Mua tài sản của cá nhân không kinh doanh <100trđ/1 năm???

  • Thread starter kqgrouphd
  • Ngày gửi
K

kqgrouphd

Sơ cấp
19/3/13
30
0
6
Hai Duong
1---Theo khoản 1 điều 13 TT39/20114 thì "1. Cơ quan thuế cấp hóa đơn cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.
Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn"
Như vậy nếu Cty tôi mua 1 máy phô tô của cá nhân không kinh doanh giá 30tr, mà cơ quan thuế không cấp hóa đơn cho cá nhân đó để trả Cty tôi thì chứng từ hợp lý để được tính là chi phí hợp lý và khấu hao TSCĐ là gì????
Xin cả nhà trợ giúp và dẫn văn bản pháp luật quy định vấn đề này???

2---Cty tôi có thuê ngoài nhân công bảo vệ thời vụ: mỗi tháng là 3tr, nhưng cả năm người này không quá 40tr, có cam kết C23 kèm theo, nên không trích 10%. Vậy khi tôi hạch toán thì hạch toán là: Nợ TK 627/Có TK 111 (trả trực tiếp) hay phải hạch toán: Nợ TK627/Có TK334 khi trả: Nợ TK334/Có TK111????

Xin cả nhà chỉ giáo.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
amtich

amtich

Mơ về nơi xa...
14/10/11
1,483
261
83
37
TP Vinh - TP HCM
Ðề: Mua tài sản của cá nhân không kinh doanh <100trđ/1 năm???

1. Trường hợp mua tài sản của cá nhân không kinh doanh thì không phải kê khai nộp thuế GTGT (không phụ thuộc giá trị TS trên hay dưới 100tr - trường hợp này là áp dụng với doanh thu thường xuyên của hộ, cá nhân kinh doanh), nên Chi Cục Thuế không cấp hóa đơn lẻ. Bạn có thể lập Bảng kê 01/TNDN theo hướng dẫn TT78/2014/BTC để được đưa vào chi phí được trừ (tài sản này NG 30tr nên hạch toán vào TSCĐ để trích khấu hao).
2. Bạn xác định cá nhân đó là nhân viên thuộc công ty thì hạch toán vào TK 334, còn nhân công thuê ngoài thì hạch toán qua TK 338 hoặc TK 111.
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,235
113
Hoa Binh
Ðề: Mua tài sản của cá nhân không kinh doanh <100trđ/1 năm???

1. Trường hợp mua tài sản của cá nhân không kinh doanh thì không phải kê khai nộp thuế GTGT (không phụ thuộc giá trị TS trên hay dưới 100tr - trường hợp này là áp dụng với doanh thu thường xuyên của hộ, cá nhân kinh doanh), nên Chi Cục Thuế không cấp hóa đơn lẻ. Bạn có thể lập Bảng kê 01/TNDN theo hướng dẫn TT78/2014/BTC để được đưa vào chi phí được trừ (tài sản này NG 30tr nên hạch toán vào TSCĐ để trích khấu hao).
2. Bạn xác định cá nhân đó là nhân viên thuộc công ty thì hạch toán vào TK 334, còn nhân công thuê ngoài thì hạch toán qua TK 338 hoặc TK 111.

Sao lại HT vào TK334 khi NV đó bán TS cho DN?
 
K

kqgrouphd

Sơ cấp
19/3/13
30
0
6
Hai Duong
Ðề: Mua tài sản của cá nhân không kinh doanh <100trđ/1 năm???

1----Tôi vẫn chưa hiểu lắm???Mua tài sản, thuê nhà của cá nhân không kinh doanh chỉ cần lập bảng kê và chứng từ chi tiền là đủ điều kiện được trừ khi tính thuế TNDN sao??

2----Nếu công nhân này đại diện cho 3 người ký hợp đồng không phải là người của Cty, chỉ là ký hợp đồng thuê bảo vệ ngoài, khoảng 7-8 tháng thôi, chỉ có Hợp đồng thuê, chứng minh thư 1 người đại diện (nhóm bảo vệ 3 người), cam kết C23 là dưới 76tr/năm??? Như vậy có phải khấu trừ 10% của cá nhân đó không?? Tôi hạch toán là Nợ 627/Có 111??? xin cả nhà giúp
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,235
113
Hoa Binh
Ðề: Mua tài sản của cá nhân không kinh doanh <100trđ/1 năm???

Đấy là câu 2 khi hỏi về nhân công thuê ngoài bạn.

- Câu 2 ( ... hỏi về nhân công thuê ngoài ) Theo mình: Dù là thuê ngoài đã là tiền lương thì vào TK 334 dù hợp đồng dài hạn, ngắn hạn, vụ, việc hay giao khoán .. không dùng TK 338.
- Bạn có thể làm HĐ với từng người hay đại diện cho 1 nhóm CN nhưng phải có trích ngang chi tiết của từng người, có cam kết từng người và phải đăng ký mã số thuế TNCN mới không phải KT 10%.
- Hàng tháng bạn HT có 111 nợ 334 có 334 nợ 627 đế sau này bạn biết quĩ lương hết bao nhiêu không nên HT tắt.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA