Nguon thu phi nop CCTL

  • Thread starter ntmloctv2003
  • Ngày gửi
N

ntmloctv2003

Sơ cấp
24/9/12
1
0
1
38
Trà Vinh
Đơn vị e có nguồn thu phí phải trích nộp CCTL vào TK tiền gửi tại KB,
A/C nào giúp e với vì khi e hạch toán vào phầm mềm MISA mà k ghi được, hiện trên phần mềm của e chỉ có nguồn ghi-thu ghi-chi k mà k có nguồn CCTL thì thêm như thế nào, do e mới chuyển về đơn vị HC nên còn lạ lẫm mong các A/C nào biết giúp dùm./.
 

Thành viên trực tuyến

  • doanmai2509
  • Hongbt79
  • Đinh Hà
  • congnghenitco
  • thienthien9x
  • bobodinh
  • auyeuch
  • kimluan889

Xem nhiều

TEXT LINK