Hạch toán nguyên liệu xây dựng bị hỏng?

  • Thread starter hoangyenketoan
  • Ngày gửi
hoangyenketoan

hoangyenketoan

Trung cấp
21/5/13
92
2
8
34
Hà Nội
Các anh chị kế toán giúp e vấn đề này nhé! :atom:

năm ngoái, công ty em có nguyên vật liệu mua về để thi công xây dựng công trình bị hỏng do kém chất lượng -> Kế toán công ty chỉ làm biên bản kiểm kê giá trị nguyên vật liệu hỏng -> đưa vào chi phí 811 -> loại ra khi tính thuế TNDN năm 2013 -> kế toán làm vậy đúng chưa ạh? như vậy có phải truy thu khoản thuế VAt đầu vào khi mua các nguyên vật liệu này ko?

(nếu theo mục b khoản 2.1_ Điều 6 của thông tư 123 (nay là thông tư 78) thì ) khi do không có đầy đủ hồ sơ mà thông tư quy định nên không tính vào chi phí được trừ)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
hoangyenketoan

hoangyenketoan

Trung cấp
21/5/13
92
2
8
34
Hà Nội
Ðề: Hạch toán nguyên liệu xây dựng bị hỏng?

Các anh chị kế toán giúp e vấn đề này nhé! :atom:

năm ngoái, công ty em có nguyên vật liệu mua về để thi công xây dựng công trình bị hỏng do kém chất lượng -> Kế toán công ty chỉ làm biên bản kiểm kê giá trị nguyên vật liệu hỏng -> đưa vào chi phí 811 -> loại ra khi tính thuế TNDN năm 2013 -> kế toán làm vậy đúng chưa ạh? như vậy có phải truy thu khoản thuế VAt đầu vào khi mua các nguyên vật liệu này ko?

(nếu theo mục b khoản 2.1_ Điều 6 của thông tư 123 (nay là thông tư 78) thì ) khi do không có đầy đủ hồ sơ mà thông tư quy định nên không tính vào chi phí được trừ)

@xuantham oi! giúp cháu được không ah ? ^^
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,375
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
Các anh chị kế toán giúp e vấn đề này nhé! :atom:

năm ngoái, công ty em có nguyên vật liệu mua về để thi công xây dựng công trình bị hỏng do kém chất lượng -> Kế toán công ty chỉ làm biên bản kiểm kê giá trị nguyên vật liệu hỏng -> đưa vào chi phí 811 -> loại ra khi tính thuế TNDN năm 2013 -> kế toán làm vậy đúng chưa ạh? như vậy có phải truy thu khoản thuế VAt đầu vào khi mua các nguyên vật liệu này ko?

(nếu theo mục b khoản 2.1_ Điều 6 của thông tư 123 (nay là thông tư 78) thì ) khi do không có đầy đủ hồ sơ mà thông tư quy định nên không tính vào chi phí được trừ)

Về thuê GTGT đủ đk khấu trừ thì vẫn được khấu trừ, dù rằng chi phí này không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN
 
hoangyenketoan

hoangyenketoan

Trung cấp
21/5/13
92
2
8
34
Hà Nội
Ðề: Hạch toán nguyên liệu xây dựng bị hỏng?

Cháu cảm ơn cô @xuantham nhé ^^
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA