Tính thuế thu nhập doanh nghiệp

  • Thread starter nguyenthithuha13121990
  • Ngày gửi
N

nguyenthithuha13121990

Sơ cấp
30/12/13
5
0
0
33
quảng ninh
Một doanh nghiệp kinh doanh thuơng mại trong năm 2011 có số liệu kê khai tính thuế TNDN như sau: (đvt: triệu đồng)
1. doanh thu tính thuế: 36.000
2. tổng chi phí dn kê khai: 25.000; trong đó:
- giá vốn của hàng hóa bán ra : 15.000
- chi trả lãi tiền vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ còn thiếu: 200
- chi phí quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị: 2.000
- các khoản chi phí khác của dn đều có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và các khoản chi còn lại đều đủ điều kiện được trừ.
3. TN chịu thuế khác: 300
4. Doanh nghiệp hoạt động được 6 năm
5. kỳ tính thuế của DN được xác định theo năm dương lịch

yêu cầu:
1. xđ chi phí quảng cáo tiếp thị, khuyến mãi được trừ khi tính thu nhập chịu thuế? giải thích cách tính?
2. xđ thuế TNDN phải nộp trong năm tính thuế? biết thuế suất thuế TNDN là 25% trong năm DN không được miễn giảm thuế TNDN.
( bài tập này được trích ra từ đề thi công chức năm 2012 nên mọi người giải giúp mình gấp nhé! mình đang cần lời giải để ôn thi)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
ACC4RUM

ACC4RUM

Cao cấp
2/3/09
1,667
315
83
Đà Lạt
Ðề: Tính thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Chi phí QC, TT được trừ: (25.000 - 15.000 - 200 - 2.000) = 7.800 x 10% = 780
- DN thương mại không được tính giá vốn hàng bán trong tổng chi phí để xác định khoản chi bị khống chế
- Trả lãi tiền vay để góp vốn điều lệ còn thiếu không được trừ khi tính thuế TNDN
- Tổng chi phí để xác định khoản chi bị khống chế không bao gồm các khoản chi bị khống chế
- DN đã hoạt động trên 3 năm nên tỷ lệ chi QC, TT bị khống chế là 10%
2. Thu nhập tính thuế:
Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN: 25.000 - 200 - 2.000 + 780 = 23.580
Thu nhập chịu thuế: 36.000 - 23.580 + 300 = 12.720
Thuế TNDN phải nộp: 12.720 x 25% = 3.180
 
N

nguyenthithuha13121990

Sơ cấp
30/12/13
5
0
0
33
quảng ninh
Ðề: Tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Thank you a!a có biêt các thông tư thuế mới sửa đổi bổ sung ko ạ? e đang muốn tự ôn thi thuế
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA