Sổ sách in ra từ phần mềm kế toán access

  • Thread starter giay do
  • Ngày gửi
G

giay do

Sơ cấp
6/4/14
5
0
0
30
tp.hcm
Em đang thực tập tại công ty sử dụng phần mềm này, cho e là nếu khi xác định kết quả kinh doanh là lỗ , không nộp thuế tndn thì khi cuối năm in ra có sổ cái 821 với sổ chi tiết tài khoản 8211 không???? em xin chị kế toán mà không thấy chị ấy đưa sổ cái với sổ chi tiết của tk 821
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều