Nguon thu phi nop CCTL

  • Thread starter ntmloctv2003
  • Ngày gửi
N

ntmloctv2003

Sơ cấp
24/9/12
1
0
1
41
Trà Vinh
Đơn vị e có nguồn thu phí phải trích nộp CCTL vào TK tiền gửi tại KB,
A/C nào giúp e với vì khi e hạch toán vào phầm mềm MISA mà k ghi được, hiện trên phần mềm của e chỉ có nguồn ghi-thu ghi-chi k mà k có nguồn CCTL thì thêm như thế nào, do e mới chuyển về đơn vị HC nên còn lạ lẫm mong các A/C nào biết giúp dùm./.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA