Kiểm Toán

  • Thread starter lyly.lilom
  • Ngày gửi
L

lyly.lilom

Guest
Cả nhà ơi giải và nêu hướng đi giúp mình bài này với. Bài này đề mình thi kế toán trưởng. Cảm ơn nhiều
Câu 1: KTV Bình phụ trách kiểm toán khoản mục doanh thu trên báo cáo tài chính của công ty Anh Minh cho niên độ kế toán kế thúc ngày 31/12/201x và đã phát hiện đơn vị đã không ghi nhận vào giá trị hàng tồn kho cuối kỳ giá trị 1 lô mua ở Thái lan vào ngày kết thúc niên độ đã thuộc sở hữu của đơn vị, nhưng tại ngày nay hàng chưa có trong kho đơn vị do hàng đang đi trên đường,
Yêu cầu: Hãy nêu ảnh hưởng sai phạm trên đây đến các khoản nợ phải trả, hàng tồn kho, lợi nhuận chưa phân phối. Biết thuế suất thuế GTGT là 10% và thuế suất thuế thu nhập dn 25%. Cho biết cty Anh Minh áp dụng phương pháp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Câu 2:
Khi kiểm toán khoản mục nợ phải thu trên BCTC năm 201X của công ty Hoàng Anh, KTV Mận thu thập được thông tin công ty áp dụng chính sách chiết khấu thanh toán rộng rãi hơn năm trước và áp dụng nhiều hình thức khuyến mãi để thu hút khách hàng và bán được nhiều hàng
Yêu Cầu:
A/ Những khả năng tác động của nhân tố trên đến các khoản mục nợ phải thu khách hàng năm 201X
B/ KTV cần tập trung thực hiện những thủ tục kiểm toán gì đối với những vấn đề mà các bạn đã khuyến cáo liên quan đến khoản mục nợ phải thu ở yêu cầu A.

Câu 3:
KTV Hoàng thực hiện kiểm toán BCTC cho niên độ kết thúc ngày 31/12/201X của công ty vận tải HOàng Hà, từ ngày 29/1/201X+1. Qua trao đổi với kê toán trưởng, KTV có được bằng chứng về trường hợp 1 trong những con tàu vận tải lớn nhất của công ty có nguyên giá 1,2 tỷ đòng, đã khấu hap 50tr bị vớ do va phải tảng bang trôi ngoài khơi vào ngày 15/1/201X+1, khả năng trục vớt là không khả thi.
Yêu cầu:
Hãy cho biết trong trường hợp trên KTV sẽ đưa ra những kiến nghị xử lý như thế nào cho đơn vị được kiểm toán.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Ðề: Kiểm Toán

Cả nhà ơi giải và nêu hướng đi giúp mình bài này với. Bài này đề mình thi kế toán trưởng. Cảm ơn nhiều
Câu 1: KTV Bình phụ trách kiểm toán khoản mục doanh thu trên báo cáo tài chính của công ty Anh Minh cho niên độ kế toán kế thúc ngày 31/12/201x và đã phát hiện đơn vị đã không ghi nhận vào giá trị hàng tồn kho cuối kỳ giá trị 1 lô mua ở Thái lan vào ngày kết thúc niên độ đã thuộc sở hữu của đơn vị, nhưng tại ngày nay hàng chưa có trong kho đơn vị do hàng đang đi trên đường,
Yêu cầu: Hãy nêu ảnh hưởng sai phạm trên đây đến các khoản nợ phải trả, hàng tồn kho, lợi nhuận chưa phân phối. Biết thuế suất thuế GTGT là 10% và thuế suất thuế thu nhập dn 25%. Cho biết cty Anh Minh áp dụng phương pháp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Sai sót này sao lại phát hiện khi kiểm toán doanh thu? Khi kiểm toán nợ phải trả mới đúng chứ (chu kỳ mua hàng - thanh toán)

Ảnh hưởng: Thiếu tài sản = Thiếu nợ phải trả trên Bảng cân đối, không ảnh hưởng đến BCKQKD.

Câu 2:
Khi kiểm toán khoản mục nợ phải thu trên BCTC năm 201X của công ty Hoàng Anh, KTV Mận thu thập được thông tin công ty áp dụng chính sách chiết khấu thanh toán rộng rãi hơn năm trước và áp dụng nhiều hình thức khuyến mãi để thu hút khách hàng và bán được nhiều hàng
Yêu Cầu:
A/ Những khả năng tác động của nhân tố trên đến các khoản mục nợ phải thu khách hàng năm 201X
B/ KTV cần tập trung thực hiện những thủ tục kiểm toán gì đối với những vấn đề mà các bạn đã khuyến cáo liên quan đến khoản mục nợ phải thu ở yêu cầu A.

Rủi ro với khoản mục phải thu: khả năng dự phòng nợ khó đòi có thể lập không chính xác.
Thủ tục: Tính các tỷ số nợ khó đòi/Tổng số nợ, Lập bảng phân tích các khoản phải thu theo tuổi nợ,...

Câu 3:
KTV Hoàng thực hiện kiểm toán BCTC cho niên độ kết thúc ngày 31/12/201X của công ty vận tải HOàng Hà, từ ngày 29/1/201X+1. Qua trao đổi với kê toán trưởng, KTV có được bằng chứng về trường hợp 1 trong những con tàu vận tải lớn nhất của công ty có nguyên giá 1,2 tỷ đòng, đã khấu hap 50tr bị vớ do va phải tảng bang trôi ngoài khơi vào ngày 15/1/201X+1, khả năng trục vớt là không khả thi.
Yêu cầu:
Hãy cho biết trong trường hợp trên KTV sẽ đưa ra những kiến nghị xử lý như thế nào cho đơn vị được kiểm toán.
Đơn vị cần công bố sự kiện sau ngày khóa sổ không cần điều chỉnh trên thuyết minh BCTC.
 

Similar threads

natran123
Trả lời
1
Lượt xem
2K
tien2910
T
Trả lời
1
Lượt xem
64K
Kiểm toán
tranbinh200780
T
H
Trả lời
0
Lượt xem
2K
Webketoan Hub
hangpham@ktt
H

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA