Ke toan tong hop

  • Thread starter cpa
  • Ngày gửi
C

cpa

Guest
Xin cac ban cho biet chi tiet Quy trinh nhap hoa don tu cac phan he phai thu phai tra, quan ly hoa don, kho, tien mat va cac chung tu lien quan
den chung
Cam on nhieu
:f_o
Webketoan Zalo OA
 
Trang tin Webketoan
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Tùy vào yêu cầu quản trị mà người thiết lập chương trình sẽ gán các thuộc tính cho dữ liệu nhập của hóa đơn bán hàng cũng như quy trình cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu đó.

Một hóa đơn cần có các thông tin chủ yếu sau:

Ngày tháng phát sinh.
Đánh số chứng từ.
Người - bộ phận phát hành
Nội dung chứng từ: Loại hàng, chủng loại, đơn giá, phương thức giao nhận, phương thức thanh toán, thời hạn thanh toán, địa điểm giao nhận, đối tượng giao nhận vv.. các đối tượng theo dõi này được mã hóa theo trình tự nào đó mà người quản lý đặt ra.

Chứng từ này được cất vào các file dữ liệu hoặc các bảng trên cơ sở dữ liệu nào đó của chương trình, dựa trên các trường thuộc tính của bản ghi mà các chương trình quản lý khai thác thông tin trên dữ liệu đầu vào này sẽ khai thác thêm: ví dụ, chương trình quản lý công nợ: sử dụng một trường chứa mã đối tượng khách hàng trên bảng dữ liệu hóa đơn bán hàng và bảng dữ liệu về tiền, từ đó lọc ra theo một mã số khách hàng đã được người sử dụng chỉ định.


Không rõ câu hỏi của bạn có phải vậy không, nếu vậy thì để trả lời hết bạn cần có kiến thức về lập trình và tính logic trong lập trình với cơ sở dữ liệu.
 

Xem nhiều