Mỗi tuần một chuyên đề

Quyết toán TNCN đối với thu nhập vãng lai

  • Thread starter thachphamvt
  • Ngày gửi
T

thachphamvt

Sơ cấp
23/1/15
20
9
3
36
Công ty tôi có 1 nhân viên A ký hợp đồng dài hạn tại công ty tôi, ngoài ra anh A có 01 thu nhập vãng lai bình quân năm không quá 10 triệu /tháng đã khấu trừ 10% thuế vãng lai. Như vậy anh A đủ điều kiện ủy quyền cho công ty tôi để quyết toán thay. Tuy nhiên do anh A quên ủy quyền cho công ty tôi quyết toán thay.

Vậy, trường hợp cá nhân đủ điều kiệ ủy quyền cho công ty quyết toán thay mà cá nhân quên hoặc không ủy quyền cho công ty thì cá nhân A có phải tự đi quyết toán trực tiếp với cơ quan Thuế hay không?

Thứ 2, nếu anh A tự đi quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế thì anh A có phải quyết toán (thu nhập vãng lai cộng với thu nhập chính thức tại công ty tôi) cả thu nhập chính thức tại công ty tôi và thu nhập vãng lai dưới 10triệu/tháng đã khấu trừ 10% ở nơi khác hay không?. Hay cá nhân anh A chỉ quyết toán phần thu nhập tại công ty tôi mà thôi?. (Trong năm anh A chỉ ký hợp đồng chính thức tại 01 nơi là công ty tôi và có thêm thu nhập vãng lai 01 nơi khác mà thôi.)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,705
1,384
113
50
TP.HCM
Công ty tôi có 1 nhân viên A ký hợp đồng dài hạn tại công ty tôi, ngoài ra anh A có 01 thu nhập vãng lai bình quân năm không quá 10 triệu /tháng đã khấu trừ 10% thuế vãng lai. Như vậy anh A đủ điều kiện ủy quyền cho công ty tôi để quyết toán thay. Tuy nhiên do anh A quên ủy quyền cho công ty tôi quyết toán thay.

Vậy, trường hợp cá nhân đủ điều kiệ ủy quyền cho công ty quyết toán thay mà cá nhân quên hoặc không ủy quyền cho công ty thì cá nhân A có phải tự đi quyết toán trực tiếp với cơ quan Thuế hay không?

Thứ 2, nếu anh A tự đi quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế thì anh A có phải quyết toán (thu nhập vãng lai cộng với thu nhập chính thức tại công ty tôi) cả thu nhập chính thức tại công ty tôi và thu nhập vãng lai dưới 10triệu/tháng đã khấu trừ 10% ở nơi khác hay không?. Hay cá nhân anh A chỉ quyết toán phần thu nhập tại công ty tôi mà thôi?. (Trong năm anh A chỉ ký hợp đồng chính thức tại 01 nơi là công ty tôi và có thêm thu nhập vãng lai 01 nơi khác mà thôi.)
Nếu anh A chứng minh được đúng là TN vãng lai của anh A bình quân năm không quá 10 triệu /tháng đã khấu trừ 10% tại nơi chi trả (có chứng từ khấu trừ thuế) thì anh A đủ điều kiện UQ cho công ty QT. Nếu anh A quên UQ niên độ đó, mà công ty chưa được cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thì anh An có thể UQ bổ sung và công ty có thể lập lại TK QT thuế TNCN năm đó và nộp bổ sung.

Nếu anh A chọn UQ QT tại CQ thuế thì vẫn được loại trừ TN vãng lai theo đúng quy định. Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân mình, nên nhẩm xem gộp vào có lợi hơn - làm giảm số thuế phải nộp hoặc được hoàn thì mình vẫn chọn gộp TN để QT.
 
T

thachphamvt

Sơ cấp
23/1/15
20
9
3
36
Nếu anh A chứng minh được đúng là TN vãng lai của anh A bình quân năm không quá 10 triệu /tháng đã khấu trừ 10% tại nơi chi trả (có chứng từ khấu trừ thuế) thì anh A đủ điều kiện UQ cho công ty QT. Nếu anh A quên UQ niên độ đó, mà công ty chưa được cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thì anh An có thể UQ bổ sung và công ty có thể lập lại TK QT thuế TNCN năm đó và nộp bổ sung.

Nếu anh A chọn UQ QT tại CQ thuế thì vẫn được loại trừ TN vãng lai theo đúng quy định. Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân mình, nên nhẩm xem gộp vào có lợi hơn - làm giảm số thuế phải nộp hoặc được hoàn thì mình vẫn chọn gộp TN để QT.
cảm ơn chị nha. Vụ cá nhân tự quyết toán trực tiếp cơ quan thuế e có hỏi cơ quan thuế họ yêu cầu quyết toán hết cả 10% vãng lai từ dưới 10tr/tháng đã khấu trừ luôn chị ạ vì cũng có 1 số lao động gộp vào thì phải nộp, còn bỏ ra thì lại dc hoàn do họ có thu nhập cao trong năm.
 
  • Like
Reactions: Viet Huong

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA