Thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu theo Thông tư 78/TT-BTC

  • Thread starter ngayngodaikho
  • Ngày gửi
ngayngodaikho

ngayngodaikho

Trung cấp
18/11/11
57
9
8
Đến mà hỏi
Chào cả nhà!

Tôi có chút thắc mắc về việc tính tỷ lệ % trên doanh thu tại thông tư 78/TT-BTC có quy định:

Chương II
PHƯƠNG PHÁP VÀ CĂN CỨ TÍNH THUẾ
Điều 3. Phương pháp tính thuế
5. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ, cụ thể như sau:
+ Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%.
Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%.
+ Đổi với kinh doanh hàng hoá: 1%.
+ Đối với hoạt động khác: 2%.

Như vậy đối với các doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp nếu muốn tính theo phương pháp tỷ lệ này thì có phải làm đăng ký gì với cơ quan thuế không?
Và khi áp dụng việc tính thuế TNDN theo phương pháp tỷ lệ này có cần hạch toán sổ sách gì không? hay chỉ cần cập nhật doanh thu còn phần chi phí tính tương ứng với số thuế phải nộp?

Các bác có thể giải thích giúp em việc hạch toán lên sổ sách của phương pháp tính thuế TNDN theo tỷ lệ % này không?

Xin cảm ơn các bác!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA