Thông báo 1535/TB-BHXH điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa

  • Thread starter phantuannam
  • Ngày gửi

1933 lượt xem

phantuannam

phantuannam

www.phantuannam.com
Thông báo 1535/TB-BHXH điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa​

Với các quy trình 302, 303, 304, 306, 311, 314, 315, 316

Ngày hiệu lực 01/06/2014Tải File : Tại đây
 

Thành viên trực tuyến

  • xediengiatot

TEXT LINK

Xem nhiều