Thông báo 1535/TB-BHXH điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa

  • Thread starter phantuannam
  • Ngày gửi
phantuannam

phantuannam

www.tapchiketoan.vn
#1
Thông báo 1535/TB-BHXH điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa​

Với các quy trình 302, 303, 304, 306, 311, 314, 315, 316

Ngày hiệu lực 01/06/2014

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fphoto.webketoan.vn%2Fupanh%2Fimages%2F2014%2F05%2F30%2FTB1535_-_1.png&hash=bbd1a34dc53d1526a71a5127b7c81e88

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fphoto.webketoan.vn%2Fupanh%2Fimages%2F2014%2F05%2F30%2FTB1535_-_2.png&hash=c5d44f4373d3ee42a77a35d69f26724d

Tải File : Tại đây
 

Thành viên trực tuyến

  • phùng ý nhi
  • daongocnam0603
Xem nhiều