Mỗi tuần một chuyên đề

Mua hóa đơn của chi cục thuế cho công ty chưa mua hóa đơn lần nào

  • Thread starter ngoctt
  • Ngày gửi
N

ngoctt

Guest
6/6/06
58
0
6
Hà Nội
Tình hình là em được chuyển nhượng cho một cty, công ty đó có đặc điểm như sau:
- Thành lập từ năm 2012
- Không phát sinh một chút nào ngoại trừ vốn điều lệ
- Nộp tờ khai thuế và nộp thuế môn bài đầy đủ
Bây giờ em muốn mua hóa đơn lần đầu của chi cục thuế thì thủ tục như thế nào cả nhà ơi
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,027
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Ðề: Mua hóa đơn của chi cục thuế cho công ty chưa mua hóa đơn lần nào

Tình hình là em được chuyển nhượng cho một cty, công ty đó có đặc điểm như sau:
- Thành lập từ năm 2012
- Không phát sinh một chút nào ngoại trừ vốn điều lệ
- Nộp tờ khai thuế và nộp thuế môn bài đầy đủ
Bây giờ em muốn mua hóa đơn lần đầu của chi cục thuế thì thủ tục như thế nào cả nhà ơi
Hiện nay, văn bản liên quan đến hóa đơn đều tập trung ở thông tư 39/2014/TT-BTC nên các vấn đề về hóa đơn bạn nên xem qua 1 lượt để nắm tinh thần. Mọi sự vi phạm liên quan đến hóa đơn đều bị phạt rất nặng!

Về đối tượng được mua hóa đơn của cơ quan thuế có quy định như sau:

Điều 11. Đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế
1. Cơ quan thuế bán hóa đơn cho các đối tượng sau:
a) Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án).
Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh là các tổ chức có hoạt động kinh doanh nhưng không được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và pháp luật kinh doanh chuyên ngành khác.

b) Hộ, cá nhân kinh doanh;

c) Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu.

d) Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế;

đ) Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Doanh nghiệp hướng dẫn tại điểm d, đ khoản này mua hóa đơn của cơ quan thuế trong thời gian 12 tháng. Hết thời gian 12 tháng, căn cứ tình hình sử dụng hóa đơn, việc kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp và đề nghị của doanh nghiệp, trong thời hạn 5 ngày làm việc, cơ quan thuế có văn bản thông báo doanh nghiệp chuyển sang tự tạo hóa đơn để sử dụng hoặc tiếp tục mua hóa đơn của cơ quan thuế nếu không đáp ứng điều kiện tự in hoặc đặt in hóa đơn (mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

2. Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế tại điểm d khoản 1 Điều này là các doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu dưới 15 tỷ đồng và có một trong các dấu hiệu sau:

a) Không có quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp các cơ sở vật chất sau: nhà máy; xưởng sản xuất; kho hàng; phương tiện vận tải; cửa hàng và các cơ sở vật chất khác.

b) Doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khai thác đất, đá, cát, sỏi.

c) Doanh nghiệp có giao dịch qua ngân hàng đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

d) Doanh nghiệp có doanh thu từ việc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp khác mà chủ các doanh nghiệp này có mối quan hệ cha mẹ, vợ chồng, anh chị em ruột hoặc quan hệ liên kết sở hữu chéo chiếm tỷ trọng trên 50% trên tổng doanh thu kinh doanh trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN của năm quyết toán.

đ) Doanh nghiệp không thực hiện kê khai thuế theo quy định: Không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh theo giấy phép đăng ký kinh doanh; nghỉ kinh doanh quá thời hạn đã thông báo tạm nghỉ kinh doanh với cơ quan thuế và cơ quan thuế kiểm tra xác nhận doanh nghiệp có sản xuất kinh doanh nhưng không kê khai thuế; không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh và không khai báo với cơ quan thuế hoặc cơ quan thuế kiểm tra không xác định được nơi đăng ký thường trú, tạm trú của người đại diện theo pháp luật, chủ doanh nghiệp.

e) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bị khởi tố về tội trốn thuế, tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

g) Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh từ 2 lần trở lên trong vòng 12 tháng mà không khai báo theo quy định hoặc không kê khai, nộp thuế ở nơi đăng ký mới theo quy định.

h) Doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường khác theo tiêu chí đánh giá rủi ro về thuế của cơ quan thuế.
Cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm căn cứ hướng dẫn tại khoản này định kỳ trước ngày 5 hàng tháng, rà soát, kiểm tra thực tế, lập danh sách doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế. Cục thuế có trách nhiệm tổng hợp danh sách doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế của Chi cục thuế và doanh nghiệp thuộc quản lý của Cục thuế.

Ngày 15 hàng tháng, Cục trưởng Cục thuế ban hành Quyết định kèm theo Danh sách doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế, công bố công khai “Danh sách doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành” trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, đồng thời thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết.

Sau 15 ngày kể từ ngày Cục trưởng Cục thuế ban hành Quyết định và thông báo cho doanh nghiệp biết, doanh nghiệp phải dừng việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in và chuyển sang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế. Cơ quan thuế có trách nhiệm bán hóa đơn cho doanh nghiệp để sử dụng ngay sau khi có thông báo cho doanh nghiệp về việc dừng sử dụng hóa đơn đặt in, tự in.

3. Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn tại điểm đ khoản 1 Điều này là doanh nghiệp cố ý hoặc có chủ ý sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn để trốn thuế, gian lận thuế và bị xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế; doanh nghiệp được cơ quan có liên quan (Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Công an và các cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật) thông báo cho cơ quan Thuế nơi doanh nghiệp đóng trụ sở về việc có hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Thời điểm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in của doanh nghiệp được tính từ ngày Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế có hiệu lực thi hành. Khi ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế, cơ quan thuế ghi rõ tại Quyết định xử phạt thời điểm doanh nghiệp không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in mà phải chuyển sang mua hóa đơn của cơ quan thuế.

4. Sau 30 ngày, kể từ ngày Cục trưởng Cục Thuế có văn bản thông báo cho doanh nghiệp biết đối với doanh nghiệp hướng dẫn tại khoản 2 Điều này và kể từ ngày Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế có hiệu lực thi hành đối với doanh nghiệp hướng dẫn tại khoản 3 Điều này, doanh nghiệp lập báo cáo hóa đơn hết giá trị sử dụng (mẫu số 3.12 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Doanh nghiệp thực hiện hủy các hóa đơn tự in, đặt in hết giá trị sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo hướng dẫn tại Điều 29 Thông tư này.

Căn cứ báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp, kể từ thời điểm doanh nghiệp bắt đầu mua hóa đơn của cơ quan thuế, cơ quan thuế quản lý trực tiếp thực hiện thông báo hóa đơn đặt in không còn giá trị sử dụng đối với những hóa đơn đặt in đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng của doanh nghiệp khi chuyển sang mua hóa đơn của cơ quan thuế nêu trên.

Nếu công ty bạn phụ trách không thuộc nhóm đối tượng này thì có thể đặt in hóa đơn và phát hành. Thủ tục đặt in, phát hành đều được nói rõ trong TT39.

Bạn có thể tải TT39 tại thư viện của WKT.
 
N

nguyễn văn út

Guest
Ðề: Mua hóa đơn của chi cục thuế cho công ty chưa mua hóa đơn lần nào

Ngày 31/03/2014, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP, trong đó có một số điểm cần lưu ý như sau:

1. Bỏ loại hóa đơn Xuất khẩu (Điều 3)

2. Tạo hóa đơn Tự in: (Điều 6)
a. TH1: Vốn điều lệ từ 15(mười lăm) tỷ đồng – Trước đây là 01 (một) tỷ đồng.
b. TH2: Vốn điều lệ dưới 15 tỷ: là “doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ có thực hiện đầu tư mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị tại thời điểm thông báo phát hành hóa đơn”và có đủ các điều kiện:

- Đã được cấp mã số thuế;
- Có doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ;
- Có hệ thống thiết bị (máy tính, máy in, máy tính tiền) đảm bảo cho việc in và lập hoá đơn khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ;
- Là đơn vị kế toán theo quy định của Luật Kế toán và có phần mềm tự in hoá đơn đảm bảo định kỳ hàng tháng dữ liệu từ phần mềm tự in hoá đơn phải được chuyển vào sổ kế toán để hạch toán doanh thu và kê khai trên Tờ khai thuế GTGT gửi cơ quan thuế.
- Không bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế hoặc đã bị xử phạt và đã chấp hành xử phạt vi phạm pháp luật về thuế mà tổng số tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế dưới năm mươi (50) triệu đồng trong vòng ba trăm sáu mươi lăm (365) ngày tính liên tục từ ngày thông báo phát hành hoá đơn tự in lần đầu trở về trước.
- Có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in (Mẫu số 3.14 Phụ lục
3 ban hành kèm theo Thông tư này) và được cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận đủ điều kiện. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in của doanh nghiệp (Mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).
c. Doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế: nếu không mua hóa đơn đặt in của CQT thì có thể sử dụng hóa đơn tự in bằng phần mềm tự in hóa đơn của CQT phát hành nhằm đảm bảo kiểm soát của CQT về hóa đơn do doanh nghiệp phát hành.
3. Hóa đơn đặt in: Phải gửi đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in tới CQT, và CQT có Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in mới được đặt in (Điều 8). Hợp đồng đặt in phải kèm theo thông báo nêu trên.

4. Được phép viết tắt tên, địa chỉ người mua (Trước đây có công văn hướng dẫn, nay thể chế thành quy phạm) (Điểm b khoản 2 điều 16)

5. Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì không phải gạch chéo (Điểm c khoản 2 điều 16)

6. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn(Điều 27): Báo cáo theo quý kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0). DN mới thành lập, DN không thuộc đối tượng tự in, đặt in hoặc thuộc loại rủi ro cao về thuế … báo cáo theo tháng (Hạn nộp: Ngày 20 của tháng tiếp theo), nộp trong 12 tháng từ ngày thành lập, sau đó CQT có thông báo chuyển sang khai quý mới được chuyển sang báo cáo theo Quý.

7. Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đang sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành nếu không thuộc đối tượng chuyển sang mua hóa đơn của cơ quan thuế từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì vẫn thuộc đối tượng được tạo hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in.

8. Đối với hóa đơn đặt in, tự in doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đã thực hiện Thông báo phát hành theo hướng dẫn tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010, Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính thì được tiếp tục sử dụng.
9. Từ ngày 1/6/2014, cơ quan thuế không tiếp nhận Thông báo phát hành hóa đơn xuất khẩu.

10. Trường hợp các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh chưa sử dụng hết các số hóa đơn xuất khẩu đã đặt in và thực hiện Thông báo phát hành theo hướng dẫn tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010, Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính và vẫn có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì đăng ký số lượng hóa đơn xuất khẩu còn tồn và gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 31/7/2014 (Mẫu số 3.12 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Từ ngày 01/8/2014, các số hóa đơn xuất khẩu còn tồn đã đăng ký theo quy định tại Khoản này được tiếp tục sử dụng. Các số hóa đơn xuất khẩu chưa đăng ký hoặc đăng ký sau ngày 31/7/2014 không có giá trị sử dụng. Doanh nghiệp thực hiện huỷ hoá đơn xuất khẩu theo hướng dẫn tại Điều 29 Thông tư này và sử dụng hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2014. Bãi bỏ Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính
 
cophaninsaigon

cophaninsaigon

Sơ cấp
Ðề: Mua hóa đơn của chi cục thuế cho công ty chưa mua hóa đơn lần nào

DN của bạn đăng kí theo pp khấu trừ hay trực tiếp. Cứ theo tt39 làm là ok (Nếu theo pp khấu trừ và muốn đặt in hđ thì cứ theo tt39 mà làm nha bạn)
 
N

ngoctt

Guest
6/6/06
58
0
6
Hà Nội
Ðề: Mua hóa đơn của chi cục thuế cho công ty chưa mua hóa đơn lần nào

Bên mình có mẫu 06 rồi, thành lập từ năm 2012, chưa phát hành thông báo hoá đơn lần nào, vốn điều lệ dưới 15 tỷ bạn à
 
cophaninsaigon

cophaninsaigon

Sơ cấp
Ðề: Mua hóa đơn của chi cục thuế cho công ty chưa mua hóa đơn lần nào

Bạn cứ nộp đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in và nộp cho cqt rồi đợi họ trả lời.
Vì tt39 chỉ ảnh hưởng đến dn mới thành lập.
 
N

ngoctt

Guest
6/6/06
58
0
6
Hà Nội
Ðề: Mua hóa đơn của chi cục thuế cho công ty chưa mua hóa đơn lần nào

Hi, thank cả nhà nhé. Bởi vì mình đang lăn tăn có nên mua công ty này ko. Hay là thành lập doanh nghiệp mới
 
N

nhimxu9

Sơ cấp
17/1/14
10
0
1
35
Sài Gòn
Ðề: Mua hóa đơn của chi cục thuế cho công ty chưa mua hóa đơn lần nào

Hi, thank cả nhà nhé. Bởi vì mình đang lăn tăn có nên mua công ty này ko. Hay là thành lập doanh nghiệp mới

chị cho em hỏi thăm với ạ, tại vì cty em cũng giống cty chị ý. Nhưng k sử dụng nhiều hóa đơn (hiện tại vẫn chưa dùng hóa đơn) nên em muốn đăng ký mua hóa đơn GTGT của chi cục thuế chứ đặt in 1 cuốn thì kỳ quá.
k biết chị đã mua được hóa đơn chưa hay phải đi đặt in ạ.
em cảm ơn.
 
N

ngoctt

Guest
6/6/06
58
0
6
Hà Nội
Ðề: Mua hóa đơn của chi cục thuế cho công ty chưa mua hóa đơn lần nào

Chị đang lăn tăn vấn đề này, em tìm hiểu được chưa
 
L

lycoclycoc

Guest
16/11/10
52
0
6
Bac giang
Ðề: Mua hóa đơn của chi cục thuế cho công ty chưa mua hóa đơn lần nào

Không phải cứ đặt mua là thuế sẽ bán cho các bạn đâu nhé. Họ sẽ ktra hồ sơ, nếu các bạn thuộc đối tượng mua hóa đơn ở chi cục thuế họ mới bán đấy, không là họ cũng trả hồ sơ về để các bạn đặt in ở ngoài. Như ở chi cục thuế mình thì các trường hợp như các bạn đều bị trả hồ sơ về và yêu cầu đặt in rồi gửi thông báo phát hành cho họ.
 
N

ngoctt

Guest
6/6/06
58
0
6
Hà Nội
Ðề: Mua hóa đơn của chi cục thuế cho công ty chưa mua hóa đơn lần nào

Mình tưởng theo thông tư 39, nếu không đủ điều kiện đặt in thì phải đi mua hoá đơn của chi cục thuế, doanh nghiệp nào chẳng muốn đặt in, cho đỡ mất công đi lại
 
N

ngattran711

Sơ cấp
26/12/13
17
1
1
Xuân Trung
Ðề: Mua hóa đơn của chi cục thuế cho công ty chưa mua hóa đơn lần nào

Chào ngoctt, những "lăn tăn" của chị, em có một số ý kiến sau:
1. Không biết hiện tại chị đã mua lại DN thành lập năm 2012 và đã đăng ký mẫu 06 hay chưa?
- Thuận lợi và khó khăn:
+ Nếu mua lại DN, chị nghiễm nhiên được kê khai theo PP. Khấu trừ và sử dụng hóa đơn GTGT 10%;
+ Nếu thành lập DN mới và không thỏa mãn những điều kiện kê khai theo PP. Khấu trừ, chi bắt buộc phải kê khai theo PP. trực tiếp và sử dụng hóa đơn bán hàng (không có 10%VAT). Sử dụng hóa đơn bán hàng, chị sẽ thiệt thòi rất nhiều khi cạnh tranh.
2. Vấn đề mua/ đặt in hóa đơn:
- Nếu đủ điều kiện để được đặt in, nhất thiết chị nên đặt in.
- Chị đang tham khảo mua hóa đơn tại Cơ quan thuế, em gửi chị các bước làm sau:
******
THỦ TỤC MUA HĐBH TẠI CHI CỤC THUẾ

(Đối với DN mua hóa đơn lần đầu)

B1: Chuẩn bị hồ sơ, gồm:

1. Bản sao ĐKKD;

2. Phụ lục 3.3 – TT39;

3. Giấy CMTND của người đi mua hóa đơn;

4. Giấy giới thiệu;

5. Phụ lục 3.16 – TT39;

6. Hợp đồng thuê, mượn địa điểm (Nếu DN thuê hoặc mượn địa điểm) – Cán bộ thuế yêu cầu

B2: Nộp tại bộ phận 1 cửa các hồ sơ trên, lấy ngay “Giấy hẹn trả kết quả hồ sơ khai thuế”.

