Hướng dẫn cách tính khấu hao

  • Thread starter minhhieu2013
  • Ngày gửi
M

minhhieu2013

Sơ cấp
7/6/14
3
0
0
31
Nam Định
Em nhờ các anh chị giải đáp giúp em, tính khấu hao TSCĐ em không nhớ rõ lắm vậy cho em hỏi khấu hao TSCĐ thì có những phương pháp nào cách tính ra sao ạ. có ví dụ thì càng tốt ạ. Em cảm ơn ạ
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

nguyễn văn út

Guest
Ðề: Hướng dẫn cách tính khấu hao

CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TSCĐ

Phương pháp 1: Phương pháp khấu hao theo đường thẳng

Là phương pháp khấu hao mà tỉ lệ khấu hao và số khấu hao hàng năm không thay đổi theo suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản.

Công thức:

Mức khấu hao năm của TSCĐ = Nguyên giá của TSCĐ/ Số năm sử dụng

Mức khấu hao tháng = Mức khấu hao năm/ 12 tháng

Có thể xác định mức khấu hao năm của TSCĐ theo công thức:

Mức khấu hao năm TSCĐ = Nguyên giá của TSCĐ x Tỷ lệ khấu hao năm

Trong đó

Tỉ lệ khấu hao năm = 1/ Số năm sử dụng

Phương pháp 2: Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

Là phương pháp khấu hao mà mức khấu hao hàng năm giảm dần theo thứ tự những năm sử dụng.

Công thức:

Mức khấu hao hàng năm = Giá trị còn lại của TSCĐ x Tỷ lệ khấu hao nhanh

Trong đó :

Tỉ lệ khấu hao nhanh = ( 1/ Số năm sử dụng ) x Hệ số điều chỉnh

Bảng hệ số điều chỉnh xác định theo thời gian sử dụng TSCĐ

Thời gian sử dụng của TSCĐ


Hệ số điều chỉnh (lần)

Đến 4 năm ( T < 4 năm)


1,5

Trên 4 đến 6 năm ( 4 < T < 6 )


2

Trên 6 năm ( T > 6 )


2,5

Phương pháp 3 : phương páp khấu hao theo lượng sản phẩm, dịch vụ.

Là phương pháp khấu hao mà mức khấu hao hàng tháng , hàng năm thay đổi phụ thuộc

vào lượng sản phẩm, dịch vụ thực tế mà TSCĐ đã tạo ra.

Công thức :

Mức khấu hao hàng tháng = Lượng sản phẩm được tao ra trong tháng x mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm, dịch vụ

Trong đó :

Mức trích khấu hao bình quân cho 1 đơn vị sản phẩm, dịch vụ = Nguyên gía TSCĐ/ Sản lượng theo công suất thiết kế.

Mức khấu hao hàng năm = Tổng mức trích khấu hao của 12 tháng

Hoặc :

Mức khấu hao hàng năm = Lương sản phẩm, dịch vụ thực tế tạo ra trong năm x Mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sả phẩm , dịch vụ.
 
M

minhhieu2013

Sơ cấp
7/6/14
3
0
0
31
Nam Định
Ðề: Hướng dẫn cách tính khấu hao

Em cảm ơn anh phantuannam và nguyễn văn út ạ
 
D

diemloc94

Guest
8/7/14
2
0
0
30
Hà Nội
Ðề: Hướng dẫn cách tính khấu hao

Thanks bạn nhiều nhé
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA