Thông báo 1535/TB-BHXH điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa

 • Thread starter phantuannam
 • Ngày gửi
phantuannam

phantuannam

www.phantuannam.com
Thông báo 1535/TB-BHXH điều chỉnh quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa​

Với các quy trình 302, 303, 304, 306, 311, 314, 315, 316

Ngày hiệu lực 01/06/2014Tải File : Tại đây
 

BQT trực tuyến

 • Rua Diu Dang
  Rua Diu Dang
  Điều hành cao cấp

Thành viên trực tuyến

 • vyngantype
 • Đinh Hà
 • thinhname
 • Rua Diu Dang
 • Phần mềm Tuyển Dụng
 • truongvan1k95

Xem nhiều

TEXT LINK