B3: Phô tô bộ hồ sơ, gặp cán bộ thuế quản lý trực tiếp hỏi về thời gian xuống kiểm tra trụ sở (Chi

phong bì, nếu cần thiết)

Lý do: Cán bộ thuế xuống kiểm tra trụ sở, mới đồng ý bán hóa đơn hay không. Nhiều trường

hợp không thể mua được.

B4: Thông thường, trong thời hạn 7 ngày, cán bộ thuế sẽ xuống kiểm tra trụ sở, cần chuẩn bị:

1. Biển hiệu, máy vi tính, bàn làm việc, GĐ và nhân viên có mặt;

2. Xuất trình hợp đồng thuê hoặc mượn nhà. Với hợp đồng thuê nhà, chủ nhà phải đóng thuế

3. PhotoCMTND và sổ đỏ của chủ nhà;

4. Xuất trình các tờ khai Thuế môn bài, Thuế GTGT của trụ sở.

B5: Đến ngày hẹn, đến Chi cục thuế làm thủ tục mua HĐ, hồ sơ gồm:

1. Giấy giới thiệu;

2. Giấy tiếp nhận hồ sơ mua HĐ;

3. Dấu, MST;

4. Có Chi cục Thuế yêu cầu ĐKKD bản chính.

- Hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế không phải “Thông báo phát hành hóa đơn” (Tiết

1, điều 9, TT39);

- Cục thuế bán HĐ theo tháng, số lượng bán lần đầu không quá 50 số (Thông tư 39);

- Thủ tục lần đầu có chút phức tạp, nhất là vấn đề kiểm tra trụ sở;
 
Sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: ketoanNL04
T

turkey89

Guest
19/12/14
4
1
1
34
Ðề: Mua hóa đơn của chi cục thuế cho công ty chưa mua hóa đơn lần nào

Chào ngoctt, những "lăn tăn" của chị, em có một số ý kiến sau:
1. Không biết hiện tại chị đã mua lại DN thành lập năm 2012 và đã đăng ký mẫu 06 hay chưa?
- Thuận lợi và khó khăn:
+ Nếu mua lại DN, chị nghiễm nhiên được kê khai theo PP. Khấu trừ và sử dụng hóa đơn GTGT 10%;
+ Nếu thành lập DN mới và không thỏa mãn những điều kiện kê khai theo PP. Khấu trừ, chi bắt buộc phải kê khai theo PP. trực tiếp và sử dụng hóa đơn bán hàng (không có 10%VAT). Sử dụng hóa đơn bán hàng, chị sẽ thiệt thòi rất nhiều khi cạnh tranh.
2. Vấn đề mua/ đặt in hóa đơn:
- Nếu đủ điều kiện để được đặt in, nhất thiết chị nên đặt in.
- Chị đang tham khảo mua hóa đơn tại Cơ quan thuế, em gửi chị các bước làm sau:
******
THỦ TỤC MUA HĐBH TẠI CHI CỤC THUẾ

(Đối với DN mua hóa đơn lần đầu)

B1: Chuẩn bị hồ sơ, gồm:

1. Bản sao ĐKKD;

2. Phụ lục 3.3 – TT39;

3. Giấy CMTND của người đi mua hóa đơn;

4. Giấy giới thiệu;

5. Phụ lục 3.16 – TT39;

6. Hợp đồng thuê, mượn địa điểm (Nếu DN thuê hoặc mượn địa điểm) – Cán bộ thuế yêu cầu

B2: Nộp tại bộ phận 1 cửa các hồ sơ trên, lấy ngay “Giấy hẹn trả kết quả hồ sơ khai thuế”.

B3: Phô tô bộ hồ sơ, gặp cán bộ thuế quản lý trực tiếp hỏi về thời gian xuống kiểm tra trụ sở (Chi

phong bì, nếu cần thiết)

Lý do: Cán bộ thuế xuống kiểm tra trụ sở, mới đồng ý bán hóa đơn hay không. Nhiều trường

hợp không thể mua được.

B4: Thông thường, trong thời hạn 7 ngày, cán bộ thuế sẽ xuống kiểm tra trụ sở, cần chuẩn bị:

1. Biển hiệu, máy vi tính, bàn làm việc, GĐ và nhân viên có mặt;

2. Xuất trình hợp đồng thuê hoặc mượn nhà. Với hợp đồng thuê nhà, chủ nhà phải đóng thuế

3. PhotoCMTND và sổ đỏ của chủ nhà;

4. Xuất trình các tờ khai Thuế môn bài, Thuế GTGT của trụ sở.

B5: Đến ngày hẹn, đến Chi cục thuế làm thủ tục mua HĐ, hồ sơ gồm:

1. Giấy giới thiệu;

2. Giấy tiếp nhận hồ sơ mua HĐ;

3. Dấu, MST;

4. Có Chi cục Thuế yêu cầu ĐKKD bản chính.

- Hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế không phải “Thông báo phát hành hóa đơn” (Tiết

1, điều 9, TT39);

- Cục thuế bán HĐ theo tháng, số lượng bán lần đầu không quá 50 số (Thông tư 39);

- Thủ tục lần đầu có chút phức tạp, nhất là vấn đề kiểm tra trụ sở;
c cho e hỏi là cái thủ tục trên là thủ tục mua hóa đơn bán hàng (ko thuế) hay là mua hóa đơn GTGT mình đặt in của cơ quan thuế ạ? Cty e muốn mua hóa đơn GTGT tại cơ quan thuế chứ không muốn tự liên hệ doanh nghiệp để đặt in vì như thế phải làm thông báo sử dụng hóa đơn rất phức tạp. Em đã làm đăng kí sử dụng hóa đơn đăt in gửi cơ quan thuế và đang chờ, các c có biết các thủ tục tiếp theo là j không ạ? Em đã đọc thông tư 39 mấy lần mà chưa hiểu lắm về cái mua hóa Đơn GTGT với đặt in hóa đơn GTGT tại chi cục thuế . Em cảm ơn ạ !
 
T

thuha89nguyen

Guest
Chào cả nhà,

Công ty mình lập từ ngày 10/11/2014 nhưng tới giờ là 29/01/2015 chưa in hay đặt mua hóa đơn or đăng ký gì vs thuế về hóa đơn, thế cuối quý mình có báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn k? cả nha. Tại mình nghĩ có mua hóa đơn đâu báo cáo,
Cả nhà chia sẻ chút kinh nghiệm vs mình với.

Cảm ơn cả nhà
 
T

turkey89

Guest
19/12/14
4
1
1
34
theo mình thì cty bạn chưa có hóa đơn thì không làm báo cáo tình hình sd hóa đơn (chưa có sao báo cáo được) vì báo cáo đấy là kê số hóa đơn cty bạn đã xuất ra và hóa đơn hỏng... mà. Nhưng theo mình dù bên b chưa có nhu cầu xuất hóa đơn cũng nên đăng kí sử dụng hóa đơn đặt in với cơ quan thuế (nếu cty bạn áp dụng tính thuế theo pp khấu trừ) để được đặt in hóa đơn, nhỡ lúc cần xuất hóa đơn gấp lại không có hóa đơn.
 
A

Asane

Guest
22/1/15
2
0
1
37
Chào cả nhà,

Công ty mình lập từ ngày 10/11/2014 nhưng tới giờ là 29/01/2015 chưa in hay đặt mua hóa đơn or đăng ký gì vs thuế về hóa đơn, thế cuối quý mình có báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn k? cả nha. Tại mình nghĩ có mua hóa đơn đâu báo cáo,
Cả nhà chia sẻ chút kinh nghiệm vs mình với.

Cảm ơn cả nhà

theo mình thì cty bạn chưa có hóa đơn thì không làm báo cáo tình hình sd hóa đơn (chưa có sao báo cáo được) vì báo cáo đấy là kê số hóa đơn cty bạn đã xuất ra và hóa đơn hỏng... mà. Nhưng theo mình dù bên b chưa có nhu cầu xuất hóa đơn cũng nên đăng kí sử dụng hóa đơn đặt in với cơ quan thuế (nếu cty bạn áp dụng tính thuế theo pp khấu trừ) để được đặt in hóa đơn, nhỡ lúc cần xuất hóa đơn gấp lại không có hóa đơn.
Công ty mình cũng giống thuha89nguyen, mình cũng thắc mắc một số cái (có thể là hơi ngô nghê 1 chút vì mình ko phải là dân kế toán doanh nghiệp) nhờ turkey89 giúp:
1. Công ty có bắt buộc phải mua hóa đơn không? hay bắt buộc tất cả các khoản bán ra (hàng hóa và dịch vụ) của công ty đều phải có hóa đơn?
2. Cục thuế có quy định thời hạn nào để mua hóa đơn không, hay bất cứ lúc nào mình cũng có thể đề nghị mua hóa đơn?
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,375
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
Công ty mình cũng giống thuha89nguyen, mình cũng thắc mắc một số cái (có thể là hơi ngô nghê 1 chút vì mình ko phải là dân kế toán doanh nghiệp) nhờ turkey89 giúp:
1. Công ty có bắt buộc phải mua hóa đơn không? hay bắt buộc tất cả các khoản bán ra (hàng hóa và dịch vụ) của công ty đều phải có hóa đơn?
2. Cục thuế có quy định thời hạn nào để mua hóa đơn không, hay bất cứ lúc nào mình cũng có thể đề nghị mua hóa đơn?
Không phải kể toán thì dây vào làm chị cho mệt người. Còn muốn tìm hiểu thì hỏi kế toán trưởng họ giải thích cho biết các trường hợp nào phải lập hóa đơn, và các vẫn đè liên quan đến hóa đơn. Chứ câu hỏi của bạn quá rộng
 
T

turkey89

Guest
19/12/14
4
1
1
34
Công ty mình cũng giống thuha89nguyen, mình cũng thắc mắc một số cái (có thể là hơi ngô nghê 1 chút vì mình ko phải là dân kế toán doanh nghiệp) nhờ turkey89 giúp:
1. Công ty có bắt buộc phải mua hóa đơn không? hay bắt buộc tất cả các khoản bán ra (hàng hóa và dịch vụ) của công ty đều phải có hóa đơn?
2. Cục thuế có quy định thời hạn nào để mua hóa đơn không, hay bất cứ lúc nào mình cũng có thể đề nghị mua hóa đơn?
nếu công ty b kê khai thuế theo pp khấu trừ, các hoạt động kinh doanh hàng hóa dịch vụ thường có giá trị lớn liên quan đến vấn đề nghiệm thu, chứng từ thì bắt buộc phải có hóa đơn để chứng minh và làm báo cáo tài chính rồi; còn nếu công ty b kê khai thuế theo pp trực tiếp thì hóa đơn các b dùng là hóa đơn bán lẻ (không có thuế).
CÒn đối với hóa đơn GTGT thì với giá trị hàng hóa dưới 200 có thể ko cần viết hóa đơn, lớn hơn thì phải viết.
Bất kì lúc nào b cũng có thể đề nghị mua/ đặt in hóa đơn khi cty b đã đk kê khai thuế theo pp khấu trừ.
B có thể đọc thông tư 39 để hiểu rõ hơn. Mình ko phải dân kế toán đâu, nhưng có chút kinh nghiệm vì mình mới làm cái đătj in hóa đơn này cho cty mới thành lập nên biết tí thôi :D, chứ nhiều b là dân kế toán nhưng do không làm từ đầu ở công ty mới thành lập nên chắc cũng ko rõ lắm đâu.
 
  • Like
Reactions: Kem Yêu
M

muoivung.com

Guest
16/3/15
7
0
1
35
cho em hỏi ké chút, cty em cg đặt in hóa đơn của cq thuế, hno có đi nộp giấy đề nghị sử dụng hóa đơn GTGT rồi đc cán bộ thuế họ đóng cho cái dấu " đã nhận hồ sơ đăng kí thuế" và hẹn 1 tuần sau ra đặt in hóa đơn. Cho em hỏi lúc ra đặt in e có cần chuẩn bị giấy tờ gì k ạ? có cần đơn xin mua hóa đơn nữa k ạ. Em cám ơn.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA