Cách xác định năm đầu tiên hưởng ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp KH&CN

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 3505/TCT-CS ngày 22/9/2022 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế.

Theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Luật thuế TNDN sửa đổi năm 2013, khoản 1, 2 Điều 2 và Điều 3 Thông tư 03/2021/TT-BTC, đối với doanh nghiệp có giấy chứng nhận là doanh nghiệp KH&CN thì năm đầu tiên được hưởng ưu đãi thuế là năm có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm KH&CN đạt tối thiểu 30% trên tổng doanh thu. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng có thể đăng ký thời điểm bắt đầu hưởng ưu đãi là từ năm tiếp theo.

Việc xác định tỷ lệ doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm KH&CN trên tổng doanh thu được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 03/2021/TT-BTC.

Nguồn: LuatVietnam.nett
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA