Xác định nguyên giá TSCĐ là vườn cây lâu năm?

  • Thread starter xuantham
  • Ngày gửi
xuantham

xuantham

Thành viên thân thiết
18/8/05
5,357
613
113
53
#1
Trong quyết định 206 có nêu tiêu chuẩn:
" Đối với vườn cây lâu năm thì từng mảnh vườn cây, hoặc cây thỏa mản đồng thời 4 tiêu chuẩn của TSCĐ thì được coi là một TSCĐHH"

Như vậy để tính nguyên giá của TSCĐ là vườn cây phải là tập hợp tất cả chi phí vào 241, sau đó mới hình thành TSCĐ. Tuy nhiên mình có thắc mắc, đó là thời điểm nào để ghi nhận TSCĐ. Và vườn cây lâu năm thì thời gian đầu giá trị thấp, về sau thì giá trị lại tăng lên;Với cây ăn quả lâu năm, thì chi phí để làm tăng giá trị vườn cây lên lại gắn liền với thu hoạch. Như vậy chi phí này tính là chi phí để làm tăng giá trị TSCĐ hay là chi phí họat động sxkd?
 
Sửa lần cuối:
S

Song Huong

Thành viên thân thiết
#2
xuantham nói:
Trong quyết định 206 có nêu tiêu chuẩn:
" Đối với vườn cây lâu năm thì từng mảnh vườn cây, hoặc cây thỏa mản đồng thời 4 tiêu chuẩn của TSCĐ thì được coi là một TSCĐHH"

Như vậy để tính nguyên giá của TSCĐ là vườn cây phải là tập hợp tất cả chi phí vào 241, sau đó mới hình thành TSCĐ. Tuy nhiên mình có thắc mắc, đó là thời điểm nào để ghi nhận TSCĐ. Và vườn cây lâu năm thì thời gian đầu giá trị thấp, về sau thì giá trị lại tăng lên;Với cây ăn quả lâu năm, thì chi phí để làm tăng giá trị vườn cây lên lại gắn liền với thu hoạch. Như vậy chi phí này tính là chi phí để làm tăng giá trị TSCĐ hay là chi phí họat động sxkd?
Thời điểm ghi nhận TSCĐ là thời điểm kết thúc giai đoạn trồng mới, đưa vườn cây vào khai thác. Các chi phí chăm sóc vườn cây trong giai đoạn trồng mới tính vào nguyên giá TSCĐ.
Chi phí chăm sóc trong giai đoạn khai thác tính vào chi phí hoạt động trong kỳ.
Thân.
 
xuantham

xuantham

Thành viên thân thiết
18/8/05
5,357
613
113
53
#3
Song Huong nói:
Thời điểm ghi nhận TSCĐ là thời điểm kết thúc giai đoạn trồng mới, đưa vườn cây vào khai thác. Các chi phí chăm sóc vườn cây trong giai đoạn trồng mới tính vào nguyên giá TSCĐ.
Chi phí chăm sóc trong giai đoạn khai thác tính vào chi phí hoạt động trong kỳ.
Thân.
Kết thúc giai đọan trồng mới và đưa vào khai thác không phải 2 thời điểm nối tiếp nhau. Vậy giai đọan trồng mới kết thúc ở thời điểm nào là hợp lý? Khi cây chắc chắn sống hay cây sắp cho thu hoạch.
Về chi phí thì đồng ý với Song Hương như vậy. Nhưng rõ ràng chi phí chăm sóc cũng làm tăng giá trị TSCĐ lên, đó là vấn đề mình suy nghĩ. Vì khi TSCĐ này bán đi thì mình phải đóng thuế cho khỏan này, nếu nguyên giá TSCĐ cao thì thuế phải nộp giảm xuống.
Còn bây giờ mình đưa vào chi phí họat động thì mình vẫn phải đóng thuế, nhưng mình được ưu đãi về thuế thì mức thuế phải nộp sẽ thấp hơn ( mà mình lợi thế thì e rằng thuế không chịu )
 
S

Song Huong

Thành viên thân thiết
#4
xuantham nói:
Kết thúc giai đọan trồng mới và đưa vào khai thác không phải 2 thời điểm nối tiếp nhau. Vậy giai đọan trồng mới kết thúc ở thời điểm nào là hợp lý? Khi cây chắc chắn sống hay cây sắp cho thu hoạch.
Là thời điểm vườn cây sắp cho thu hoạch.
xuantham nói:
Về chi phí thì đồng ý với Song Hương như vậy. Nhưng rõ ràng chi phí chăm sóc cũng làm tăng giá trị TSCĐ lên, đó là vấn đề mình suy nghĩ. Vì khi TSCĐ này bán đi thì mình phải đóng thuế cho khỏan này, nếu nguyên giá TSCĐ cao thì thuế phải nộp giảm xuống.
Còn bây giờ mình đưa vào chi phí họat động thì mình vẫn phải đóng thuế, nhưng mình được ưu đãi về thuế thì mức thuế phải nộp sẽ thấp hơn ( mà mình lợi thế thì e rằng thuế không chịu )
Theo mình, thì nên kéo dài thời gian xây dựng cơ bản (trồng mới+chăm sóc trước khi đưa vườn cây vào thu hoạch). Các chi phí chăm sóc trong những năm này ghi tăng nguyên giá TSCĐ.
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,111
1,403
113
Hà Nội - Thái Nguyên
#5
Kế toán các tài sản sinh học theo kế toán Việt nam hiện hành còn nhiều bất cập. Khi nào có dịp sẽ bàn thêm với các bạn.
 
levanton

levanton

Thành viên thân thiết
#6
xuantham nói:
Kết thúc giai đọan trồng mới và đưa vào khai thác không phải 2 thời điểm nối tiếp nhau. Vậy giai đọan trồng mới kết thúc ở thời điểm nào là hợp lý? Khi cây chắc chắn sống hay cây sắp cho thu hoạch.
Về chi phí thì đồng ý với Song Hương như vậy. Nhưng rõ ràng chi phí chăm sóc cũng làm tăng giá trị TSCĐ lên, đó là vấn đề mình suy nghĩ. Vì khi TSCĐ này bán đi thì mình phải đóng thuế cho khỏan này, nếu nguyên giá TSCĐ cao thì thuế phải nộp giảm xuống.
Còn bây giờ mình đưa vào chi phí họat động thì mình vẫn phải đóng thuế, nhưng mình được ưu đãi về thuế thì mức thuế phải nộp sẽ thấp hơn ( mà mình lợi thế thì e rằng thuế không chịu )
Về hạch toán, xác định thời điểm kết thúc giai đoạn trồng trọt để xác định chi phí:
Chi phí trồng mới, tập hợp để tính giá trị TSCĐ của vườn cây là thời điểm vườn cây bắt đầu được thu hoạch. Lúc đó được xem là kết thúc như trong xây dựng công trình hoàn thành, đưa vào cho thuê vậy đó.
Giá trị vườn cây được tính và trích khấu hao.
Các chi phí sau đó là chi phí sản xuất. gồm 2 khoản :
- Chi phí chăm sóc( bao gồm cả chi phí khấu hao)
- Chi phí thu hoạch
Khoản chi phí này liên quan đến giá trị thu hoạch trong năm và sẽ thu hoạch năm sau, do đó cần xác định chi phí chuyển năm sau.


Như vậy chi phí đầu tư ban đầu, đưa vào khấu hao, còn chi phí giai đoạn sau: bạn kết chuyển, phân bổ, như vậy, chi phí giai đoạn sau cao, thì doanh nghiệp sẽ chủ động hơn trong việc tính lãi lỗ, từ đó có thể định được thuế phải nộp.
Mình bổ sung: Cơ quan thuế trong quá trình kiểm tra quyết toán thuế, nếu phát hiện cơ sở sản xuất kinh doanh đang trong thời gian được hưởng ưu đãi đầu tư có hành vi quyết toán thuế TNDN không đúng vời thật tế sản xuất kinh doanh hoặc có hành vi khai man thì cơ quan thuế xem xét xử lý theo quy định tại điểm 3, mục II, phần C, thông tư sồ 98/TT-BTC ngày 24/10/2002
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều