Dự án đầu tư mở rộng sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được miễn thuế TNDN 4 năm

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
124
43
webketoan.com.vn
Công văn số 43860/CTHN-TTHT ngày 26/6/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Theo Cục thuế Tp. Hà Nội, trường hợp Công ty có dự án đầu tư mở rộng trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển thực hiện từ 1/1/2015 đáp ứng tiêu chí quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC và được cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thì thu nhập từ dự án đầu tư mở rộng này được hưởng thời gian miễn, giảm thuế TNDN (không được hưởng thuế suất ưu đãi) bằng với thời gian miễn, giảm thuế của dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định 12/2015/NĐ-CP (miễn thuế 4 năm, giảm 50% thuế trong 9 năm tiếp theo).

Trường hợp dự án đầu tư mở rộng của Công ty chưa áp dụng ưu đãi thuế TNDN từ khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư thì thu nhập của dự án được hưởng toàn bộ thời gian miễn, giảm thuế theo quy định kể từ kỳ tính thuế được cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA