Hỏi về việc hóa đơn gtgt bị cháy

  • Thread starter thienthan3006
  • Ngày gửi
T

thienthan3006

Sơ cấp
10/10/09
21
0
1
37
ha noi
Cả nhà cho mình hỏi, công ty mình thuê 1 công ty khác vận chuyển hàng kèm theo hóa đơn vat, bên họ đã làm cháy hóa đơn liên giao cho khách hàng. vậy giờ mình có phải làm biên bản thông báo cháy hóa đơn và có bị xử phạt không vậy. nếu bị phạt thì mức phạt là bao nhiêu.
mong cả nhà giúp đỡ
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
quynhhuong0291

quynhhuong0291

Always be patient
Ðề: Hỏi về việc hóa đơn gtgt bị cháy

Cả nhà cho mình hỏi, công ty mình thuê 1 công ty khác vận chuyển hàng kèm theo hóa đơn vat, bên họ đã làm cháy hóa đơn liên giao cho khách hàng. vậy giờ mình có phải làm biên bản thông báo cháy hóa đơn và có bị xử phạt không vậy. nếu bị phạt thì mức phạt là bao nhiêu.
mong cả nhà giúp đỡ
Bạn tham khảo nha
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XỬ LÝ HÓA ĐƠN BỊ MẤT VÀ MỨC PHẠT TIỀN KHI MẤT HÓA ĐƠN:

(Căn cứ điều 22, thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013)

1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn (mẫu BC21/AC)) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.
(Ví dụ: Công ty bạn mất hóa đơn vào ngày 01/07/2013, Sau một thời gian tìm kiếm không được, hôm nay là ngày 03/10/2013 Công ty bạn lập biên bản xác nhận mất hóa đơn, biên bản mất hóa đơn cần ghi ngày phát hiện mất là ngày 03/10/2013 (để tránh bị phạt việc chậm trễ khai báo mất), thì bạn phải nộp báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn cho cơ quan thuế trong khoảng từ ngày 03/10/2013 đến ngày 07/10/2013)

2. Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập:

+ Biên bản mất hoá đơn mua hàng. (biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản)
+ Bản sao hoá đơn mua hàng (liên 1) có xác nhận ký tên, đóng dấu (nếu có) của bên bán hàng.
+ Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn (mẫu BC21/AC).

Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hoá đơn.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ ba (ví dụ: bên thứ ba là bên vận chuyển hàng hoặc bên chuyển hoá đơn) thì căn cứ vào việc bên thứ ba do người bán hoặc người mua thuê để xác định trách nhiệm và xử phạt người bán hoặc người mua theo quy định.

-----------------------------------------------------------------------
Khi tiếp nhận hồ sơ mất hoá đơn mua hàng, cơ quan thuế phải thực hiện thông báo số hoá đơn mua hàng không còn giá trị sử dụng và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân có hành vi làm mất hoá đơn.

(Mức phạt hiện nay: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi làm mất hóa đơn đã lập (liên giao cho người mua). .)

-----------------------------------------------------------------------
(Mức phạt từ ngày 09/11/2013 theo Nghị định mới NĐ109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013:
- Đối với người bán làm mất hóa đơn: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn. Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.
Trường hợp người bán tìm lại được hóa đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền.
- Đối với người mua làm mất hóa đơn: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho người mua) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn.
Trường hợp người mua tìm lại được hóa đơn đã mất khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người mua không bị phạt tiền.)
-----------------------------------------------------------------------

Mức phạt cụ thể đối với một hành vi không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ là mức trung bình của khung tiền phạt quy định đối với hành vi đó. Mức trung bình của khung tiền phạt được xác định bằng cách chia đôi tổng số của mức tối thiểu cộng mức tối đa.Trường hợp có một tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ thì áp dụng mức trung bình tăng thêm hoặc mức trung bình giảm bớt. Mức trung bình tăng thêm được xác định bằng cách chia đôi tổng số của mức tối đa và mức trung bình. Mức trung bình giảm bớt được xác định bằng cách chia đôi tổng số của mức tối thiểu và mức trung bình.Trường hợp có từ hai tình tiết tăng nặng thì áp dụng mức tối đa của khung phạt tiền. Trường hợp có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì áp dụng mức tối thiểu của khung tiền phạt.Trường hợp vừa có tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ thì bù trừ theo nguyên tắc một tình tiết tăng nặng trừ cho một tình tiết giảm nhẹ.
-----------------------------------------------------------------------

(Lưu ý đối với đơn vị mua hàng làm mất liên 2 hóa đơn đầu vào: Nếu các bạn nộp hồ sơ và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý khi phát hiện mất hóa đơn theo hướng dẫn ở trên thì hóa đơn bị mất của các bạn mới đủ điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT và được tính vào chi phí hợp lý hợp lệ.)
 
T

thienthan3006

Sơ cấp
10/10/09
21
0
1
37
ha noi
Ðề: Hỏi về việc hóa đơn gtgt bị cháy

Bạn ơi cho mình hỏi nữa nha, cái hóa đơn này giá trị không lớn và thu băng tiền mặt thì mình muốn bỏ cái hóa đơn đó đi, cứ coi như là khách hàng đã nhận được rồi vào không kê khai với cơ quan thuế, và mình xuất 1 cái hóa đơn khác thay thế cái hóa đó vào ngày khác, mình cũng không khai báo với cơ quan thuế thì liệu có vấn đề gì khồng, và liệu cơ quan thuế phát hiện ra thì phạt có nặng không vậy.
cảm ơn và mong bạn nào biết thì chỉ giáo cho mình với nha
 
quynhhuong0291

quynhhuong0291

Always be patient
Ðề: Hỏi về việc hóa đơn gtgt bị cháy

Bạn ơi cho mình hỏi nữa nha, cái hóa đơn này giá trị không lớn và thu băng tiền mặt thì mình muốn bỏ cái hóa đơn đó đi, cứ coi như là khách hàng đã nhận được rồi vào không kê khai với cơ quan thuế, và mình xuất 1 cái hóa đơn khác thay thế cái hóa đó vào ngày khác, mình cũng không khai báo với cơ quan thuế thì liệu có vấn đề gì khồng, và liệu cơ quan thuế phát hiện ra thì phạt có nặng không vậy.
cảm ơn và mong bạn nào biết thì chỉ giáo cho mình với nha
Vấn đề ở đây ko phân biệt giá trị hóa đơn nhỏ hay lớn, hoặc thu bằng TM hay CK, khi bạn xuất hoá đơn có nghĩa bạn đã ghi nhận DT, và bạn phải bắt buộc bc cho cơ quan thuế để nộp thuế, hoá đơn bạn đã xuất muốn xoá bỏ nó để xuất lại hoá đơn thay thế thì bạn phải thu hồi lại hóa đơn cũ trước đã, làm biên bản thu hồi có chữ ký xác nhận của hai bên, sau đó bạn mới đc xuất hóa đơn thay thế, đồng thời phải khai BSĐC , chứ ko đơn giản như bạn nghĩ đâu.
Bây giờ nếu DN vi phạm về hóa đơn thì sẽ bị phạt rất nặng so với trước đây, do đó làm gì bạn cũng căn cứ theo luật chứ đừng làm theo ý riêng của mình nha, bắt đầu từ 01/06 áp dụng TT39_TT-BTC ngày 31/03/14_Về hóa đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ bạn có thể tham khảo ở đây
http://www.webketoan.vn/forum/threa...dinh-thong-tu-dang-ap-dung-cho-nam-2014/page2
 
T

thienthan3006

Sơ cấp
10/10/09
21
0
1
37
ha noi
Ðề: Hỏi về việc hóa đơn gtgt bị cháy

Cảm ơn bạn quynhhuong0291 nha
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA