List văn bản luật tháng 8(mới đến 15/08)

  • Thread starter hongquyen
  • Ngày gửi
H

hongquyen

Sơ cấp
25/2/05
45
0
0
42
Ha Noi
#1
Nếu lấy văn bản thì mail cho mình sonquyen@gmail.com
trong giờ hành chính trước 3 h chiều nhé

Ngày 15 tháng 08 năm 2006

1. Công văn số 2883/TCT- DNNN ngày 11 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Xử lý phạt chậm nộp

2. Công văn số 2882/TCT- DNNN ngày 11 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Xoá nợ tiềnphạt chậm nộp thuế giá trị gia tăng của Công ty Lương thực Bình Định

3. Công văn số 2881/TCT- DNNN ngày 11 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Đăng ký kê khai nộp thuế giá trị gia tăng

4. Công văn số 2880/TCT- DNNN ngày 11 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách miễn giảm tiền thuê đất

5. Công văn số 2842/TCT- PCCS ngày 10 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về miễn giảm tiền thuê đất

6. Công văn số 2841/TCT- PCCS ngày 10 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi đầu tư

7.Công văn số 2844/TCT- PCCS ngày 10 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về phân bổ chi phí

8. Công văn số 2847/TCT- PCCS ngày 10 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về hướng dẫn chi hoa hồng cho các đại lý bán thẻ điện thoại

9. Công văn số 2846/TCT- TS ngày 10 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về giá tính lệ phí trước bạ

10.Công văn số 2853/TCT- TVQT ngày 10 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Huỷ ấn chỉ thuế không còn giá trị sử dụng

11. Công văn số 2852/TCT- PCCS ngày 10 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất

12. Công văn số 2851/TCT- PCCS ngày 10 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

13. Công văn số 2850/TCT- PCCS ngày 10 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thuế đối với khoản nợ hỗ trợ từ nhà cung cấp ở nước ngoài cho các hoạt động của Công ty

14. Công văn số 2855/TCT- PCCS ngày 10 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chứng từ kê khai thuế đối với tài sản khi chuyển đổi từ HTX thành công ty cổ phần

15. Công văn số 2859/TCT- PCCS ngày 10 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Hạch toán chi phí

16. Công văn số 2858/TCT- PCCS ngày 10 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế suất thuế giá trị gia tăng

17. Công văn số 2862/TCT- PCCS ngày 10 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về kiến nghị về thuế

18. Công văn số 2861/TCT- PCCS ngày 10 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xử lý vi phạm đối với các hành vi mua bán sử dụng hoá đơn bất hợp pháp theo CV4215

19. Công văn số 2860/TCT- PCCS ngày 10 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thuế

20. Công văn số 2857/TCT- PCCS ngày 10 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về lập hoá đơn thuế giá trị gia tăng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

21. Công văn số 2867/TCT- DNK ngày 10 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trích khấu hao tài sản cố định

22. Công văn số 2866/TCT- DNK ngày 10 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xử lý truy thu thuế hoạt động kinh doanh xe hai bánh gắn máy

23. Công văn số 2871/TCT- PCCS ngày 10 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về biên lai thu phí và lệ phí

24. Công văn số 2827/TCT- PCCS ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về vướng mắc trong việc thực hiện thuế thu nhập doanh nghiệp

25. Công văn số 2826/TCT- PCCS ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về sử dụng chữ ký khắc trên các chứng từ kế toán văn bản giao dịch với cơ quan thuế

26. Công văn số 2831/TCT- PCCS ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế giá trị gia tăng

27. Công văn số 2830/TCT- PCCS ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thuế

28. Công văn số 2829/TCT- PCCS ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ngành nghề ưu đãi thuế

29. Công văn số 2828/TCT- PCCS ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về giái đáp chính sách thuế

30. Công văn số 2836/TCT- PCCS ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về giải đáp chính sách thuế

31. Công văn số 2804/TCT- PCCS ngày 08 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời chính sách thuế

32. Công văn số 2808/TCT- PCCS ngày 08 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về khấu trừ tiền bồi thường thiệt hại về đất vào tiền thuê đất

33. Công văn số 2814/TCT- PCCS ngày 08 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thuế tài nguyên

34. Công văn số 2813/TCT- PCCS ngày 08 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xác định đối tượng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

35. Công văn số 2812/TCT- PCCS ngày 08 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi đầu tư

36. Công văn số 2778/TCT- PCCS ngày 07 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

37.Công văn số 2794/TCT- THKT ngày 07 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về giải đáp vướng mắc trong triển khai chương trình quản lý ấn chỉ

38.Công văn số 2802/TCT- ĐTNN ngày 07 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời chính sách thuế

Ngày 14 tháng 08 năm 2006

1. Công văn số 2750/LĐTBXH-TL ngày 10 tháng 08 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về chế độ trả lương trong công ty nhà nước(2050/06)

2. Công văn số 2752/LĐTBXH-TL ngày 10 tháng 08 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thời gia nâng bậc lương(2051/06)

3. Quyết định số 1045/QĐ-TTg ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải thể tổ chức tư vấn, phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ thành lập(2052/06)

4. Quyết định số 181/2006/QĐ-TTg ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tiền lương đối với Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước(2053/06)

5. Quyết định số 182/2006/QĐ-TTg ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong ngành Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin(2054/06)

6. Quyết định số 180/2006/QĐ-TTg ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngành văn hoá- thông tin(2055/06)

7. Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh phân công người đứng đầu một số tổ chức tư vấn, phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ thành lập(2056/06)

8. Thông báo số 119/TB-VPCP ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với Tổng cục Du lịch(2057/06)

9. Nghị định số 78/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ về Quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (2058/06)

10. Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường(2059/06)

11. Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường(2060/06)

12. Quyết định số 65/QĐ-HĐGD ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đàp tạo về việc thành lập Ban tổ chức Diễn đàn quốc tế về "Sự gia nhập WTO và đổi mới giáo dục đại học Việt Nam"(2061/06)

13. Chỉ thị số 32/2006/CT-BGD&ĐT ngày 01 tháng 08 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và các trường, khoa sư phạm trong năm học 2006-2007(2062/06)

Ngày 10 tháng 08 năm 2006

1. Công văn số 2697/LĐTBXH-TL ngày 08 tháng 08 năm 2006 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc trả lương làm thêm giờ(2038/06/)

2. Công văn số 2696/LĐTBXH-TL ngày 08 tháng 08 năm 2006 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc trả lời chế độ tiền lương(2039/06/)

3. Công văn số 2695/LĐTBXH-TL ngày 08 tháng 08 năm 2006 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc trả lương làm thêm giờ(2040/06/)

4. Thông báo số 116/TB-VPCP ngày 08 tháng 08 năm 2006 của Văn Phòng Chính Phủ về Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương(2041/06/)

5. Quyết định số 1013/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra tình hình sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư (2042/06/)

6. Thông tư số 70/2006/TT-BTC ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử đất(2043/06/)7. Chỉ thị số 28/2006/CT-TTg ngày 07 tháng 08 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước 06 tháng cuối năm 2006(2044/06/)8. Chỉ thị số 27/2006/CT-TTg ngày 07 tháng 08 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cần tập trung chỉ đạo trong những tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006(2045/06/)9. Chỉ thị số 29/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 08 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người(2046/06/)10. Nghị quyết số 14/2006/NQ-CP ngày 07 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2006(2047/06/)11. Quyết định số 179/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 08 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải(2048/06/)12. Nghị định số 76/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 cuả Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp(2049/06/)
Ngày 09 tháng 08 năm 2006

1. Công văn số 2680/LĐTBXH-TL ngày 07 tháng 08 năm 2006 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2006 đối với Tổng công ty Xi măng Việt Nam(2023/06)

2. Công văn số 2685/LĐTBXH-PC ngày 07 tháng 08 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về chế độ của thành viên Hội đồng trọng tài lao động tỉnh(2024/06)

3. Công văn số 2682/LĐTBXH-TL ngày 07 tháng 08 năm 2006 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về hướng dẫn xếp hạng công ty (2025/06)

4. Công văn số 2686/LĐTBXH-PC ngày 07 tháng 08 năm 2006 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc liên quan đến tổ chức và chế độ của thành viên Hội đồng trọng tài lao động tỉnh(2026/06)

5. Công văn số 2666/LĐTBXH-LĐVL ngày 04 tháng 08 năm 2006 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về giải quyết chế độ cho người lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP(2027/06)

6. Thông tư Liên tịch số 09/2006/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 04 tháng 08 năm 2006 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội - Bộ Công an - Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao - Toà án nhân dân tối cao hướng dấn việc truy cứu trách nhiệm hình sự người có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động ở nước ngoài(2028/06)

7. Nghị định số 77/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của Thanh tra Y tế(2029/06)

8. Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục(2030/06)

9. Công văn số 9468/BTC-HCSN ngày 04 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính về kinh phí hoạt động biên chế dự bị (2031/06)

10. Công văn số 9391/BTC-TCDN ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc chuyển tiền thu từ cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước về Quỹ Trung ương(2032/06)

11. Công văn số 9378/BTC-TCDN ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc tiếp tục thực hiện giải quyết lao động dôi dư theo Nghị định 41/2002/NĐ-CP(2033/06)

12. Công văn số 3803/BQP ngày 28 tháng 7 năm 2006 của Bộ Quốc phòng về quản lý các công trình xây dựng bảo đảm tĩnh không cho hoạt động bay, quản lý- bảo vệ vùng trời(2034/06)

13. Nghị quyết số 1036/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 27 tháng 07 năm 2006 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 điều 170 của Bộ Luật Tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại điều 33 của Bộ Luật tố tụng dân sự cho các toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (2035/06)

14. Nghị quyết số 1037/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 27 tháng 07 năm 2006 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991 có người Việt nam định cư ở nước ngoài tham gia(2036/06)

15. Công văn số 4748/TM-XNK ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Bộ Thương mại về thưởng thành tích xuất khẩu(2037/06)

Ngày 08 tháng 08 năm 2006

1. Công văn số 2754/TCT-PCCS ngày 03 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế)về Khấu hao tài sản cố định chưa dùng, không cần dùng.(1971/06)

2. Công văn số 9444/BTC-TCT ngày 03 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Thuế thu nhập cá nhân đối với huấn luyện viên người nước ngoài.(1973/06)

3. Công văn số 2741/TCT-TS ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế)về các khoản thu liên quan về đất.(1974/06)

4. Công văn số 2744/TCT-ĐTNN ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế giá trị gia tăng đối với dự án sử dụng vốn ODA Nhật Bản.(1975/06)

5. Công văn số 2746/TCT-ĐTNN ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế đối với doanh thu của hoạt động không quy định trong Giấy phép đầu tư.(1976/06)

6. Công văn số 2715/TCT-DNK ngày 01 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thuế truy thu thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp đối với hộ kinh doanh cá thể.(1977/06)

7. Công văn số 2718/TCT-PCCS ngày 01 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về chính sách thuế với đại lý hãng tàu nước ngoài.(1978/06)

8. Công văn số 2717/TCT-PCCS ngày 01 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về việc miễn thuế giá trị gia tăng với máy tạo ống xoắn, máy hàn sticher, máy gấp mí..(1979/06)

9. Công văn số 2722/TCT-PCCS ngày 01 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi với cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp.(1980/06)

10.Công văn số 2725/TCT-DNNN ngày 01 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Xử lý thu thuế khi thực hiện giải thể Công ty Lương Thực Kon Tum.(1981/06)

11.Công văn số 2728/TCT-DNNN ngày 01 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về Áp dụng các biện pháp thu nợ thuế đối với doanh nghiệp.(1982/06)

12. Công văn số 2738/TCT-PCCS ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.(1983/06)

13. Công văn số 2737/TCT-PCCS ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về trả lời chính sách thuế.(1984/06)

14.Công văn số 2736/TCT-PCCS ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về xuất hoá đơn giá trị gia tăng hàng bán trả lại.(1985/06)

15. Công văn số 2740/TCT-TS ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về thu tiền thuê đất và lệ phí trước bạ đất thuê.(1986/06)

16. Công văn số 2648/LĐTBXH- TL ngày 03 tháng 08 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về xác định ngạch lương được sử dụng trong công ty nhà nước.(1987/06)

17. Công văn số 2633/LĐTBXH- LĐVL ngày 03 tháng 08 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về chính sách mua cổ phần ưu đãi giảm giá đối với người lao động.(1988/06)

18. Quyết định số 06/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10/07/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.(1989/06)

19. Công văn số 2622/LĐTBXH- BHXH ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh tiếp tục thực hiện giải quyết chính sách Bảo hiểm xã hội đối với lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP.(1990/06)

20. Thông tư số 26/2006/TT-BNG ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Bộ Ngoại giao về việc gửi và nhận túi ngoại giao, túi lãnh sự của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam vận chuyển bằng đường hàng không.(1991/06)

21. Chỉ thị số 26/2006/CT-TTg ngày 01 tháng 08 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc Nghiêm cấm dùng công quỹ làm quà biếu và chiêu đãi khách sai quy định.(1992/06)22. Chỉ thị số 25/2006/CT-TTg ngày 01 tháng 08 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện phân ban trung học phổ thông.(1993/06)23. Chỉ thị số 24/2006/CT-TTg ngày 01 tháng 08 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai Luật Quốc phòng.(1994/06)24. Quyết định số 176/2006/QĐ-TTg ngày 01 tháng 08 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng chì, kẽm giai đoạn 2006 - 2015, có xét đến năm 2020.(1995/06)25. Chỉ thị số 13/CT-BCN ngày 01 tháng 08 năm 2006 của Bộ Công nghiệp về việc nâng cao an toàn trong khai thác than.(1997/06)26. Công điện số 1186/CĐ-TTg ngày 01 tháng 08 năm 2006 của Thủ tướng Chính Phủ về phòng chống tham nhũng, lãng phí..(1998/06)27. Công văn số 2591/LĐTBXH- LĐVL ngày 01 tháng 08 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Thực hiện các quy định của pháp luật lao động(1999/06)28. Nghị định số 74/2006/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra Tư pháp(2000/06)29. Quyết định số 174/2006/QĐ-TTg ngày 01 tháng 08 năm 2006 Phê duyệt Đề án Tổng thể bảo vệ và phát triển bền vững môi trường sinh thái, cảnh quan lưu vực sông Cầu (2001/06)Ngày 02 tháng 08 năm 2006

1. Công văn số 2892/BNV-CCVC ngày 28 tháng 07 năm 2006 của Bộ Nội vụ về bố trí, sử dụng các bộ lãnh đạo Doanh nghiệp Nhà nước khi thực hiện cổ phần hoá không được cử làm đại diện Phần vốn Nhà nước ở công ty Cổ phần(1963/06)

2. Thông tư số 08/2006/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 07 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng công trình thuỷ điện Đồng Nai 4(1964/06)

3. Công văn số 2551/LĐTBXH- LĐVL ngày 27 tháng 07 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hợp đồng lao động (1965/06)

4. Công văn số 2553/LĐTBXH- LĐVL ngày 26 tháng 07 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về giải đáp chế độ đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước(1966/06)

5. Công văn số 2546/LĐTBXH- TL ngày 26 tháng 07 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về chuyển xếp lương đối với viên chức trong doanh nghiệp(1967/06)

6. Công văn số 5495/BKH-ĐTNN ngày 26 tháng 07 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn tạm thời về đầu mối xử lý, trình tự, thủ tục đầu tư trực tiếp nước ngoài(1968/06)

7. Thông báo số 259/TB-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài chính về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8/2006(1969/06)

8. Quyết định số 969/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 07 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc uỷ quyền cho Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất(1970/06)
 

Thành viên trực tuyến

  • sugi
Xem nhiều