Mỗi tuần một chuyên đề

Hướng dẫn kê khai, nộp thuế thuê nhà 2014

  • Thread starter proboy1011
  • Ngày gửi
proboy1011

proboy1011

Hoàng Vinh
13/3/09
1,018
147
63
33
HCM
Cá nhân, hộ gia đình có tài sản, nhà cho thuê thuộc đối tượng phải kê khai, nộp thuế, bao gồm:
- Giá trị gia tăng (GTGT)
- Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)
- Thuế Môn bài
(Điều 22 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế)

Theo quy định, các loại thuế trên do cá nhân có nhà, tài sản cho thuê tự kê khai, nộp thuế. Trường hợp doanh nghiệp và cá nhân cho thuê nhà, tài sản thỏa thuận người đi thuê nộp thay, thì doanh nghiệp được tính các khoản thuế này vào chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN.

A. Xác định số thuế phải nộp thay:

1. Thuế Môn bài: căn cứ vào giá trị nhà, tài sản cho thuê. Thông thường Cơ quan thuế thường áp mức chung là 1.000.0000 đồng/năm (trường hợp hợp đồng bắt đầu sau 01/07 thì năm đầu tiên nộp 1/2 số thuế môn bài phải nộp).

2. Thuế GTGT & Thuế TNCN:

2.1. Quy đổi doanh thu chưa thuế sang doanh thu có thuế:
Do hợp đồng quy định là tiền thuế Doanh nghiệp chịu và nộp thay. Nên doanh thu tiền thuê nhà, tài sản là doanh thu không bao gồm thuế. Do đó, kế toán phải quy đổi sang doanh thu bao gồm thuế để làm căn cứ tính ra số thuế GTGT, TNCN phải nộp.

Cục thuế Thành phố Hà Nội có quy định Bảng quy đổi doanh thu chưa có thuế sang doanh thu có thuế như sau

Doanh thu chưa có thuế/tháng ------
Cách tính doanh thu tính thuế (triệu đồng)
Đến 5 triệu đồng ------
DT tính thuế = DT chưa thuế/0,935
Trên 5 đồng đến 10 triệu ------
DT tính thuế = (DT chưa thuế - 0,25 triệu)/0,92
Trên 10 đồng đến 18 triệu ------
DT tính thuế = (DT chưa thuế - 0,75 triệu)/0,905
Trên 18 đồng đến 32 triệu ------
DT tính thuế = (DT chưa thuế - 1,65 triệu)/0,89
Trên 32 đồng đến 52 triệu ------
DT tính thuế = (DT chưa thuế - 3,25 triệu)/0,875
Trên 52 đồng đến 80 triệu ------
DT tính thuế = (DT chưa thuế - 5,85 triệu)/0,86
Trên 80 triệu DT tính thuế = (DT chưa thuế - 9,85 triệu)/0,845

Ví dụ: Ngày 01/09/2013 Ông A có nhà tại Hà Nội, cho công ty Cổ phần B thuê nhà, với giá thuê một tháng là 10 triệu đồng. Thời gian thuê là 01 năm. Công ty Cổ phần B trả tiền 3 tháng/lần cho gia đình ông A và có trách nhiệm đóng góp các thuế phải nộp vào NSNN.

Căn cứ theo bảng trên thì Doanh thu tính thuế/tháng = (Doanh chưa thuế/tháng – 0,25 triệu )/0,92 = (10 – 0,25)/0,92 = 10,6 triệu đồng

2.2 Thuế GTGT & thuế TNCN phải nộp:

[Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế x Số tháng trả tiền trước x 5%]

Trong đó mức thuế 5% được áp dụng theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng Điều 13 thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thuế GTGT

[Số thuế TNCN phải nộp/tháng = Doanh thu tính thuế x 30% x Thuế suất theo biểu lũy tiến]

[Số thuế TNCN phải nộp = Số thuế TNCN phải nộp/tháng x Số tháng trả tiền trước]

Trong đó 30% là tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định tính trên doanh thu áp dụng đối với cá nhân kinh doanh chưa thực hiện đúng pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ; cá nhân kinh doanh lưu động và cá nhân không kinh doanh áp dụng theo Điều 8 thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 hướng dẫn thuế TNCN.

Theo như ví dụ trên thì: Ngày 01/09/2013 công ty cổ phần B thanh toán 3 tháng tiền nhà cho ông A, để lấy hóa đơn thuê nhà thì công ty B phải nộp thay số thuế TNCN, GTGT là:

Thuế GTGT = 10,6 x 3 x 5% = 1,59 triệu đồng

Thuế TNCN = 10,6 x 30% x 5% x 3 = 0,477 triệu đồng

B. Hồ sơ khai thuế:
- Mẫu số 01/KK-TTS tờ khai thuế hoạt động cho thuê tài sản
- Mẫu số 04/GTGT tờ khai thuế GTGT dành cho người nộp thuế tính theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu
- Mẫu số 08/KK-TNCN dành cho cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai
(Ban hành kèm theo thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn luật quản lý thuế)

- Các tài liệu khác liên quan đến việc thuê tài sản (hợp đồng, thanh lý…)

C. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế:

1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau quý bắt đầu thời hạn thuê. Quý bắt đầu của thời hạn thuê được xác định theo tháng bắt đầu của thời hạn thuê theo hợp đồng.

Ví dụ 35: Ông X có phát sinh hợp đồng cho thuê nhà với thời hạn thuê là 3 năm kể từ ngày 10/04/2014 đến ngày 10/04/2017 và Ông X lựa chọn hình thức khai thuế theo từng hợp đồng thì thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2014.

2. Thời hạn nộp thuế: thời hạn nộp thuế là thời điểm khai thuế với cơ quan thuế.

P/s: Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo để bạn nắm được căn cứ và cách tính thuế nộp thay trường hợp thuê nhà, tài sản. Trường hợp doanh nghiệp phải kê khai, nộp thuế thuê nhà, tài sản thay cá nhân thì kế toán trực tiếp lên Chi cục thuế cấp hóa đơn, cán bộ thuế sẽ hướng dẫn đầy đủ các thủ tục và tính số thuế phải nộp cho doanh nghiệp.

Nguồn: blogketoan
http://blogketoan.info/huong-dan-thue-ke-toan/thue-gtgt/huong-dan-ke-khai-nop-thue-thue-nha.html
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

ngaht214

Guest
13/2/09
1
0
1
Hà Nội
Cho mình hỏi với: từ T6/2014 theo TB số 2270/TCT-CS thì đối với hộ cá nhân cho thuê nhà có thu nhập dưới 100.000.000/năm thì cơ quan thuế ko cấp hóa đơn lẻ nữa mà đơn vị tự kê khai. Vậy cty mình kê khai và tính tiền thuế TNCN như thế nào?
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA