Định khoản thuế trong thanh toán bù trừ công nợ

  • Thread starter Anh T
  • Ngày gửi
A

Anh T

Trung cấp
14/5/13
66
0
0
Đà Nẵng
Công ty em tháng 1 có phát sinh như sau:
Nợ 131 (A) : 5000
Có 331 (A) : 10000
nhưng sang tháng 3 mới nhận được hóa đơn bên A xuất:
Tổng thanh toán bên em phải trả: 5000( giá tri thanh toán sau khi bù trừ công nợ, giá trị này là sau thuế) và thuế 455. vậy em phải hạch toán thuế trog t/h này thế nào ạ?
Em định ĐK như sau:
hạch toán chi phí cc dịch vụ chưa nhận được HĐ:
Nợ 627: 9091
Nợ 138: 909
Có 331: 10000
Phát sinh khoản phải thu từ A
Nợ 131: 5000
Có 511: 4545
Có 333: 455
Bút toán bù trừ công nợ cuối tháng:
Nợ 331: 5000
Có 131: 5000
Khi nhận được hóa đơn:
Nợ 331/có 112: 5000
Nợ 133: 455
có 138: 455
(Chỗ này là VAT được khấu trừ của 5000 còn Em hạch toán thuế 138 khi chưa nhận được HĐ là: 909, xảy ra chênh lêch. Vậy trường hợp này phải ĐK thế nào ạ?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
A

Anh T

Trung cấp
14/5/13
66
0
0
Đà Nẵng
Ðề: Định khoản thuế trong thanh toán bù trừ công nợ

Không ai giúp e ah. Huhu
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA