Bảo hiểm cho trẻ em bị bỏ rơi

  • Thread starter NabiBuz
  • Ngày gửi
N

NabiBuz

Guest
9/5/14
2
0
1
Hải Dương
Chào các ace của diễn đàn
E đang làm tại 1 CQNN có chức năng tiếp nhận nuôi dưỡng trẻ em bị bỏ rơi, ng tàn tật, ng già cô đơn...
hnay e khai tăng bảo hiểm cho 3 trẻ bị bỏ rơi
lấy tên người giám hộ là tên trung tâm e thì bên phòng lao động đề nghị sửa tên ng giám hộ thành tên ng phụ trách phòng trẻ em, lý do là nếu để tên của trung tâm thì trung tâm sẽ phải đóng lệ phí bảo hiểm, mà trước đó có 1 vài thẻ e để tên trung tâm vẫn phát hành & chưa thấy bảo hiểm yêu cầu đóng 1 khoản phí nào (Thẻ đã nhận khá lâu trước đó)
ace nào có thể giải thích giúp e k? e tìm đọc 1 vài vbpl nhưng k ra vấn đề, tù mù quá ạ :wall:
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều