Chỉ tiêu [25] bị sai khi làm phụ lục 01-4A/GTGT?

  • Thread starter phongsgmk
  • Ngày gửi
P

phongsgmk

Guest
2/1/09
3
0
0
HCM
Chào cả nhà
Hiện tại mình đang bị vướng như sau, theo hướng dẫn của cục thuế ( và phần mềm HTKK tự tính ) thì:

"Chỉ tiêu [25]: “Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này”:

Trường hợp CSKD chỉ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT: Chỉ tiêu [25] bằng số liệu tổng cộng tại cột (11) của phần 1 Bảng kê 01-2/GTGT

Trường hợp CSKD vừa kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT, không hạch toán riêng được số thuế GTGT khấu trừ phải thực hiện phân bổ:

+ Đối với tờ khai thuế GTGT từ tháng 1 đến tháng 11: Chỉ tiêu [25] bằng (=) số liệu tổng cộng tại cột (11) của phần 1 Bảng kê 01-2/GTGT cộng (+) chỉ tiêu (5) phần B Bảng phân bổ số 01-4A/GTGT;

+ Riêng Tờ khai thuế GTGT của tháng 12 của năm: Chỉ tiêu [25] bằng (=) số liệu tổng cộng tại cột (10) của phần 1 Bảng kê 01-2/GTGT cộng (+) chỉ tiêu (5) phần B Bảng phân bổ số 01-4A/GTGT cộng (+) hoặc trừ (-) chỉ tiêu (7) phần B Bảng phân bổ số 01-4B/GTGT; "


VD:
-Tổng số thuế đầu vào [24]: 200.000
-Tổng Doanh thu [34]: 1.000.000
- Hàng bán chịu thuế [27]: 800.000
PL 01-4A/GTGT
==> % doanh thu chịu thuế [27]/[34] = 80%
Dòng 5 trên PL 01/4A/GTGT = [24] x 80% = 160.000 ( Thuế GTGT của HHDV được khấu trừ trong kỳ)

Theo hướng dẫn chỉ tiêu [25] = tổng cột 11 PL 01-2/GTGT = 200.000 ( bằng với chỉ tiêu [24]) + Dòng 5 trên PL 01/4A/GTGT = [24] x 80% = 160.000
Như vậy [25] = 360.000 ?????
Phầm mềm HTKK tự tính như vậy và nếu mình để số theo HTKK thì không bị báo đỏ ở CT [25], nhưng mình thấy nếu để số 360.000 như vậy là SAI còn nếu sửa lại CT [25] = 160.000 thì không kết xuất và cũng không làm gì được.
Ai có gặp trường hợp này chưa, nhờ các bạn tư vấn.
Thanks
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA