Hồ sơ báo tăng hoặc giảm đóng BHXH nên nộp ngay khi phát sinh, không chờ cuối tháng

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
124
43
webketoan.com.vn
Công văn số 4246/BHXH-QLT ngày 4/8/2022 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc nộp hồ sơ thu, trích nộp tiền BHXH đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.

Bảo hiểm xã hội TP. HCM khuyến cáo các doanh nghiệp nên nộp sớm hồ sơ điều chỉnh lương, báo tăng/giảm lao động ngay khi phát sinh, tránh dồn đến ngày cuối tháng vì có thể dẫn đến nộp trễ hồ sơ vì những lý do như lỗi mạng, hồ sơ không hợp lệ, hồ sơ khai chưa đúng... và dẫn đến phát sinh thu BHXH, BHYT trong tháng sau, có thể ảnh hưởng đến quyền lợi KCB BHYT và xác nhận quá trình đóng BHXH của người lao động.

Riêng hồ sơ báo giảm lao động, doanh nghiệp có thể nộp ngay khi có Quyết định thôi việc, Quyết định chấm dứt hợp đồng (không cần chờ đến ngày cuối tháng) để cơ quan BHXH sớm chốt sổ trả cho người lao động kịp thời hưởng các chế độ BHXH, BHTN.

Đối với tiền BHXH, doanh nghiệp phải trích nộp hàng tháng chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 7 Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020.

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội TP. HCM cũng lưu ý doanh nghiệp phải tính toán đúng số ngày người lao động không làm việc trong tháng căn cứ theo lịch làm việc thực tế đang áp dụng (22 ngày, 24 ngày hay 26 ngày/tháng) để nộp đúng hồ sơ giảm đóng BHXH cho những trường hợp nghỉ việc từ 14 ngày trở lên theo quy định tại khoản 3 Điều 85 Luật BHXH.

Bãi bỏ Khoản 7.1 Mục 7; Mục 10 Công văn số 1734/BHXH-QLT ngày 16/8/2017 hướng dẫn thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA