Ban phe lieu tu DN che xuat cho TT noi dia

  • Thread starter Pham thuy linh
  • Ngày gửi
P

Pham thuy linh

Guest
2/6/04
5
0
0
44
Hanoi
Công ty tôi hiện đang bán một số loại phế liệu cho các công ty thu mua phế liệu như: bìa carton, giấy vụn, túi PE hay mảnh vụn sắt... , bên công ty thu mua thanh toán bằng TM, Công ty tôi ghi nhận khoản thu đó là thu khác và chỉ viết phiếu thu bình thường (không mở tờ khai Hải quan và không xuất hóa đơn). Cuối năm 2003 khi thanh khoản bên Hải quan không đồng ý và yêu cầu việc bán Phế liệu ra thị trường trong nước phải có giấy phép của Ban quản lý KCN đồng thời phải mở tờ khai hải quan cho từng lần bán (tuy nhiên vẫn thanh khoản cho Công ty tôi). Hiện tại khối lượng Phế liệu được bán hàng tháng khá lớn song Công ty vẫn chưa xin được giấy phép của Ban quản lý KCN do một vài lí do khách quan và chủ quan. Tôi cũng đã đọc một số văn bản như ND 36/CP ngày 24/04/1997 ban hành Quy chế KCN, KCX và KCN cao; TT 23/1999/TT-BTM ngày 26/07/1999 hướng dẫn về việc mua, bán hàng hóa với DNCX; TT 2880/KCM-TM ngày 19/12/1996 quy định đối với việc NK các phế liệu; TT 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000.... song càng đọc càng chẳng vào đầu được cái gì cả.

- Hiện tại số tiền bán Phế liệu hàng tháng lên tới 50tr, Công ty tôi muốn bên Công ty thu mua phế liệu chuyển khoản thay vì thanh toán bằng tiền mặt như hiện nay song họ yêu cầu trong trường hợp này Công ty tôi phải xuất hóa đơn tài chính cho họ ( GPĐT của Công ty tôi cho phép ngành nghề kinh doanh chỉ là Bảng vi mạch dẻo). Liệu có cách nào thuận tiện và hợp lý nhất cho Công ty tôi và Công ty thu mua phế liệu trong trường hợp này không?

- Chúng tôi vẫn chưa tiến hành mở tờ khai HQ cho mỗi lần vận chuyển Phế liệu đi bán như vậy mức phạt hành chính tối đa sẽ là bao nhiêu?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA