Tổng hợp văn bản liên quan thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

  • Thread starter Thanh Nam
  • Ngày gửi
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,314
1,123
113
HCM
www.famaconsulting.vn
PHẦN A/ VĂN BẢN LUẬT, NGHỊ ĐỊNH, THÔNG TƯ ĐANG CÒN HIỆU LỰC


A1/ Luật số:04/2007/QH12

Trích yếu:Luật thuế TNCN
Ngày ban hành: 21/11/2007
Ngày hiệu lực: 01/01/2009

Tải về:
Luật thuế thu nhập cá nhân

A2/Luật số 26/2012/QH13
Trích yếu:Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.
Ngày ban hành: 22/11/2012
Ngày hiệu lực: 01-07-2013

Tải về:
- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN.

A1+2/ Luật thuế TNCN hợp nhất
Trích yếu:Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi:
Luật số 26/2012/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Ngày ban hành: 22/11/2012
Ngày hiệu lực: 01-07-2013

Tải về: http://www.webketoan.vn/tv/details.php?file=302

A3/ Nghị định 65/2013/NĐ-CP
Trích yếu:Quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân
Ngày ban hành: 27/06/2013
Ngày hiệu lực: 01-07-2013
Tải về:
- Nghị định số 65/2013/NĐ-CP

A4/ Thông tư 111/2013/TT-BTC
Trích yếu:HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 65/2013/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Ngày ban hành:15/08/2013
Ngày hiệu lực: 01/10/2013
Tải về: http://www.webketoan.vn/tv/details.php?file=267
Thông tư 111 bản tiếng Anh: xem tại đây

A5/ Thông tư 04/VBHN
Trích yếu:
Thông tư 04/VBHN-BTC ngày 05/02/2015 Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chỉ tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
Văn bản này hợp nhất các văn bản
  • Thông tư 111/2013/TT-BTC - Ngày ban hành:15/8/2013
  • Thông tư 119/2014/TT-BTC - Ngày ban hành:25/8/2014
  • Thông tư 151/2014/TT-BTC - Ngày ban hành:10/10/2014
Tải về: Thông tư 04/VBHN

A6/Thông tư số 92/2015/TT-BTC
Trích yếu: Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

Ngày ban hành:15/06/2015
Ngày hiệu lực: 30/07/2015

Tải về: Thông tư số 92/2015/TT-BTC
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Khóa học Quản trị dòng tiền
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,314
1,123
113
HCM
www.famaconsulting.vn
 
Sửa lần cuối:

Similar threads

Phần mềm BRAVO
Trả lời
0
Lượt xem
17K
Thuế TNCN
Phần mềm BRAVO
Phần mềm BRAVO
Phần mềm BRAVO
Trả lời
0
Lượt xem
22K
Thuế TNCN
Phần mềm BRAVO
Phần mềm BRAVO
Webketoan Hub
Trả lời
1
Lượt xem
5K
Thuế TNCN
Phần mềm Kế toán MISA
Phần mềm Kế toán MISA

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA