Góp vốn liên doanh

 • Thread starter Nguyễn Hồng Quang
 • Ngày gửi
N

Nguyễn Hồng Quang

Thành viên thân thiết
#1
Tại công ty A có hoạt động sau:
Ngày 3/7/06 tiến hành góp vốn liên doanh bằng một số hàng hóa trị giá 10tr,được biết công ty nhận vốn góp là công ty mới thành lập theo yêu cầu của Hợp đồng liên doanh. Sau khi nhận lô hàng này công ty kia đã tiến hành tiêu thụ 50% lô hàng trên số còn lại gửi đại lý. Tại công ty A sẽ hạch toán thế nào ???? :now:
 
A

AC3K

Thành viên thân thiết
27/6/05
680
6
18
HCM
#2
Nguyễn Hồng Quang nói:
Tại công ty A có hoạt động sau:
Ngày 3/7/06 tiến hành góp vốn liên doanh bằng một số hàng hóa trị giá 10tr,được biết công ty nhận vốn góp là công ty mới thành lập theo yêu cầu của Hợp đồng liên doanh. Sau khi nhận lô hàng này công ty kia đã tiến hành tiêu thụ 50% lô hàng trên số còn lại gửi đại lý. Tại công ty A sẽ hạch toán thế nào ???? :now:
Trường hợp của bạn sẽ hạch toán vào tài khoản 222.

Tuy nhiên cụ thể hạch toán thì bạn phải so sánh giá trị hàng hóa trên sổ sách 10triệu và biên bản (hợp đồng) giữa các thành viên của công ty mới thành lập.

Nếu 2 giá trị trên bằng nhau thì dễ rồi

Nếu phần chênh lệch đánh giá lại vật tư hàng hóa xác định là vốn góp cao hơn giá trị ghi sổ sách thì hạch toán vào doanh thu chưa thực hiện. Khi cty mới thành lập bán đi 50% thì bạn kết chuyển 50% phần chênh lệch này vào thu nhập khác

Nếu thấp hơn thì phần chênh lệch được ghi nhận ngay vào chi phí khác trong kỳ

Chúc bạn thành công
 
N

Nguyễn Hồng Quang

Thành viên thân thiết
#3
Nguyễn Hồng Quang nói:
Tại công ty A có hoạt động sau:
được biết công ty nhận vốn góp là công ty mới thành lập theo yêu cầu của Hợp đồng liên doanh. Sau khi nhận lô hàng này công ty kia đã tiến hành tiêu thụ 50% lô hàng trên số còn lại gửi đại lý. Tại công ty A sẽ hạch toán thế nào ???? :now:
Bạn thân ơi! mình có hỏi một số người thì họ bảo trong trường hợp này cần sử dụng đến cả TK 3387 nữa cơ! mình vẫn chưa hiểu lắm về việc đưa cái TK 3387 vào để làm gì ? Giúp đỡ dùm.....:thanx:
 
V

Vu Manh Hai

Sơ cấp
14/12/05
33
0
6
Ha Noi
#4
Theo thông tư 23 hướng dẫn CMKT "Kế toán các khoản góp vốn LD", khi góp vốn liên doanh vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát bằng vật tư, hàng hóa, ghi:
Nợ TK 222 - Vốn góp liên doanh (Theo giá đánh giá lại);
Nợ TK 811 - Chi phí khác (Số chênh lệch giá trị ghi sổ lớn hơn giá đánh giá
lại);
Có các TK 152, 153, 155, 156 (Giá trị ghi sổ kế toán);
Có TK 711 – Thu nhập khác (Số chênh lệch giá trị ghi sổ nhỏ hơn giá
đánh giá lại);

Trường hợp số chênh lệch giá đánh giá lại vật tư, hàng hóa lớn hơn giá trị ghi sổ của vật tư, hàng hóa, bên góp vốn liên doanh phải phản ánh hoãn lại phần thu nhập khác tương ứng với tỷ lệ góp vốn của đơn vị mình trong liên doanh, ghi:
Nợ TK 711 – Thu nhập khác (Phần thu nhập tương ứng với lợi ích của bên
góp vốn liên doanh)
Có TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện (Chi tiết chênh lệch do đánh
giá lại TSCĐ đem đi góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng
kiểm soát).

Khi cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát đã bán số vật tư, hàng hóa đó cho bên thứ ba độc lập, bên góp vốn liên doanh kết chuyển số doanh thu chưa thực hiện vào thu nhập khác trong kỳ, ghi:
Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện
Có TK 711- Thu nhập khác

Còn về lý do phải dùng đến TK 3387 là vì, khi hàng hóa được đem đi góp vốn được đánh giá lại với giá trị cao hơn giá trị sổ sách của Công ty góp vốn nghĩa là công ty liên doanh sẽ phải ghi nhận hàng hóa đó với giá trị cao hơn, nghĩa là chi phí giá vốn của hàng hóa đó cũng sẽ cao. Do đó khi tiêu thụ hàng hóa đó, công ty liên doanh sẽ thu được ít lợi nhuận hơn. Điều đó có nghĩa là lợi nhuận của công ty LD chia cho các bên góp vốn cũng ít hơn.
Nếu công ty góp vốn ghi nhận ngay khoản chênh lệch đó như là một khoản thu nhập thì rõ ràng nó đã ghi nhận trước vì thực chất hàng hóa chưa tiêu thụ, vẫn là tài sản của công ty góp vốn và công ty LD. Vì vậy ta phải dùng đến TK 3387 để hoãn lại phần chênh lệch giá trị hàng hóa đem đi góp vốn, chỉ khi nào công ty LD tiêu thụ số hàng hóa đó, nghĩa là bán cho bên thứ 3 thì ta mới kết chuyển sang thành khoản thu nhập.
Còn trong TH bạn đưa ra là tiêu thụ 50% số hàng hóa đó thì công ty góp vốn sẽ kết chuyển 50% từ TK 3387 sang TK 711.
Mình giải thích như vậy không biết có rõ ràng ko, mong các bạn khác góp ý thêm.
 
N

Nguyễn Hồng Quang

Thành viên thân thiết
#5
Vu Manh Hai nói:
Còn về lý do phải dùng đến TK 3387 là vì, khi hàng hóa được đem đi góp vốn được đánh giá lại với giá trị cao hơn giá trị sổ sách của Công ty góp vốn nghĩa là công ty liên doanh sẽ phải ghi nhận hàng hóa đó với giá trị cao hơn, nghĩa là chi phí giá vốn của hàng hóa đó cũng sẽ cao. Do đó khi tiêu thụ hàng hóa đó, công ty liên doanh sẽ thu được ít lợi nhuận hơn. Điều đó có nghĩa là lợi nhuận của công ty LD chia cho các bên góp vốn cũng ít hơn.
.
Cảm ơn Vu Manh Hai nha! bạn giải thích hay lắm, nhưng theo mình cái lý do đầu tiên này không liên quan gì tới việc sử dụng TK3387 đâu vì TK3387 được sử dụng ở bên góp vốn đúng không bạn, còn việc tiêu thụ hàng, chi phí giá vốn là chuyện của bên nhận vốn mà... :friend:
 
B

bonie

Sơ cấp
28/9/06
1
0
0
Ha Noi
#6
Vu Manh Hai nói:
Theo thông tư 23 hướng dẫn CMKT "Kế toán các khoản góp vốn LD", khi góp vốn liên doanh vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát bằng vật tư, hàng hóa, ghi:
Nợ TK 222 - Vốn góp liên doanh (Theo giá đánh giá lại);
Nợ TK 811 - Chi phí khác (Số chênh lệch giá trị ghi sổ lớn hơn giá đánh giá
lại);
Có các TK 152, 153, 155, 156 (Giá trị ghi sổ kế toán);
Có TK 711 – Thu nhập khác (Số chênh lệch giá trị ghi sổ nhỏ hơn giá
đánh giá lại);

Trường hợp số chênh lệch giá đánh giá lại vật tư, hàng hóa lớn hơn giá trị ghi sổ của vật tư, hàng hóa, bên góp vốn liên doanh phải phản ánh hoãn lại phần thu nhập khác tương ứng với tỷ lệ góp vốn của đơn vị mình trong liên doanh, ghi:
Nợ TK 711 – Thu nhập khác (Phần thu nhập tương ứng với lợi ích của bên
góp vốn liên doanh)
Có TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện (Chi tiết chênh lệch do đánh
giá lại TSCĐ đem đi góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng
kiểm soát).

Khi cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát đã bán số vật tư, hàng hóa đó cho bên thứ ba độc lập, bên góp vốn liên doanh kết chuyển số doanh thu chưa thực hiện vào thu nhập khác trong kỳ, ghi:
Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện
Có TK 711- Thu nhập khác

Còn về lý do phải dùng đến TK 3387 là vì, khi hàng hóa được đem đi góp vốn được đánh giá lại với giá trị cao hơn giá trị sổ sách của Công ty góp vốn nghĩa là công ty liên doanh sẽ phải ghi nhận hàng hóa đó với giá trị cao hơn, nghĩa là chi phí giá vốn của hàng hóa đó cũng sẽ cao. Do đó khi tiêu thụ hàng hóa đó, công ty liên doanh sẽ thu được ít lợi nhuận hơn. Điều đó có nghĩa là lợi nhuận của công ty LD chia cho các bên góp vốn cũng ít hơn.
Nếu công ty góp vốn ghi nhận ngay khoản chênh lệch đó như là một khoản thu nhập thì rõ ràng nó đã ghi nhận trước vì thực chất hàng hóa chưa tiêu thụ, vẫn là tài sản của công ty góp vốn và công ty LD. Vì vậy ta phải dùng đến TK 3387 để hoãn lại phần chênh lệch giá trị hàng hóa đem đi góp vốn, chỉ khi nào công ty LD tiêu thụ số hàng hóa đó, nghĩa là bán cho bên thứ 3 thì ta mới kết chuyển sang thành khoản thu nhập.
Còn trong TH bạn đưa ra là tiêu thụ 50% số hàng hóa đó thì công ty góp vốn sẽ kết chuyển 50% từ TK 3387 sang TK 711.
Mình giải thích như vậy không biết có rõ ràng ko, mong các bạn khác góp ý thêm.
Theo to, do viec gop von bang hang hoa, vat tu chua dung rui ro ve viec giam gia hang ton kho, vi vay theo nguyen tac than trong cua ke toan, phan chenh lech danh gia tang can ghi nhan vao 3387; khi thuc su ban duoc hang va co lai moi ghi nhan vao thu nhap khac.
 
H

hungktbb

Trung cấp
4/8/06
114
1
0
Ha Noi
#7
Chào cả nhà!
Tôi đã hiểu vấn đề rồi.
Nhưng còn bên công ty nhận góp vốn thì hạch toán thế nào nhỉ?
Các bác tiếp tục cho ý kiến với.
 

Thành viên trực tuyến

 • sahara1515
 • Châu Nguyễn24
 • MinhNhan15
 • khanh2511
 • mypham0711
 • Phạm Thắm 93
 • daongocnam0603
 • noithatluxxy01
 • toannvv
Xem nhiều