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn có trong trang WKT.
- Sự điều chỉnh này nên báo cáo với cơ quan thuế.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA